begrotingsoverschot en economische groei

Begrotingsoverschot en economische groei omhoog

Zowel de Nederlandse economische groei als het begrotingsoverschot neemt toe. Dat blijkt uit afzonderlijke onderzoeken van het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U zult dit echter nauwelijks in uw portemonnee voelen.

Na jaren begrotingsoverschot

De overheid heeft in 2016 een begrotingsoverschot behaald van 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), oftewel 2,9 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het is voor het eerst sinds de economische crisis dat er geen budgettekort is. Volgens de raming van het CPB gaat het overschot toenemen; in 2017 zal het 0,5 procent bedragen, in 2018 0,8 procent en in 2021 1,3 procent, zo’n 11 miljard euro dus.

Reden

De oorzaak ligt in de dalende uitgaven aan werkloosheidsuitgaven en de stijgende belastinginkomsten van de overheid. De werkloosheid neemt immers af en Nederlanders geven meer uit. Verder heeft de overheid minder rente over de staatsschuld betaald. Dat komt doordat zij een deel van de schuld heeft afgelost. Deze is in 2016 met 7 miljard euro gedaald tot 434 miljard euro.

Nederlandse economie

Ook over de economische groei in Nederland brengen de onderzoekers goed nieuws. Het CBS stelt vast dat de groei in 2016 2,2 procent bedraagt. Voor 2017 verwacht het CPB een toename van 2,1 procent, gevolgd door 1,8 procent in 2018. Nederlanders gaan dit echter niet in hun portemonnee voelen. De stijging van de koopkracht neemt namelijk volgens het CPB tot en met 2021 nauwelijks toe. De reden hiervoor is dat de inflatie toeneemt door stijgende energieprijzen.

Advies

Het CPB geeft aan dat Nederland zich moet voorbereiden op een periode van lagere economische groei. De directeur van het CPB, Laura van Geest, heeft dan ook advies voor het nieuwe kabinet. “Nederlanders zijn er erg goed in om in goede tijden veel uit te geven”, zegt ze. “Het zou leuk zijn om eens niet in die val te trappen.” Van Geest raadt daarom aan om de begrotingsoverschotten te gebruiken voor hervormingen om de economie op langere termijn te versterken. Als voorbeeld noemt ze de arbeidsmarkt, de pensioenen, de woningmarkt en het belastingstelsel.

(Bron: ANP, NOS, CBS, CPB)

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. oosterwijck says:

    Het economisch toverstokje is weer ter hand genomen. … Nog even gaat alles goed in Nederland. Het wachten is op de regeringsformatie, Groen Links moet nog gepaaid worden om zitting te nemen in de combinatie “Oud Grijs” (VVD met CDA en D66) met buitensluiting van een links kabinet, daarna zal het snel over zijn met de goede berichten. Dan kan weer het reguliere beleid ter hand genomen worden, met korten van de laagste inkomens, het verhogen van de huren, de ziektekosten en energietarieven.

  2. Hanneman says:

    If not now, then when? Toch? Als niet nu, wanneer dan wel? Dat was mijn veertiende Maart. Vijftien maart? Absolutely not now!Probably never. De verkiezingsdatum voorbij zien we al dat het spel niet veel anders wordt gespeeld als verwacht. Spel omdat het weer niet zal gaan over de gedroomde cultuuromslag in Nederland maar over de poppen en de poen. Linkse politiek afgeserveerd en nu wat geflirt met Groen Links. Jesse zal de Samsommetamorfose ondergaan en misschien meedoen, waarschijnlijker is dat deze vrijage ergens stukloopt en dat dan de kleine christelijke partijen aantreden. Vervolgens zal er een kabinet komen wat de VVD politiek gaat aanhangen en uitvoeren. Zo zijn er al CDA wethouders die bepleiten dat moderne, nieuwe bedrijven met nóg meer dieren zijn te verkiezen boven oudere, milieuonvriendelijke bedrijven met minder dieren. Kijk, dat zijn nog eens cooperatieve coalitiegenoten. Die miljardendansen zijn voor mij niet meer te volgen. Wat Rutte in de afgelopen weken al zo’n beetje heeft laten weten over zijn mogelijk – héle harde vloek!! – derde termijn is geen mooi verhaal. En dat gaat zéker worden verteld. Aan bij voorbeeld de kansarmen, werkelozen, zorgbehoevenden, ambtenaren en wat dacht u van de publieke diensten als politie. Omroepen? De aan de langdurige zorg en de zorg voor ouderen beloofde twee miljard verdwijnen waarschijnlijk via het Mevrouw van Geest principe in BMW’s, dure kantoren voor dure meneren en mevrouwen. Hoorde dezer dagen over het uit de vaart nemen van de waterpolitie die bij voorbeeld tijdens de Sail-manifestatie van essentieel belang is voor de veiligheid. En u moet maar van me aannemen dat in gevallen van letterlijk bezopen eigenaars van jachten hun aanwezigheid op het water ook zeer op prijs zal worden gesteld. Men heeft daar in Den Haag strakjes geen oren meer voor. Er zijn wel andere zaken te regelen. Rijsnelheden opvoeren, wegen aanleggen en de kust bebouwen. En hoé krijgen we al die lamzakken de bijstand uit? Waar is nog iets te privatiseren, om te buigen of te reorganiseren? Misschien gewoon met de huidige stand van zaken toch nog eens het hele verhaal opnieuw? Van elk korps de helft naar huis, van nog meer overheidsdeuren de helft op slot? Moet kunnen.