individuele pensioenregeling

Duizenden Nederlanders financieel getroffen door lage rente op individuele pensioenregeling

Werknemers die individueel voor hun pensioen sparen kunnen na hun pensionering te maken krijgen met enorme financiële tegenvallers. Daarover berichten de Volkskrant en de NOS. Door de dalende rente kan hun pensioen tot wel de helft lager uitvallen dan verwacht.

1,2 miljoen Nederlanders met individuele pensioenregeling

Werknemers sluiten individuele regelingen af als er in hun bedrijfstak geen verplichte pensioenregeling in de cao staat. Dat geldt voor zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Na een rondgang langs bedrijven constateert de Volkskrant dat het drama zich in stilte afspeelt onder de werknemers met premieregelingen waarbij zij door beleggingen individueel pensioenvermogen opbouwen. Vlak voor hun pensionering wordt dat kapitaal omgezet in een levenslange uitkering. Hoeveel pensioenkapitaal een werknemer met een zogenaamde beschikbarepremieregeling uiteindelijk opspaart, hangt af van hoe het geld belegd is en staat van tevoren dus niet vast. Het hangt onder meer af van de dan geldende rentestand. Hoeveel werknemers de basale premieregeling hebben, is volgens de Volkskrant niet te achterhalen bij de toezichthouders De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten, noch bij de lobbyclub Pensioenfederatie. Dat het er tienduizenden zijn, wordt niet betwist.

Lager pensioen dan ingecalculeerd

Mocht de rente weer stijgen, dan verbeteren de pensioenvooruitzichten van werknemers met een individuele premieregeling sterk, maar de afgelopen jaren is dat niet het geval geweest en tienduizenden medewerkers hebben de hoogte van hun pensioen daardoor zien afnemen. Degenen die inmiddels zijn gestopt met werken hebben daardoor een veel lager pensioen dan eerder ingecalculeerd. De Volkskrant heeft gesproken met een hoofd personeelszaken van een middelgroot bedrijf waar de pensioenvooruitzichten door de dalende rente de laatste jaren voor sommige werknemers bijna gehalveerd zijn. Dit terwijl er meer kapitaal opzij gezet is.

Niet de volle aandacht

Volgens de Volkskrant heeft het probleem niet de volle aandacht van de politiek en de koepels van werknemers en werkgevers. Veruit de meeste werknemers in Nederland hebben een regeling waarbij het pensioen gekoppeld is aan het eerder verdiende loon, uitgevoerd door pensioenfondsen. Omdat hun pensioenen al lange tijd onder druk staan heeft dit wel de volle aandacht en worden er maatregelen doorgevoerd om hun positie te verbeteren.

Grote variëteit in regelingen

Van de werknemers met een individuele pensioenregeling sparen er 423.000 bij verzekeraars en 412.000 bij een pensioenfonds. Nog eens 373.000 mensen bouwen zo’n pensioen op bij een zogenoemde premiepensioeninstelling, die alleen dergelijke premieregelingen uitvoert. Er bestaat een grote variëteit binnen dit soort regelingen. Zo is het mogelijk dat de werknemer kort voor de pensionering pas op de hoogte is wat het exacte bedrag van het pensioen wordt. Bij andere regelingen wordt al jaren voor de pensionering het renterisico deels afgedekt of voorzichtiger belegd. Zoals bij het pensioenfonds dat de premieregeling uitvoert voor uitzendkrachten.

Geen verplichtingen voor werkgever

Voor bedrijven is het voordelig om voor een basale premieregeling te kiezen. Nog veel startende bedrijven kiezen ervoor, omdat er na storting van de premie weinig verdere verplichtingen zijn voor de werkgever. De werknemer is voor zijn pensioen afhankelijk van de beleggingsopbrengst, de ontwikkeling van de levensverwachting en de rente.

Lobby

Het hoofd personeelszaken dat de Volkskrant gesproken heeft kaart aan dat er geen lobby is voor mensen die een individuele pensioenregeling hebben. Zij worden ieder voor zich met een tegenvallend pensioen geconfronteerd. Zij wil dit aan de kaak stellen, vanwege de schrijnende gevallen die zij in haar bedrijf gezien heeft.

(Bron: de Volkskrant, NOS)

Naar aanleiding van bovenstaand artikel hebben wij onderstaande reactie ontvangen van het Verbond van Verzekeraars:

Alternatief voor renterisico

Sedert een groot aantal jaren bevindt de kapitaalmarktrente zich op een zeer laag niveau, met negatieve impact op pensioenregelingen bij zowel pensioenfondsen als verzekeraars. Dat was de afgelopen jaren aanleiding voor een reeks maatregelen, bedoeld om renterisico’s te verminderen, pensioendeelnemers optimaal te informeren over de risico’s en een alternatief te bieden. De beschikbare premieregelingen zelf zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd, waarbij via toepassing van zogeheten ‘lifecycles’ het renterisico wordt afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert.

Daarnaast kunnen deelnemers sinds 2016 kiezen voor een pensioenregeling waarbij ook na pensionering kan worden doorbelegd. De keuze voor een vaste of variabele uitkering is beschikbaar voor alle deelnemers in een premieregeling. Beide maatregelen hebben ertoe geleid dat deelnemers hun pensioen niet meer op één moment tegen de dan geldende rente hoeven aan te kopen. Tot slot worden in de jaarlijkse pensioenoverzichten (UPO’s en mijnpensioenoverzicht.nl) prognoses gegeven van het te verwachten pensioenresultaat. Vanaf 10 jaar voor de pensioendatum wordt deelnemers doorgaans gevraagd na te denken over de gewenste beleggingsmix. Om deelnemers goed te informeren over de mogelijkheden bij de ingang van het pensioen is samen met consumenten een standaard-informatiemodel ontwikkeld, dat de pro’s en contra’s van een variabele versus een vaste pensioenuitkering in kaart brengt.

Het Verbond van Verzekeraars vindt het vanzelfsprekend van groot belang dat deelnemers een zo reëel mogelijk beeld hebben van het te verwachten pensioen en niet met onverwachte teleurstellingen worden geconfronteerd. Om die reden heeft het Verbond met succes gepleit voor het tonen van prognoses gebaseerd op meer marktconforme rentetarieven op het Uniform Pensioenoverzicht. Omdat het pensioen een arbeidsvoorwaarde is, spannen ook werkgevers zich in om hun personeelsleden goed te informeren over het te verwachten pensioen.

Geef een reactie

Reacties (5)

 1. Heerenveen says:

  Pensioendiefstal vind ik het, een jaar geleden kreeg ik mijn pensioenkapitaal uitgekeerd tegen een rentepercentage van iets meer dan 1%. Ik heb jarenlang gespaard tegen een opbouw van 4% en de uitkering wordt bepaald op basis van de rente op dat moment. De rente, die fictief laag wordt gehouden door “Europa” om de zuidelijke landen te steunen wordt dus betaald door de groep gepensioneerden die in deze periode met pensioen zijn gegaan of de komende.
  Ik wil indien de rente in de komende jaren weer gaat stijgen de mogelijkheid krijgen mijn pensioenkapitaal te herkapitaliseren tegen de dan geldende rente. Het wordt tijd dat de gedupeerden in opstand komen om dit onrecht te herstellen.

  1. Renee Petiet says:

   Hallo ‘Heerenveen’, het heeft even geduurd, maar we hebben een traject waarmee je compensatie kunt claimen voor jouw pensioenverlies!

   Ik heb een infografic gemaakt over hoe dat werkt: linkedin.com/smart-links/AQGi8HwYh8iaEw

   Succes met terugclaimen!
   Groet, Renee

 2. oosterwijck says:

  Helaas komen gedupeerden niet in opstand tegen de diefstal van pensioengelden. De pensioenkas wordt leeggehaald door Goldman-Sachs en Blackrock in samenwerking met de VVD regering. Zoals gedupeerden ook niet opstand komen tegen de hoge ziektekostenbijdragen. De ziektekostenbijdrage wordt veroorzaakt door woekerwinsten op medicijnen en sponsering van de TV omroepen (personeelskosten van artiesten), middels de brillenreclame in de Sterspotjes. De gedupeerden komen ook niet in opstand tegen de belastingkas, die leeggehaald worden door buitenlandse miljonairs, die aandelen bij: Shell, Exxon, NAM, Bayer, Monsanto, Gazprom en Unilever uitbetaald krijgen uit onze belastinggelden. Banken worden in staat gesteld om elk jaar verzonnen winstuitkeringen te betalen aan de directie, totdat de bank technisch failliet is en vervolgens gered word door de regering. … Als je, je druk maakt over het feit, dat je pensioen gestolen is, denk dan even na, wie de dieven zijn en organiseer een massaal protest, met alle gedupeerden. Benoem de dieven bij naam en toenaam. Laat je niet tegenhouden door beschuldigingen van anti semithisme en Jodenhaat. Maar eis, dat je, jouw pensioengelden en andere genoemde gestolen gelden terugkrijgt.

  1. Renee Petiet says:

   Hallo ‘Oosterwijck’,

   Er is nu (eindelijk) een manier om een compensatie voor je verlies terug te claimen! Ik heb een infografic gemaakt over hoe dat werkt: linkedin.com/smart-links/AQGi8HwYh8iaEw
   Succes!!
   Groet, Renee

 3. Renee Petiet says:

  Voor iedereen die hier mee te maken heeft gehad: er is nu (eindelijk) een goede manier om compensatie voor je verlies te krijgen.

  Ik heb een infografic gemaakt hoe dat werkt: linkedin.com/smart-links/AQGi8HwYh8iaEw

  Succes!!
  Groet, Renee