Huishoudelijke hulp belastingaftrekbaar?

“Ik heb 4 uurtjes per week huishoudelijke hulp van de Wmo, wet maatschappelijke ondersteuning. Zijn de onkosten die ik daarvoor moet betalen aftrekbaar voor de belasting?” J. van Meurs

Ik denk dat u doelt op de verplichte eigen bijdrage van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Helaas moet ik u teleurstellen. Sinds 2009 is de aftrekpost voor buitengewone uitgaven bij uw aangifte inkomstenbelasting vervallen. De eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en die van de Wmo is niet meer aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 09 2017

 

 

Geef een reactie