Erfenis

Erven mijn kinderen van hun gescheiden vader?

“Mijn man en ik zijn al 20 jaar gescheiden en na ons huwelijk is hij hertrouwd. Onlangs is hij overleden. Mijn kinderen -die van hem zijn- vragen zich nu af of ze van hem erven. Ze weten dat hij destijds aan de verkoop van ons huis veel geld overhield. Of gaat alles naar zijn weduwe en haar kinderen?” (naam bij redactie bekend)

Zonder testament is de wettelijke regeling van toepassing. Dan gaat de nalatenschap van uw ex-man naar zijn weduwe en zijn kinderen die bij u zijn opgegroeid. Maar hun rechten zijn niet opeisbaar. In principe moeten ze wachten op de erfenis tot het moment dat ook hun stiefmoeder overlijdt. Dan is het altijd de vraag of er tegen die tijd nog veel van over is. Wel hebben de kinderen door de stiefrelatie wilsrechten. Dat zijn speciale rechten waarmee de kinderen bepaalde familiebezittingen of goederen kunnen veiligstellen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat uw ex-man een testament heeft laten maken. Dan kunnen de kaarten anders liggen, hoewel zijn kinderen uit het eerste huwelijk dan ook rechten hebben. Ze kunnen hun legitieme portie opeisen, zodat ze later nog recht hebben op de helft van hun erfdeel. Belanghebbenden kunnen na een overlijden bij elke notaris in hun buurt informeren of er een testament aanwezig is. De notaris vraagt dan bij het Centraal Testamentenregister na of er een testament is en zo ja bij welke notaris dat ligt. Naaste bloedverwanten kunnen dan zien of ze erfgenaam zijn.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 07 2015

Geef een antwoord