lastenverhoging

Flinke lastenverhoging in 2019 versus koopkracht, gaan we erin inderdaad op vooruit?

Dat er in 2019 rekening moet worden gehouden met een stijging van de vaste lasten is al langer bekend, maar nu is meer duidelijk geworden hoeveel precies. Het ziet er volgens onderzoek van prijsvergelijker Pricewise naar uit dat we op een verhoging van zo’n 10 procent moeten rekenen ten opzichte van 2018. Dat komt neer op 450 tot 700 euro per huishouden.

Verhogingen

De cijfers van Pricewise zijn gebaseerd op aangekondigde veranderingen in de Miljoenennota rond zorgpremies en belasting op energie. Daarnaast is gekeken naar trends rond schadeverzekeringen en kosten voor tv en internet, waarvoor verhogingen worden verwacht. Uit de berekeningen blijkt dat een huishouden met 3 personen per jaar gemiddeld bijna 700 euro meer kwijt is aan zaken als gas- en licht, huur en verzekeringen. Alleenstaanden moeten rekening houden met een stijging van 450 euro.

Zorgverzekering

Voor de zorgverzekeringen heeft het kabinet berekend dat die in 2019 zo’n 124 euro hoger gaan uitkomen. Ook al valt het in het geval van DSW, dat traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de cijfers bekend gemaakt heeft, lager uit. Voor de 3 grootste zorgverzekeraars verwacht Poliswijzer.nl echter dat de verhogingen op 130 euro per jaar zullen uitkomen. Dat betekent dan een stijging van 9 procent ten opzichte van de zorgpremies in 2018.
Energierekening

Voor de energierekening zijn er berekeningen dat die voor een gemiddeld driepersoonshuishouden tot wel 30 euro per maand stijgen in 2019. Dat zit deels in een verhoging van de energiebelasting en deels in het stijgen van de energie- en gastarieven zelf.

Schadepremies

Voor 2019 wordt verwacht dat de premies voor schadeverzekeringen, waaronder auto- en woonverzekeringen verder stijgen. In het geval van de autoverzekeringen vanwege het stijgende aantal schadeclaims van de afgelopen jaren, duurder wordende auto-onderdelen en fors toegenomen kosten bij letselschade. Volgens Pricewise kan de gemiddelde autoverzekering met wel 10 procent stijgen. Van 582 euro in 2018 naar 640 euro in 2019.

Bij woonverzekeringen worden in 2019 naar verwachting ook stijgende kosten doorberekend naar de verzekerden. Zo is er een toenemende schadelast zichtbaar door onder andere extreme weerssituaties, maar ook vanwege verzekerde ‘buitenhuisdekking’ in het geval van dure gadgets en smartphones. In totaal zal dit in verwachting uitkomen op een stijging van 6 procent.

Internet- en tv abonnementen

Door de enorme, blijvende vraag naar datacapaciteit investeren telecomproviders ook in 2019 weer flink in hun netwerken, is de verwachting. Dit wordt doorberekend aan de klanten en ondanks dat er nog geen cijfers bekend zijn, is de verwachting dat de maandtarieven in 2019 elke maand met zo’n 2 á 3 euro per maand stijgen, wat neerkomt op totaal 15 euro.

Stijging koopkracht

Toch is de boodschap vanuit de overheid dat de koopkracht er in 2019 voor bijna iedereen op vooruit gaat, gemiddeld 1,5 procent. Vrijwel iedereen profiteert dan van de belastingverlagingen, de verhoging van de heffingskortingen en de loonstijgingen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft voor verschillende leefsituaties berekeningen gemaakt. Zo gaan werkenden met een modaal inkomen (2100 euro netto per maand) er met 2,9 procent het meest op vooruit. Gezinnen met 1 kind en een laag inkomen gaan er met 0,9 procent het minst op vooruit. Mensen met kinderen zijn ook minder goed af wanneer 1 van beide ouders minder verdient dan het minimumloon. Verder profiteren ouders juist van hogere kinderopvangtoeslag. Gepensioneerden zien hun koopkracht voor het eerst in jaren niet dalen, maar krijgen er over het algemeen niet meer dan 1 procent bij.

Lastenverhoging versus koopkracht

Is het nieuws over het stijgen van de koopkracht nog realistisch na de berekeningen over de stijging van de vaste lasten? Hans de Kok, directeur van Pricewise reageert: “Wij schrikken enorm van deze totale stijging van de vaste lasten. Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar. Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met alle prijsstijgingen in de verlaging van de inkomstenbelastingen én de koopkrachtstijging. Wij vragen ons af of deze enorme stijging van de vaste lasten wel is meegenomen en gedempt kan worden, naast de andere lastenstijging. Met het oog op de verwachte verhogingen is het dus des te belangrijker voor consumenten om zich goed te oriënteren op de prijzen en kwaliteit. Door slim te kiezen is een deel van de prijsstijgingen te voorkomen, omdat prijzen en prijsstijgingen per aanbieder vaak verschillen.”

(Bron: ANP, Pricewise)

Geef een antwoord

Reacties (4)

  korba says:

  Als ik alleen al kijk naar de boodschappen, die zijn nu al flink gestegen, er zijn nu al boodschappen die torenhoog gestegen zijn, ik heb soms al iets in mijn winkelmandje gelegd en als ik de prijs zie, dan leg ik het weer terug. verse groente is ook niet meer te betalen, ik gebruik op het ogenblik glas en blikgroente. en dan zeggen ze verse groente moet je eten. fruit is ook niet meer te betalen.
  En dan de ziektekosten en verzekeringen. Wij moeten heel snel een andere Regering hebben anders krijgen we nog meer armoede .

  oosterwijck says:

  Natuurlijk gaat U er niet op vooruit. … En zeker niet als de VVD regeert. Die corrupte partij hangt aaneen van leugens, misleiding en manipulatie. Denk maar even terug, hoe Rutte het voor elkaar kreeg met zijn z.g. belofte: Iedereen €1000 erbij! iedereen dacht dat ze dat bedrag bij hun inkomen zouden krijgen. Maar het bleek dat het bij de lasten moest worden opgeteld.

  Ook nu is deze misleiding weer actueel. De VVD manipulator zegt alleen maar, dat u gemiddeld 1.5% lastenverlichting krijgt op uw inkomensbelasting. Dat woord “gemiddeld” is al een leugen. Slechts een heel kleine groep middeninkomens heeft een lastenverlichting van 1.5%. de rest (en dat is de grootste groep) met een een veel lager inkomen, heeft nauwelijks minder inkomstenbelasting. Dan praat je over 0.3%. Dat wil zeggen als u in inkomen heeft van pakweg € 24.000 U ongeveer € 80 minder belasting betaald. Dat komt neer op een netto loonstijging van €6 per maand. Dat is niet eens een bedrag waarover je woorden vuil maakt.

  En dan heb je daarnaast de lastenverhoging door alle prijzen die omhoog gaan. Dat is een veelvoud van de netto inkomensverhoging. U GAAT ER DAN OOK OP ACHTERUIT IN HET KOMENDE JAAR.

  De grootste lastenverhoging gaat naar de energiebelasting, die verhoogd wordt om de schade in Groningen te betalen. U kunt zich nog wel de belofte van die Shell mevrouw herinneren, dat Shell garant staat voor alle schade! … Dat kan die mevrouw heel makkelijk beloven, als Rutte alle schade verhaalt op U en IK.

  Vervolgens gaat de ziektekostenverzekering omhoog. Niet omdat U en ik zoveel zieker geworden zijn. Nee, omdat de farmacie de prijs van één enkel pilletje verhoogd van 0.30 cent naar €140. Het bijna niet te geloven maar het is echt waar, U moet €140 betalen voor één pilletje, dat voorheen 0.30 cent kostte.

  Dus mensen maak je géén illusies.

  Jilles55 says:

  We kunnen er over klagen maar daar worden we ook niet wijzer van, toen ik stopte met werken vloog mijn salaris ook met grote stappen achteruit en nu ik keuze pensioen heb helemaal, de auto is dus weg want voor wat ik aan een auto besteed kan ik heel wat uitgeven aan vervoer en per jaar houdt ik genoeg over, zo kun je keuzes maken al zijn ze niet altijd even leuk!

  G.H. Kwee says:

  Mijn echtgenote en ik zijn nu 8 jaar met pensioen en constateer. dat wij inmiddels € 285,00 PER MAAND hebben INGELEVERD!. Oorzaken zijn kortingen op pensioen, rekenrente voor pensioen lager, GEEN INDEXERING van pensioen geen prijscompensaties alle prijzen gestegen. De laatste kabinetten (Rutte 1 EN 2) verzinnen van alles om 65+ ers tekort te doen. Ze zijn in staat om in de toekomst vast te stellen, dat je bij 75 jaar MOET overlijden.
  Je krijgt dan per post een pil toegezonden (nog verrekend via je eigen risico) en wordt verzocht om deze te slikken en rustig “in te slapen”. Maar hoe zit het met de pensioenen en WACHTGELDEN van de “heren”&”dames” politici?
  Of met de fraudeurs van uitkeringen? Politiek SUCKS!!!