Inkomstenbelasting

Moet een vluchteling belasting betalen over zijn bijverdienste?

“Ik begeleid een vluchteling. Hij studeert op een ROC voor automonteur. Hij krijgt 840 euro studiefinanciering plus de maximale toeslagen. In zijn vrije uren werkt hij keihard bij de Action en verdient daarmee 6.000 euro. Telt zijn studiefinanciering mee bij de jaarlijkse aangifte? Moet hij gemeentelijke belastingen betalen?” Peter Maas

Studenten mogen een baan(tje) hebben bij hun studie, zonder dat hun studiefinanciering direct in gevaar komt. De grens voor bijverdienen is dit jaar 14.215 euro. In 2018 is die grens iets hoger: 14.450 euro. Alles wat boven die grens verdiend wordt, moet worden terugbetaald. Kom je ver boven die grens, dan hoef je niet meer terug te betalen dan het bedrag van de studiefinanciering. Het is natuurlijk verstandig om de studiefinanciering te laten stoppen op het moment dat je de bijverdiengrens nadert. Dat is bij uw student niet het geval. Over zijn bijverdiensten moet hij natuurlijk wel belasting betalen, over de toeslagen en studiebeurs niet. De Action zal de belasting wel inhouden. Dat zou te veel kunnen zijn. Dan kan hij de betaalde belasting deels terugvragen. U moet bij de gemeente waar hij staat ingeschreven informeren of hij kwijtschelding van gemeentelijke belasting kan krijgen. Dat ligt per gemeente anders.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 51 2017

Geef een antwoord