Vertrouwen

Ons vertrouwen is gegroeid

We hebben meer vertrouwen in de medemens, de politiek en de politie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen in anderen is in in 2017 gestegen naar 62 procent. 

Vertrouwen in medemens

Het onderzoek is gedaan onder Nederlanders van 15 jaar en ouder. 60 procent van hen geeft in 2016 al aan vertrouwen in de medemens te hebben. In 2017 is dat vertrouwen nog eens met 2 procent gestegen. Niet alleen het vertrouwen in de medemens is toegenomen. We hebben ook meer vertrouwen in de politiek. Dat vertrouwen is met maar liefst 4 procent gestegen. Grootste stijger is de Europese Unie. Dat vertrouwen stijgt van 36 procent naar ruim 43 procent.

De instanties

Ook het vertrouwen in de politie, het rechtsstelsel, banken, ambtenaren en grote bedrijven is gestegen. De politie en het rechtssysteem kan rekenen op 70 procent van het vertrouwen van de bevolking. Het vertrouwen in de pers en de kerk is nagenoeg onveranderd.

Vertrouwen

Regionale verschillen

Het vertrouwen in de medemens verschilt per bevolkingsgroep. Onderscheidend hierin zijn leeftijd en opleidingsniveau. Vooral jongeren en hoger opgeleiden hebben over het algemeen meer vertrouwen dan ouderen en lager opgeleiden. Regionaal zijn er ook behoorlijk wat verschillen. In de regio Oost-Groningen en omgeving is het vertrouwen in de medemens het laagst. Maar ook in Flevoland, West- en noord-Brabant en een aantal gebieden in Limburg en Zuid-Holland is het minder gesteld met het vertrouwen in de medemens. Het meeste vertrouwen hebben inwoners van Noord-Drenth, Alkmaar en omgeving, delen van Friesland en het Gooi.

Verschil per gemeente

Behalve de verschillen per regio, zijn er ook verschillen per gemeente. Zwollenaren hebben het meeste vertrouwen in de medemens, gevolgd door Utrecht en de stad Groningen. Ook in Nijmegen, Leiden en Amersfoort is het vertrouwen groot. In de steden Rotterdam, Den Haag en Almere is het vertrouwen beduidend lager.

(Bron: CBS)

Geef een reactie

Reacties (4)

  loekdeleeuw says:

  Ik heb namelijk totaal geen vertrouwen in wat voor onderzoek dan ook van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  Volgens mij publiceren ze wat de VVD en de multinationals willen zien.
  Ze moeten maar eens onderzoek gaan doen bij die criminele bestuurders van de multinationals, gemeente en regering.
  Onderzoek en publiceer de leugens van de tv reclame’s, Europese commissie, Europese regerings leiders en de Nederlandse regering.
  Het is niet te geloven dat wat ze doen bij CBS en ook nog betaald krijgen.

   MissQuick says:

   Helemaal mee eens. Ook geen vertrouwen in de de Overheid!

  Hanneman says:

  Bij deze, nochthans, kleine rij van mensen die het met de kop boven dit artikel volkomen niet eens zijn wens ik me aan te sluiten. Gelijk Loekdeleeuw krijg ik bij het CBS en de door het CBS gepubliceerde resultaten van “onderzoeken” steeds vaker last van liberale jeuk, irritatie, liegbultjes. Deze onderzoeksresultaten lijken inderdaad op stiekum ingefluisterde opdrachten van partijen en bedrijven die last hebben van een veeleer groeiend wantrouwen in de krachten van de samenleving. Er wordt gesteld dat er sprake zou zijn van toenemend vertrouwen, of liever, herstel van vertrouwen in bij voorbeeld de overheid. Welnu, het CBS kan wat mij betreft niet de eerste de beste maar gewoon DE pot op. Een zeer aanzienlijk aandeel van de bevolking heeft buitengewoon veel last van het actuele politieke beleid. De enigen die wel vertrouwen hebben zijn degenen die bij dat beleid goed zijde spinnen. Persoonlijk, als individueel succesvollen. Zie in dit kabinet teveel voorbeelden van volkomen foute ministers en staatssecretarissen. Mevrouw Barbara van Tralalala als staatssecretaris van defensie, voorheen voorvechtster van heel ons land te asfalteren en alle verkeer gewoon lekker honderdvijftig per uur te laten rijden, zwaaiend met onderzoeken tégen onderzoeken. Arie Slob, als ouderling van een duistere kerkgemeenschap in Staphorst of voor mijn part s’Gravenpolder waarschijnlijk zeer geschikt maar als minister van onderwijs? Hij heeft zich heel geraffineerd omhooggepolitiekt maar wil van bij voorbeeld de problemen van byzondere kinderen die uit het byzondere onderwijs naar een “gewone school” gedonderd zijn niks weten. Er komt hier, opnieuw, een onderzoek. Zou hier de suggestie willen doen aan Arie de onderzoeksresultaten inzake de vanuit beschermde werkplaatsen naar het reguliere bedrijf gedreven mensen in te zetten. Ook al zo’n “gelukt” VVD project. Het guitige meisje op landbouw? Ik houd mijn mond maar. Zijne politieke heiligheid Rutte had het, kort voor de laatste tweede kamerverkiezingen, over zijn verbazing inzake vakantiegeld voor bijstandgerechtigden. Inmiddels weten we, dat een zijner bisschoppen, Monseigneur Dijkhof, al heeft gedebiteerd dat de uitkeringen absoluut te hoog zijn en eigenlijk alleen nog zijn te vergeven aan gerechtigden die “er iets voor willen doen”. Buiten de afschaffing van de ziekmakende vijfminuten-registratie en een aantal gratis maar toch onzinnige pacten met Unilever en Appie Heyn zie ik Hugo ook geen spectaculaire verbeteringen aanbrengen in het zorgklimaat. Maar misschien is mijn wantrouwen in hem misplaatst en blijkt strakjes dat de zorgpremie niet met honderd, maar slechts vijftig euro zal stijgen. Als bevolking hebben we dat dan toch mooi weer “verdiend”. Nee, ik geloof niks van hersteld vertrouwen. Ik denk dat het gaat over gelaten incasseren. Over dat men weet dat er niets zal veranderen in de politiek. Onderwijs gaat gewoon verder naar de kl*ten, de zorg wordt slechter en duurder, politiemensen kunnen net zo makkelijk een kaartje gaan leggen want middelen om daadwerkelijk gezag te herwinnen en voortvarend politiewerk te kunnen doen zijn er niet, komen er niet. Hooguit een paar tieners die op vrijwillige basis hun kundigheden met een computer aanbieden. Mijn vrees is dat de belangstelling voor deze jongelui dezelfde weg zal gaan als die van onze vrijwillige brandweerlieden. Over vertrouwen gesproken? Eigenlijk is het vreemd dat na al die Meldpunten, Hollandse Zaken en Zwarte Zwanen de redactie van MAX deze publicatie doet. Ik zie dit al met lede ogen aan. Ik probeer het te snappen waarom het leven niet lukt voor iedereen. Maar of dat lukken zal?

  oosterwijck says:

  Als er één organisatie bestaat, die niet te vertrouwen is, dan is het wel CBS. Deze organisatie is al meerdere keren door de politiek ingeschakeld om onderzoeken te manipuleren. Samengevat: Ook dit onderzoek kan rechtstreeks naar de prullenbak. Bovendien, als ik deze lijst van instanties bekijk, is er niet één, waarvan mijn vertrouwen gegroeid is. En ik denk niet dat de algemene mening ver verwijderd is van mijn mening. Ik word een beetje onpasselijk bij deze volksverlakkerij. Tot slot, vind ik het bedenkelijk, dat omroep Max, dergelijke onzin publiceert, zonder daar kanttekeningen bij te plaatsen.