ouderen gevangenis

Steeds meer ouderen in de gevangenis

De redactie van het programma Meldpunt! ontving brieven van oudere gedetineerden die stellen dat hun gevangenis niet is aangepast op hun leeftijdsgroep. Presentatrice Elles de Bruin mocht bij hoge uitzondering een oudere gedetineerde opzoeken en interviewen in de penitentiaire inrichting van Dordrecht.

60-plusser vaker in aanraking met justitie

Op dit moment zitten er ongeveer 1300 ouderen in Nederland in de gevangenis, wat neerkomt op 11% van alle gedetineerden. Het aantal mensen van 60 jaar en ouder in de gevangenis is in 10 jaar verdubbeld. Die verdubbeling wordt mede veroorzaakt doordat ouderen vaker met justitie in aanraking komen. Dagelijks worden senioren gepakt voor winkeldiefstal, vaak voor maar een paar euro aan boodschappen. De zwarte lijst van de verzekeraars telt bijna duizend 65-plussers, de meesten wegens fraude. Het aantal ouderen dat in aanraking komt met justitie is sinds het jaar 2000 bijna verdubbeld. Redenen: eenzaamheid, financiële problemen, overspannen mantelzorg en mentale aftakeling.

Moeite met aanpassen in de gevangenis

De zwaardere oude delinquenten gaan de gevangenis in voor drugshandel, ernstige verkeersovertredingen, ontucht of zelfs moord, soms op hun hoogbejaarde demente partner waarvoor zij mantelzorger waren. Wie op hoge leeftijd in de gevangenis belandt, heeft moeite zich aan te passen aan de jongere gedetineerden. Door het generatieverschil heerst er een andere cultuur. Ook missen ouderen aansluiting doordat ze bijvoorbeeld niet kunnen meedoen aan sportactiviteiten en hebben ze soms speciale zorg nodig die er vaak niet is, zoals drempelloze ruimtes, aangepaste toiletten en douches. In sommige gevallen zijn hoog-laagbedden nodig, zoals die te vinden zijn in een zorginstelling. Daar waar Engeland en Duitsland al speciale ouderen-gevangenissen hebben, heeft het Nederlandse gevangeniswezen nog een flinke slag te maken.

Meldpunt! bespreekt de vergrijzing van de gevangenissen en of er speciaal strafrecht moet komen voor senioren met advocaat Wim Anker en hoogleraar Reclassering Peter van der Laan. Het programma is te zien op dinsdag 10 januari 2017 om 19.20 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  Lijkt mij eerder een verkeerde uitleg. … Mijn visie is: Steeds minder jonge mensen krijgen gevangenisstraf, waardoor de groep ouderen, in het gevang, het langst over blijft. Iedereen weet dat er tienduizenden jonge criminelen ongestraft blijven omdat er geen plaats zou zijn in het gevang. In werkelijkheid is het te duur om te straffen. Jonge criminelen krijgen steeds vaker een taakstraf, of huisarrest met een enkelband. Bij een taakstraf brengt de crimineel nog iets op en kost het geen huisvestingskosten (€600 per dag) in het gevang. De staat weet best wel, dat er steeds meer criminelen rondlopen, die o.a. geimporteerd worden uit Roemenië en Bulgarije. Kijk maar eens naar “Opsporing verzocht”. Een zakkenroller is eerder buiten het politiebureau, als de aangever van de diefstal. Ze krijgen een fictieve geldboete, die nooit betaald wordt. Ik weet uit mijn eigen omgeving, dat een poging tot moord ongestraft bleef, omdat justitie niets deed (het verhaal heeft de krant gehaald en staat voor eeuwig op internet). En dan sluit je een bejaarden op voor een winkeldiefstal? …. Of je sluit een bejaarde op voor verzekeringsfraude? … als er één ernstige fraudeur rondloopt, is het wel de verzekeringsmaatschappij. … Denk maar even aan de woekerpolissen. Geachte journalisten, kom volgende keer met een eerlijk verhaal en noem het dan: “Steeds minder jonge criminelen bestraft, waardoor de oudere criminelen steeds meer opvallen”.

  Hanneman says:

  Opnieuw een aantal constateringen van meneer die ik moet onderschrijven. Voor zover ik dat ook écht kan dan. Die van de kostenbesparende methoden van de overheid zondermeer. Daarvoor hoef je geen specialist te zijn. Hoe de verhoudingen precies liggen waar het de bestraffing van “geimporteerde” criminaliteit betreft weet ik er te weinig van maar zoals hij het uitlegt denk ik dat dat zomaar eens helemaal waar zou kunnen zijn. Voorts is er niet veel denkwerk nodig om te begrijpen dat ouderen in Nederland bij voortduring worden “gepakt” door allerlei zorgindustrieen, bedrijven in het algemeen en de natuurlijk door dit kabinet aangescherpte wetgeving die mensen “het criminele pad” opstuurt waar het hoegenaamd misbruik van “sociale voorzieningen” betreft. Een zo onderhand totaal ontbreken van sociale, maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van ouderen voor wie sociale vangnetten nagenoeg utopisch zal lijken. Het zal vast op plaatsen goed gaan maar ook heel vaak niet. Daar is nog de algehele sociale verschraling in dit land bij op te tellen en zo is de toename van het aantal ouderen in een gemiddelde gevangenispopulatie wel verklaarbaar. Dat mensen vanwege kleine prutsdiefstalletjes of vermeende verzekeringsfraude – waarschijnlijk meer door onbegrip dan aangeboren slechtigheid “gepleegd”- worden opgesloten is eigenlijk van de gekke. En natuurlijk, ook Holleeder zal eens bejaard zijn. Die categorie heb je ook. Het zal me benieuwen wanneer het mijn beurt is achter de tralies te belanden. Ook ik zal eens oud zijn en overgeleverd aan de “sociaal-democratie”. Voorts kwam ik op de gedachte dat veel oudere gevangenen er zeer waarschijnlijk net zo beroerd aan toe zijn als de gemiddelde bewoner van een bejaardenhuis. Almaar verplicht binnen zitten, weinig of geen persoonlijke aandacht, vereenzaming en zo meer. Gevangene hebben tenminste een toilet binnen “plasbereik”. De uitzending met meneer Anker is net zoiets als de Machiavelliprijs. Het lijkt een pleister, of er iets zal beteren? U mag het zeggen.

  Parhesia says:

  Word tijd dat de statistieken genuanceerder worden ingezet/gebruikt.Zelf kan ik weinig met deze berichtgeving, buiten het opsluiten van ouderen wegens diefstal.Hoe dan ook, ouderen mogen in zulke gevallen een andere aanpak van onze maatschappij verwachten.Mede daar deze levensfase met specifieke problemen gepaart gaat die dikwijls voortkomen uit isolement met verschillende oorzaken.Zal geen verdere toelichtingen geven,enkele werden reeds omschreven door andere inzenders.
  Wat me wel in de touwen jaagt,..de plaats die wij ouderen collectief toewijzen in de Nederlandse samenleving.Het schijnt dat we met onze radius alsmaar doorschieten. Empathie,respect?zeker weten deze groep heeft meer aandacht/begeleiding verdient,deze behoren ze met al onze aandacht ook te krijgen.Zeker als signalen van ontsporing dreigen te ontstaan,de reden om te stelen zijn te diverse ook onder deze bevolkingsgroep.
  Maar oudere respectloos behandelen,afstaffen als gevangenisgeboefte?!Hoe halen we het in onze botte-hersens.
  Ps: het ware gezicht v.h.voorgaand/huidige regeringsbeleid heeft een monsterontwikkeld met vele horens en diademen.Hoeveel slachtoffers,ook onder ouderen zullen nog ontstaan.Nederland overweeg die” berustendehouding “de uitkomst zaldan blijken in Maart?Nemen we onze persoonlijke verantwoording door ALLEMAAL te gaan stemmem?Het moge blijken uit het te vormen cabinet.

  Ben de Sjaak says:

  Je kunt in dit land zomaar van fraude beschuldigt worden, en achter de tralies verdwijnen.
  Onderstaand verhaal is daarvan een heel goed voorbeeld.
  WAAROM werken er bij de afdeling sociale zaken geen Nederlanders meer, maar alleen nog mensen die onze taal niet eens beheersen, en geen zin meer zonder grammaticafouten kunnen uitspreken. Dat vind ik niet klantvriendelijk.

  BIJ ONZE AFDELING sociale zaken (halte werk..?) werken alleen nog maar mensen die steeds refereren aan de koran, (het is niet mijn bedoeling de koran af te katten) maar als ik daar als Nederlandse vijftiger, dus als klant iets van zeg, word ik meteen afgekat en afgeblaft. (want dat is niet waar ik voor bel) Ook valt het mij op dat dossiers daar steeds kwijt raken…

  Nu kan ik weer opnieuw kopieen van mijn persoonsbewijs, rijbewijs of paspoort, rekeningafschriften, verzekeringsbewijzen, enz. op gaan sturen, terwijl ze dat daar allemaal al zouden moeten hebben. Na een opmerking van mij daarover werd mij op luide toon vertelt dat dit telefoongesprek een gebed zonder einde is aan het worden. In gebrekkig en moeilijk verstaanbaar Nederlands.

  Vlak daarvoor had ik de telefoniste aan de telefoon, die goed Nederlands sprak, mij wel goed begreep, en de humor er wel van kon inzien, dat ik er even over opbelde, want mensen in de bijstand, waar dit “heronderzoek formulier” voor bedoeld is, zijn tenslotte wel allemaal zware criminelen, want zo denkt de overheid toch over ons..????

  NADAT wij klaar waren met lachen, tijd geleden dat ik zo heb kunnen lachen trouwens, werd ik doorverbonden naar een juffrouw met een heel vreemde naam en accent, die zoals ik al aangaf, steeds refereerde aan haar religie, moeilijk te verstaan was, en een zeer vreemde manier heeft van met klanten omgaan.

  MIJN VRAAG aan “onze overheid” is dan ook, waarom worden vijftigers die een simpele vraag stellen toch afgekat door mensen die eigenlijk niets van Nederland begrijpen, de taal niet (goed) spreken, onze cultuur niet kennen, en in hun eigen land meteen ontslagen zouden worden, wanneer ze daar op die manier met hun eigen landgenoten om zouden gaan.

  IK HERINNER mij een TV Journaal uitzending waarin deze mensen door “HUN PRESIDENT” als land verraders worden afgeschilderd, en vraag mij af waarom die mensen hier wel op zo’n manier met ons, en dus onze landgenoten (Nederlanders ja) om mogen gaan. en waarom wij dat allemaal maar accepteren..??

  IK SCHRIJF MET NADRUK; HUN PRESIDENT, want blijkbaar zien deze mensen Nederland niet als HUN LAND, en ons niet als LANDGENOTEN, anders zouden ze onze taal wel goed beheersen, en ons op een normale manier te woord kunnen staan.

  BELACHELIJK trouwens dat je bij de overheid geen normaal Nederlands sprekende mensen meer aan de telefoon kunt krijgen, en op grond daarvan zo maar strafrechtelijk vervolgd kunt worden, alleen maar omdat een medewerker van de klantenservice (huh watte klantenservice.??) onvoldoende Hollands spreekt om ons of mij “als klant” te kunnen verstaan en begrijpen…

  GEACHTE OVERHEID;

  Bij deze het verzoek uw landgenoten niet langer voor seniele oude mannetjes aan te zien, maar eens als volwassen mensen met ons om te gaan, en mocht iemand van de overheid de behoefte voelen met mij hierover te willen spreken, dan graag iemand die de NEDERLANDSE TAAL, en grammatica voldoende beheerst, OM MIJ TE WOORD TE KUNNEN STAAN.

  Als oudere Nederlander Ben je in de land gewoon De Sjaak.