duo-euthanasie

Duo-euthanasie: wat komt erbij kijken wanneer u samen wilt sterven?

Na een heel leven samen, is het voor sommige paren een weloverwogen keuze om samen te sterven. Duo-euthanasie komt steeds vaker voor in Nederland. We hebben uitgezocht wat het inhoudt en wat erbij komt kijken.

Voorwaarden voor duo-euthanasie

Een einde maken aan het leven van iemand anders is strafbaar. Aan gezamenlijk met uw partner voor euthanasie kiezen, zijn dan ook strenge voorwaarden verbonden. U moet afzonderlijk voldoen aan de 6 wettelijke zorgvuldigheidseisen. Bij u beiden moet bijvoorbeeld sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en geen redelijk alternatief om het lijden te verminderen. Ook moet het duidelijk zijn dat er geen sprake is van wederzijdse beïnvloeding. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), of in het kort: Euthanasiewet.

Verschil euthanasie en hulp bij zelfdoding

In het geval van euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn. Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

euthanasieverklaring
Lees ook: Veel euthanasieverklaringen nutteloos

Hoe vaak komt duo-euthanasie voor in Nederland?

Het aantal gevallen van duo-euthanasie is de afgelopen jaren toegenomen. In 2021 is bij 16 paren tegelijkertijd euthanasie verleend en in 2020 en 2019 bij respectievelijk 13 en 17 paren. In het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) van 2022 (die van 2023 is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar) is te lezen dat in 2022 29 stellen voor gelijktijdige euthanasie gekozen hebben.

Redenen voor euthanasie

Bij het grootste deel van de verzoeken voor euthanasie in 2022, bijna 60 procent, is de reden ongeneeslijke kanker. Bij 3,2 procent is dementie de aanleiding voor het euthanasieverzoek geweest. Ook voor oud-premier Dries van Agt en zijn vrouw zijn ondraaglijke gezondheidsproblemen reden voor euthanasie. Het echtpaar is donderdag 8 februari 2024 hand in hand overleden. Ook het voormalige CDA-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden en zijn vrouw kiezen in 2016 voor duo-euthanasie.

Hoe doet u een euthanasieverzoek?

Als u een wens heeft voor (duo-)euthanasie dan kunt u daarover met uw arts in gesprek gaan. Ook kunt u in een wilsverklaring op papier zetten wat uw wensen zijn. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hier informatie over. Inclusief een brochure om een schriftelijk euthanasieverzoek op te stellen. In een eerder artikel gaan we in op nog meer praktische zaken.

(Bron: Archief, Expertisecentrum Euthanasie, Medisch contact, Rijksoverheid, EenVandaag. Foto: Shutterstock) 

Geef een reactie