Manifest voor erkenning vrijwilligers in de zorg

Sinds de hervormingen van de zorg in 2015 kunnen verzorgings- en verpleeghuizen niet zonder vrijwilligers. In bepaalde instellingen bestaat bijna de helft van het personeel uit onbetaalde krachten. Via een manifest vraagt het platform van vrijwilligersorganisaties Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) erkenning voor deze essentiële schakels in de Nederlandse zorg.

Persoonlijke aandacht

Voorheen is de taak van een vrijwilliger nog beperkt tot bijvoorbeeld het schenken van koffie. De taak is tegenwoordig echter veel uitgebreider geworden. Waar professionele verpleegkundigen en verzorgers vanwege tijddruk en geldgebrek niet toe komen aan persoonlijke aandacht, nemen onbetaalde krachten veel van die taken op zich. Zij voeren gesprekken met mensen in een hospice, doen boodschappen voor mensen met een verstandelijke beperking of steunen bijvoorbeeld familieleden van patiënten met dementie.

Betrek vrijwilliger bij overleg over patiënt

Vanwege de veranderende rol pleit het LOVZ ervoor vrijwilligers eerder te betrekken bij het overleg over een patiënt. Tegenover Trouw zegt Joost van Alkemade, directeur van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk: “De overheid wil dat mensen langer thuis wonen. “Op een gegeven moment bereikt een patiënt het maximaal aantal uren dat zorg geleverd kan worden, terwijl soms meer nodig is. Pas dan wordt de vrijwilligersorganisatie gebeld. Maar dan is bijvoorbeeld de dementie al zo ver gevorderd dat het lastig is om als nieuweling binnen te stappen.”

Investeer

Vrijwilligers werken onbetaald, maar er moet wel worden geïnvesteerd in werving, begeleiding en training. “Denk niet dat vrijwilligerswerk gratis is,” zegt Van Alkemade dan ook. “Omdat gemeenten denken vanuit bezuinigingen, vinden zij elk bedrag te veel.“ Naast erkenning vraagt het LOVZ dan ook om investeringen in de groep van honderdduizend zorgvrijwilligers.

(Bron: Trouw)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Vrijwilligerswerk, is het toverwoord van de kapitalistische maatschappij. Hoe meer vrijwilligers bereid zijn om gratis arbeid te verrichten, des te meer betaalde krachten ontslagen worden. Ik ken een voorbeeld van een man, die bij de Gemeentelijke Plantsoenendienst werd ontslagen (omdat er niet voldoende werk was) en nog tijdens de ontslagprocedure werd benaderd door het Interkerkelijk Uitzendbureau, om vrijwilligerswerk te gaan doen bij de Gemeentelijke Plantsoenendienst. In die periode werden daklozen en drugsverslaafden ingezet als vrijwilliger, om bij het Kerkelijk Uitzendbureau, voor €5 per dag en een warme maaltijd, plantsoenen schoon te maken. De betrokken Gemeentewerker, zou na zijn ontslag een groepje vrijwilligers gaan begeleiden, bij het schoonmaken van plantsoenen. Ook hij zou €5 per dag krijgen en een warme maaltijd. … Hoe kwam het Interkerkelijk Uitzendbureau aan zijn naam en adres??? … Gelukkig heeft de man bedankt voor de eer en nadat zijn ontslag ingegaan was (tijdens de WW periode) een WAO uitkering aangevraagd heeft (op mijn advies) en ook gekregen heeft. Hij besteed zijn vrij tijd, al jaren lang, aan zijn hobby, met een vast inkomen van de Staat en ook nog pensioenopbouw. Dit is een duidelijk voorbeeld van misbruik maken door vrijwilligers en denk niet dat een incident is.