pensioen

Mag ik de heffingskorting houden tot ik pensioen krijg?

“Ik ontvang jaarlijks de heffingskorting van 2.033 euro omdat ik geen inkomen heb. Mijn man is al enkele jaren gepensioneerd. Mag ik de heffingskorting houden tot ik volgend jaar ook m’n AOW krijg; ondanks dat ik inmiddels een heel klein pensioen heb?” Vera Brouerius

Wat u maandelijks ontvangt, is de belastingvrijstelling/ heffingskorting – die in de wandeling de aanrechtsubsidie heet – voor de niet-werkende partner in een huishouden. Omdat u geen inkomsten heeft, wordt die ‘heffingskorting’ uitgekeerd. Maar inmiddels heeft u een klein pensioen, dus heeft u wel inkomen. Daarmee zou de heffingskorting verrekend kunnen worden. Maar pas bij een pensioen van ruim 6.000 euro, dus driemaal zo veel als u heef t, is de heffingskorting 0. Du s u houdt recht op de uitbetaling van een deel va n de korting. Zo uit het hoofd denk ik dat u niet voor g rote verrassingen komt te staan als u de uitbetaling van de heffingskorting laat doorlopen, zeker als u het geld nu nodig heef t. Ik adviseer u hierover even de Belastingtelefoon te bellen: 0800-0543. Die kunnen u precies aangeven hoe het zit. Overigens: ook werkende vrouwen hebben de heffingskorting. Maar zij k rijgen deze niet apart overgemaakt, maar betalen er minder belasting door. Ze zien hem dus niet, ma ar krijgen hem wel.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 1 2017

Geef een reactie