groenten en fruit, ouderen

Lager opgeleide ouderen met minder inkomen eten ongezonder

Ouderen met een lagere opleiding en minder inkomen eten vaak ongezonder dan leeftijdsgenoten die hoger zijn opgeleid en meer verdienen. De sociaaleconomische positie van ouderen bepaalt vaak de hoeveelheid groente, fruit en vis die ouderen eten. Dit blijkt uit onderzoek door het VU.

Andere motieven om gezond te eten

Onderzoekster Coosje Dijkstra toont aan in haar promotieonderzoek dat ouderen met een lagere opleiding en minder inkomen vaker onterecht denken dat zij aan de richtlijn voor groente voldoen. De onderzochte ouderen hebben ook andere motieven om wel gezond te eten. Zo vinden zij het minder belangrijk om gezond te eten met als doel om ziektes te voorkomen. Een belangrijke reden die invloed heeft op hun eetgewoonten is de hoge prijs van vis en het niet lekker vinden van fruit.

Beter mogelijkheden

De onderzoeksresultaten hebben als doel sociaaleconomische verschillen in voeding te verkleinen bij ouderen om uiteindelijk de gezondheid van deze groep te verbeteren. Verder onderzoek is nodig om de onderliggende oorzaken van de verschillen te verklaren. Deze uitkomsten kunnen weer leiden tot een beter beleid om ouderen in deze positie meer mogelijkheden te bieden om gezond ouder te worden en hun voedingspatroon aan te passen.

De tanden in ondervoeding

Goed eten is van levensbelang, maar helaas is slecht eten onder ouderen nog steeds een groot probleem. Ondervoeding wordt niet alleen te laat herkend, maar vaak ook te laat of zelfs helemaal niet behandeld. Om deze maatschappelijke misstand aan te kaarten én aan te pakken lanceert MAX Vandaag met de rubriek De tanden in ondervoeding. Deze rubriek is gericht op ondervoeding bij thuiswonende ouderen en beoogt de bewustwording onder mantelzorgers en de ouderen zelf te vergroten. Op deze pagina vindt u uitleg, tips en weekmenu’s.

(Bron: NU/VU)

Geef een antwoord

Reacties (3)

  1. Hanneman says:

    Dat mensen met een laag inkomen minder gezond eten lijkt me logisch. Veronderstellen dat hoegenaamd “laagopgeleiden” dat doen omdat ze de consequenties van ondervoeding niet zouden her of onderkennen is, zo ik als laagopgeleide moet vinden, toch écht flauwekul. Misschien bewijst mijn stelling zich als strakjes als de uit banken en zorg wegbezuinigde “goedopgeleide” mensen door in de bijstand te belanden óók problemen met voeding zullen krijgen, al of niet op leeftijd. Dat er aandacht is voor het probleem van ondervoeding is misschien ook enkel vanwege angst voor hogere zorgkosten door slecht eten. Bezorgde welgevoeden zijn in geen veld of wegen te bekennen.

  2. oosterwijck says:

    Laag opgeleid zou in verband staan met ongezond leven? … Daarmee wordt de indruk gewekt, dat het iets met intelligentie of algemene ontwikkeling zou hebben. … Het heeft eerder te maken met manipulatie door de overheid en de voedselmaffia. … Ik ben laag opgeleid, maar ik eet gezond en bewust. Ik leef gezond en bewust. Ik heb er dan ook de tijd en het geld voor. Altijd, elke dag, verse groenten en vers fruit. Alleen vlees, dat niet verdacht is, van hormonen en medicijnen. Nooit geprepareerde en/of kant en klaar maaltijden. Elke dag een glas rode wijn bij het eten. …. Ik heb dan ook voldoende inkomen uit pensioen en spaargeld om “Bewust” te kunnen leven. Maar die stakkers, die hun leven lang gewerkt hebben in ploegendienst, waarvan beide partners hebben moeten rennen voor hun leven, om op tijd op hun werk te zijn, hadden niet de tijd niet. Ook die andere stakkers, die al twee generaties in de bijstand lopen, hebben niet het inkomen, waarmee, bewust geleefd kan worden. Beide groepen slaven, hebben stress gegeten. Beide groepen hebben onder spanning geleefd. … Als overheid, kun je twee dingen doen: 1e Maak een werkweek van 4 dagen en 28 uur voor iedereen. 2e verdubbel het minimum loon en de bijstandsuitkeringen. … Je zult zien dat iedereen bewuster en gezonder gaat leven, zonder dat er meer scholing bijkomt. … Dat heeft als bijkomend voordeel dat de bevolking gezonder wordt, waardoor mensen minder ziek worden en de zorgverzekering omlaag kan. En dan houd de bevolking nog meer geld over, om nog gezonder te gaan leven.

  3. RetMEd says:

    Er kan best invloed zijn van opleiding op het gedrag van mensen. Maar ook een smalle beurs en,zoals oosterwijck schrijft, tijdgebrek door een gestresst leven, bepalen mede de keuzes die een mens maakt c.q moet maken. Dus ook op het gebied van eten en drinken. En hoe objectief de overheid is bij campagnes , is een vraag die ik tegenwoordig stel. Na me verdiept te hebben in het ontstaan van de slogan uit mijn jeugd; “melk is goed voor elk”.