voedselveiligheid

Veel meer aandacht voor voedselveiligheid nodig

Het huidige systeem om consumenten te beschermen tegen gevaarlijke stoffen in hun voedsel is te ambitieus. Dat is het oordeel van de Europese Rekenkamer. Het advies is dat het bedrijfsleven veel nauwer betrokken wordt bij het controleren van risicovolle chemische stoffen in voedsel, omdat publieke instanties het werk niet aan kunnen. In Nederland zijn inmiddels andere stappen genomen die de voedselveiligheid zullen verhogen, we hebben een nieuw instituut voor de voedselveiligheid erbij, het Wageningen Food Safety Research (WFSR).

Veel te beperkt onderzoek verboden stoffen

In laboratoria van nationale autoriteiten worden geregeld precies dezelfde controles uitgevoerd als bij voedselproducenten. Terwijl naar veel van de 8000 stoffen die zijn verboden of beperkt toegestaan, dan dus helemaal geen onderzoek wordt gedaan, stelt de Europese Rekenkamer. Zo wordt vaak wel gekeken naar resten van pesticiden en antibiotica, maar nauwelijks naar supplementen, voedingsenzymen en kleur- en smaakstoffen. Terwijl Europeanen hier wel bezorgd over zijn. Daarnaast hebben lidstaten moeite te bepalen wat ze moeten doen bij een overtreding.

Te weinig mankracht

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de nationale toezichthouders hebben te weinig geld en mankracht om alles te doen, stellen de controleurs vast na een bezoek aan Nederland, Italië en Slovenië. Nederland is één van de landen waar de samenwerking met de private sector al wel langer wordt verkend, blijkt daar wel uit. Rekenkamerlid Janusz Wojciechowski erkent overigens het gevaar van belangenverstrengeling en niet-objectief onderzoek door bedrijven. “Ze moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd door de overheid, maar het is ook in hun belang dat geen normen worden overschreden.”

Europese voedselveiligheid desondanks op hoog niveau

Ondanks dat er nog niet uitgebreid genoeg gecontroleerd wordt biedt het Europese voedselveiligheidsbeleid een hoog niveau van bescherming. Het wordt wereldwijd in acht genomen, aldus de controleurs. Het kan volgens hen geloofwaardig blijven als de publieke en private controlesystemen elkaar aanvullen, met duidelijk gescheiden bevoegdheden. De Europese Commissie heeft aangegeven de aanbevelingen over te nemen.

Nieuw Nederlands instituut voor voedselveiligheid

Maandag 14 januari 2019 is bekend gemaakt dat Nederland naast de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut voor voedselveiligheid krijgt. Het Wageningen Food Safety Research (WFSR) moet de uitvoering van het voedselbeleid effectiever maken. De organisatie wordt naar eigen zeggen “een steunpilaar” bij incidenten en crises op het gebied van milieu-incidenten en voedselvergiftigingen. Het WFSR ontstaat uit een samenvoeging van het RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voedsel- en Voederveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De organisaties zitten al geruime tijd in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus en werken al nauw samen. “Door deze samenvoeging wordt de kennis op het terrein van voedsel- en voederveiligheid en voedselfraude vergroot. Het nieuwe instituut kan de laboratoriumondersteuning voor de NVWA en de rijksoverheid effectiever en kennisintensiever uitvoeren”, meldt de nieuwe organisatie.

(Bron: ANP)

Geef een reactie