Belastingvrij

Kan ik mijn flat belastingvrij schenken?

“Ik heb een flat van 135.000 euro. Deze zou ik graag aan mijn kinderen schenken. Laatst las ik dat er volgend jaar weer 100.000 euro belastingvrij aan de kinderen geschonken mag worden. Maar mag dat ook een flat zijn?” Helen Meijer

Dat zou in theorie mogelijk moeten zijn, ik zeg het voorzichtig. In het belastingplan 2016 is vermeld hoe de successiewet van 1956 per 1 januari 2017 wordt gewijzigd. In de nieuwe wet wordt een schenking van een woning tot 100.000 euro mogelijk als de begunstigde er als eerste woning ook in gaat wonen. Ik denk niet dat uw kinderen, die voor de schenking tussen de 18 en 40 jaar moeten zijn, dat een goed plan vinden. Het schenken van een woning is natuurlijk een kans voor ouders om uiteindelijk minder erfbelasting te betalen. Maar het is dus voorlopig niet zo dat je als ouders je huis schenkt en het vervolgens van je kinderen gaat huren. Dan zou het mes aan 2 kanten snijden; je kunt gewoon blijven wonen in je ver trouwde huis, terwijl er na het overlijden weinig of geen erfbelasting over verschuldigd zou zijn. Maar die vlieger gaat niet op.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 42 2016

Geef een antwoord