Burgemeester

Burgemeester Nijmegen: ‘Duidelijkere verschillen tussen partijen zijn nodig’

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is 54 procent. Dat is laag en de prognose is dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet meer stemmers zullen trekken. Wat daar verandering in zou kunnen brengen? Duidelijkere verschillen tussen de partijen, denkt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Meer diversiteit in de gemeenteraad

Hubert Bruls wordt in 1998 wethouder voor het CDA in Nijmegen. In 2002 is hij 3 jaar Tweede Kamerlid, om vervolgens burgemeester in Venlo te worden. Sinds 2012 is hij burgemeester van Nijmegen. Bruls maakt zich zorgen over de doorgaans lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Vorige keer hadden we een opkomst van 54 procent. Dat vind ik te laag. Wat ik bijna nog erger vind is als burgers voornamelijk met landelijke motieven stemmen. Ik vind het nogal dom dat je landelijk stemt, terwijl je dan lokaal iets krijgt wat je misschien helemaal niet bevalt. Dat is niet goed voor de democratie.” Volgens hem zou diversiteit veel gemeenten geen windeieren leggen, want, zo zegt hij: “De marges zijn te klein.” “Iedereen zegt: wij zijn voor meer fietspaden en minder auto’s. Als er ècht wat te kiezen valt, worden de debatten levendiger, gaat het lokale pers die weer volgen, worden burgers weer geïnformeerd en gaat de opkomst bij de verkiezingen omhoog”, gaat hij verder.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bruls is naast burgemeester ook vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In die hoedanigheid hoort hij soms burgers klagen dat de belastingen per gemeente zo verschillen. Bruls: “Dan zeg ik: dat is precies de bedoeling, dat is politiek. Als het je niet bevalt, ga je maar verhuizen. Had je maar naar de stembus moeten gaan.”

De sheriff van Nijmegen

Binnen de gemeente Nijmegen staat Hubert Bruls bekend als ‘de sheriff’ en gaat hij netelige situaties niet uit de weg. Bruls bijt van zich af en houdt naar eigen zeggen van “boeven vangen”. Dat typeert de 52-jarige eerste burger van Nijmegen. Hij gaat het gevecht aan met ‘ondermijning’, de vermenging van criminaliteit met het lokale bestuur. Samen met politie en justitie pakt hij henneptelers, motorbendes, dubieuze autohandelaren en vastgoedjongens aan. Ook reageert hij direct als het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) enkele criminele, uitgeprocedeerde asielzoekers plaats in de opvang in zijn stad en daarbuiten (Heumensoord). De burgemeester spreekt van “rondpompen” en trekt aan de bel bij toenmalige staatssecretaris Dijkhof.

Veranderende rol

Deze aanpak past volgens Bruls bij de hernieuwde rol die de burgemeester tegenwoordig speelt: “De burgervader was ooit een oude magistraat en werd een lintjesknipper met een paar functies rond openbare orde. Maar nu is de burgemeester weer helemaal terug.” Bruls kan leven met die veranderende rol. “Er zijn ook collega’s die meer distantie willen houden en de klassieke burgervader spelen. Dat is een smaakverschil.”

Hubert Bruls is op 8 februari 2018 te gast in het MAX-discussieprogramma Hollandse Zaken.

Dagmar Oudshoorn

Burgemeester Dagmar Oudshoorn van Uithoorn is ook te gast bij deze aflevering van Hollandse Zaken en zet zich net als Bruls in voor het bestrijden van de overlast in haar gemeente. Zo heeft zij het voor elkaar gekregen om het goedje qat op de opiumlijst te krijgen. “We hadden hier veel overlast van qat-kauwers. Wij waren ongeveer het centrale distributiepunt in Nederland. Ik heb me er toen voor ingezet dat qat op de opiumlijst zou komen. Dat is gelukt, de overlast is daarmee verdwenen en daar ben ik best trots op.”

U ziet Hollandse Zaken om 20.25 uur op NPO 2.

Geef een antwoord

Reacties (2)

    Hanneman says:

    “Bij burgemeesters spreekt men van een magistraat als de houding van de persoon daar aanleiding toe geeft. Met name als er sprake is van een zekere neerbuigendheid ten opzichte van de burger. Als een burgemeester de indruk wekt zich boven het volk verheven te voelen gedraagt hij zich magistraal.” Niet mijn woorden dus maar wat staat geschreven op Wikipedia. Meneer Bruls is me er eentje. De Sherrif. Wethouder hier, voorzitter daar, Burgemeester zus en kamerid zo. Bijt van zich af en trekt aan de bel. Kiezers zijn dom als ze…. vindt hij en ontevreden burgers moeten, geloof ik ,….. verhuizen? Met nu een oordeel over hoe er iets kan verbeteren aan de opkomst tijdens verkiezingen. “Iedereen zegt: wij zijn voor meer fietspaden en minder auto’s. Als er ècht wat te kiezen valt, worden de debatten levendiger, gaat het lokale pers die weer volgen, worden burgers weer geïnformeerd en gaat de opkomst bij de verkiezingen omhoog”. Welnu, heer Bruls, er is al vele jaren écht wat te kiezen. Al vele jaren zijn er levendige debatten en wordt van alles gedaan om de burger te informeren. Toch blijft de opkomst bij iedere verkiezing voor een werkelijk gezond werkende democratie zeer laag. Want hij werkt wel, getuige de laatste kabinetten en het huidige, alleen,…niét gezond. Het is langs democratische weg dat Halbe Zijlstra gekomen is waar hij nu is. Maar wat hier gebeurt is en alles wat nog, dit en deze meneer aangaande, zal gáán gebeuren is zeer waarschijnlijk democratisch niet gezond. Dit wordt bijna zeker het zoveelste staaltje van de VVD. In alle openheid. Het in de politiek teleurgestelde deel van het “electoraat” zal er een zóveelste voorbeeld in zien van waarom stemmen geen enkele zin heeft. Eigenlijk kan ik zo onderhand begrip opbrengen voor de niet-stemmers. Ze hebben immers al vele verkiezingen gelijk. Er is al tientallen jaren een door de VVD bepaald beleid. Al die vele verschillende partijen die u voorstaat blijken in Den Haag te verworden tot een soort éénvormigheid. Wérkelijke verschillen bestaan helemaal niet tussen de gevestigde, regerende partijen. Politiek Den Haag lijkt steeds meer op RTL. Almaar dezelfde smoelen en maar lachen terwijl er alle reden tot huilen is. En je zou, na al die jaren van politiek bedrog en individuele ambitie en hebberigheid van de bedrijvers daarvan,vermoeden dat het volk in opstand komt. Maar dat is niet zo. En naar het zich laat aanzien wordt het dat ook niet. De kiezer is murw. Magistraal buiten spel gezet.

    oosterwijck says:

    Niets meer toe te voegen aan de woorden van Hanneman.