AOW

Ontvangen wij meer AOW dan anderen?

“U gaf in een van uw vorige rubrieken aan dat de AOW voor partners 587,93 euro netto is. Dat klopt niet. Mijn man en ik ontvangen ieder 730 euro AOW. Hoe zit dat?” J. van Buren

Het kan zo zijn dat zowel u als uw man ieder 730 euro aan AOW ontvangt. Iedereen moet overigens belasting betalen, zelfs mensen die alleen van een AOW moeten leven. Maar ze hebben wel recht op heffingskortingen. Voor ouderen is dat de algemene heffingskorting van maximaal 1.123 euro en mogelijk de ouderenkorting van maximaal 1.042 euro, indien het belastbaar inkomen niet hoger is dan 35.770 euro. Deze kortingen worden op de door iedereen te betalen belasting in mindering gebracht. Daardoor kan het zijn dat voor sommigen de bruto AOW bijna als netto uitbetaald wordt. In deze situaties wordt dan alleen de bijdrage zorgverzekeringswet op de bruto uitkering ingehouden. Veel mensen die naast de AOW een klein pensioen hebben vragen me waarom ze dan toch belasting moeten betalen. Dat is omdat de heffingskortingen dan (net) niet meer toereikend zijn om de belasting met heffingskortingen goed te maken.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 42 2015

Geef een reactie