Meldpunt Gedwongen Adoptie

Meldpunt rondom gedwongen adoptie geopend

Minister Dekker van Rechtsbescherming opent vandaag, op 1 oktober 2019, het meldpunt afstand en adoptie. Hier kan iedereen die tussen 1956 en 1984 betrokken is geweest bij een gedwongen adoptieproces zijn of haar verhaal doen.

Eerder onderzoek naar gedwongen adopties

Er is al jaren veel te doen rondom gedwongen adopties in de periode 1956-1984. In 2017 publiceert de Nijmeegse Radboud Universiteit een vooronderzoek naar dit thema waaruit blijkt dat vrouwen die tussen 1956 en 1984 een kind hebben gekregen soms gedwongen afstand moesten doen van hun baby. Het onderzoek wijst uit dat de biologische moeders destijds gebukt gaan onder enorme informele druk. Geestelijken, ouders en maatschappelijk werkers zetten moeders zwaar onder druk, waardoor zij eigenlijk geen andere keuze hebben dan afstand doen van het kind.

De meeste gedwongen adopties vinden plaats vanuit tehuizen waar de vaak ongehuwde en jonge moeders hun toevlucht zoeken. Destijds is ongehuwd zwanger raken een grote zonde en reden voor de familie om de zwangere de rug toe te keren. Zij zien zich daarom genoodzaakt om aan te kloppen bij speciale tehuizen voor ongehuwde moeders.

Voor wie is het meldpunt?

Naar aanleiding van de eerdere bevindingen van de Radboud Universiteit besluit minister Dekker tot een vervolgstudie. Het openstellen van het meldpunt afstand en adoptie op 1 oktober 2019 is het begin. De verhalen die hieruit voortkomen, vormen de basis voor het verdere onderzoek.

Het meldpunt is bedoeld voor moeders en vaders die hun kind tussen 1956 en 1984 hebben moeten afstaan,  alsmede voor hulpverleners en verzorgenden die destijds bij het adoptieproces betrokken zijn. Ook kunnen mensen die via deze weg een kind in huis hebben genomen zich melden. Hetzelfde geldt voor iedereen die door gedwongen adoptie bij een ander gezin is opgegroeid. Naar schatting zijn er zo’n 15.000 kinderen op deze manier ter adoptie afgestaan.

Melding maken

Het meldpunt is vanaf 1 oktober 2019 bereikbaar op verschillende manieren. Iedereen die graag zijn of haar verhaal wil delen, kan een e-mail sturen naar afstandenadoptie@minjenv.nl. Bellen is ook mogelijk. Het meldpunt is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar op nummer 088-1264960. Een brief sturen kan ook. Deze mogen naar onderstaand adres:

Aanmeldpunt afstand en adoptie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20201
2500 EH Den Haag

Het meldpunt is niet alleen op zoek naar verhalen, maar ook naar foto’s, brieven of dagboeken uit de periode 1956-1984.

Tijd voor MAX

Wilt u meer informatie over het meldpunt afstand en adoptie? Dit onderwerp wordt op 1 oktober 2019 behandeld in Tijd voor MAX. Hierin zijn 2 moeders te gast die ooit zelf een kind hebben moeten afstaan. Tijd voor MAX wordt elke werkdag om 17.10 uur uitgezonden op NPO 1.

(Bron: redactie Tijd voor MAX, Trouw, de Volkskrant, rijksoverheid, Radboud Universiteit)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  Nicenarf says:

  Waarom pas vanaf 1956?
  Mijn schoonmoeder had het lef haar zoon te houden. Maar haar zus was een paar maanden later haar kind kwijt… 1953/54

   MAX Vandaag says:

   1956 wordt als jaar aangehouden voor het meldpunt, omdat in dat jaar de adoptiewet wordt aangenomen in Nederland.