ChristenUnie

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is opgericht in 2000 uit een fusie tussen de Gereformeerde Volkspartij en de Reformatorisch Politieke Federatie. De partij bestempelt zich als sociaal-christelijk. De ChristenUnie baseert zich op denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie staat een samenleving voor die functioneert naar Gods wil. Bij de opvattingen van de politieke vraagstukken baseert de partij zich op het woord van God. Dit is de wijze waarop de ChristenUnie geloof in politiek vertaalt. Zo wil de partij wetgeving over abortus en euthanasie terugdraaien.

Ministers

Vanaf 2007 maakt de ChristenUnie deel uit van het kabinet Balkenende IV. De partij levert de minister voor Jeugd en Gezin (André Rouvoet), minister van Defensie (Eimert van Middelkoop) en één staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Tineke Huizinga). Belangrijkste bijdragen aan het kabinet noemt de partij herstel van de samenhang in de maatschappij, duurzamere omgang met de schepping, centrale rol van het gezin in de opvoeding van kinderen en een kritische kijk op abortus en euthanasie. Het kabinet valt over het meningsverschil over voortzetting van de militaire missie in het Afghaanse Uruzgan.

Na de val van het kabinet Rutte I, geeft de CU samen met andere partijen steun om zo de miljardenbezuinigingen te laten doorgaan (het Lenteakkoord: afspraken om het begrotingstekort voor 2013 onder de 3 procent te houden). Ook aan het kabinet Rutte II geeft de CU op bepaalde onderdelen van het regeringsbeleid haar steun.

De ChristenUnie heeft op dit moment 5 zetels in de Tweede Kamer. Met partijleider Gert-Jan Segers gaat de ChristenUnie de verkiezingen in van 2017.

(Bron: ChristenUnie, Rijksuniversiteit Groningen, Parlement & Politiek, Wikipedia)

Geef een reactie