respectloos gedrag

Respectloos gedrag op straat daalt gestaag

Het lijkt soms misschien anders, maar in totaal hebben steeds minder mensen last van respectloos gedrag op straat. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarvoor is aan 80.000 Nederlanders specifiek gevraagd of ze vinden dat ze respectloos zijn behandeld. Net als in voorgaande jaren is het aantal mensen dat zegt onbeschoft te zijn behandeld vorig jaar gedaald.

Vooral winkelpersoneel minder onbeschoft

Geeft in 2008 nog een kwart van de Nederlanders aan respectloos gedrag mee te maken op straat, in 2016 is dit gedaald naar 21 procent. Onbeschoft gedrag van winkelpersoneel en bedrijven is het sterkst afgenomen, van 23 procent in 2008 naar 14 procent afgelopen jaar. Ook ervaren minder mensen onbehouwen gedrag van overheidspersoneel (10,9 procent) en van personen in het openbaar vervoer (13,3 procent).

respectloos gedrag

Ouderen vs. Jongeren

Als er wordt gekeken naar leeftijd, blijkt dat vooral ouderen minder geconfronteerd worden met respectloos gedrag. Slechts 10 procent van de 65-plussers geeft in de monitor aan in 2016 te maken hebben gehad met respectloos gedrag van onbekenden op straat. Jongeren (15 tot 25 jaar) krijgen met ruim een kwart (27 procent) juist vaker te maken met onbeschoftheid. Ook in het openbaar vervoer hebben jongeren 3 keer zo vaak te maken met respectloos gedrag dan ouderen. Het CBS verklaart dit met het feit dat jongeren zich in verhouding vaker op straat begeven en meer gebruik maken van het openbaar vervoer.

Homo’s en lesbiennes juist vaker de dupe

Ook een andere groep laat juist een opvallende stijging zien in het aantal respectloze behandelingen: homo’s en lesbiennes. Dat is vooral op straat en in het openbaar vervoer het geval. Ook is er verschil tussen stedelijke en niet-stedelijke gemeenten. In de stad komt respectloos gedrag beduidend vaker voor. In stedelijke gemeenten geven 3 op de 10 inwoners aan in 2016 onheus bejegend te zijn, tegenover 1 op de 10 niet-stedelingen.

(Bron: ANP, CBS)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Respectloos gedrag op straat en publieke ruimten, wordt vaak veroorzaakt door etnische minderheden. Ik weet dat ik dit niet mag benoemen, dat de overheid, de bevolking monddood maakt, met beschuldigingen van discrimineren. … Maar in de planten den dierenwereld is het een natuurlijk verschijnsel, dat exoten een bedreiging vormen voor de reguliere populatie. Het is algemeen bekend, dat de Amerikaanse Kers (boom), die ooit via siertuinen overgewaaid is naar onze bossen en daar de reguliere bomen overwoekeren en vernietigen. Ook kennen we de problemen met de Aziatische waterplanten, die ooit geimporteerd zijn om aquariums op te vrolijken en nu de waterlopen verstoppen. Dan kennen we het probleem van de riviergrondels, die via het Rijn-Donau kanaal onze wateren bereikte en nu de reguliere visstand verdringen. Natuurwetenschappers zijn overtuigd van de noodzaak om exoten te vernietigen, omdat deze de natuur ontregelen en aantasten waardoor uiteindelijk de reguliere soorten verdwijnen. … Alleen voor mensen gelden andere regels. In Europa mogen exotische mensenrassen ongebreideld binnenkomen en de reguliere bevolking verdringen en aantasten. Dit begint met respectloos gedrag, op straat, en ontaard in stelen en roven tot aan het overnemen van de macht. We zien dit nu al om ons heen gebeuren, dat exotische dictators, openlijk uiten dat deze de macht over gaat nemen en roept exoten op tot conflicten veroorzaken, zoals in Rotterdam en Brussel. … En we kennen voorbeelden uit de geschiedenis, zoals de Nederlanders op de Molukken, een gehele bevolking uitmoorden. En 300 jaar later, in de periode 1948-1958, de Indonesiërs alle Nederlandse Joden verjaagde. De indonesiers waren de uitbuiting en ongelijkheid helemaal beu. Daarna hebben we het voorbeeld Zuid Afrika gekend, de “Appartheid”, in de zestiger jaren Waar ook weer de Nederlandse Joden, de macht namen en de zwarte bevolking tot slaaf maakten en uitbuitte. Na dertig jaar uitbuiting en ongelijkheid, leidde dit tot moord en doodslag. … Ook kennen we het voorbeeld van de Armeense genocide. Daar hebben de Turken (eigenlijk Oeigoerden uit China) de macht overgenomen in Groot Armenie en nadat ze de reguliere bevolking hebben uitgeroeid, het land overgenomen. Hetzelfde lot ondergingen de Kurden, die zijn ook massaal uitgeroeid en hebben hun land, Kurdistan, moeten afgeven. Moeten we nu in Europa hetzelfde laten gebeuren? Nee, … wees wijs en probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden. Probeer niet exoten te importeren, laat exoten waar ze thuishoren. En het respect voor elkaar komt weer terug