ANBO

Waar zijn de ANBO-miljoenen?

Wat is er gebeurd met de miljoenen euro’s van ouderenbond ANBO? 2 jaar geleden werden alle lokale ANBO-afdelingen gedwongen ondergebracht bij het ANBO-hoofdkantoor. Ook hun banktegoeden moesten ze afstaan. Waar is dat geld nu? En hoe groot is de ANBO nog? Meldpunt! gaat op zoek, samen met Follow the Money; het platform voor onderzoeksjournalistiek. 

Blokkade bankrekeningen

De lokale ANBO-afdelingen worden in september 2015 verrast door het hoofdkantoor met een blokkade op hun bankrekeningen. Zij verliezen het beheer over hun saldo van in totaal 3,4 miljoen euro. Meldpunt! en Follow The Money duiken in de jaarcijfers, statutenwijzigingen, adviesrapporten en spreken met accountants en tientallen (ex-)ANBO-leden.

Opzeggen lidmaatschap

Tijdens het onderzoek rijzen ook vragen over de huidige omvang van de ANBO. De afgelopen 2 jaar hebben tienduizenden leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn lokale ANBO-afdelingen opgeheven. Hoe groot is dan nog achterban van de ANBO? Hebben deze leden wel invloed op het beleid van de bond? En is de financiële huishouding van de ANBO voldoende transparant?

In Meldpunt! licht Eric Smit, hoofdredacteur van Follow the Money de bevindingen toe. ANBO-directeur Liane den Haan is uitgenodigd om in de uitzending te reageren op de uitkomsten.

MAX Ombudsman: wie betaalt de schade?

MAX Ombudsman Rogier de Haan buigt zich over een schadezaak. Meneer Fähmel wordt onwel in zijn woning. Een kennis alarmeert de politie. Die breekt zijn voordeur open om hem te helpen. Het loopt gelukkig goed met meneer af. Maar wie betaalt de schade van 1.600 euro aan de voordeur? Meneer Fähmel, zijn woningcorporatie of de politie?

Meldpunt! is te zien op woensdag 1 november 2017 om 19.20 uur bij NPO 2

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Het is in al dit soort verhalen wat van hetzelfde. Een respectabel aantal respectabele leden van een vereniging die zich maar hebben te voegen naar wat een kleine kern “bestuurders” dicteren. Politieke partijen, kerkbesturen, begrafenisgiganten. Misschien hebben bestuursleden gedacht “wat Rutte kan, kan ik ook” en is men met de poen aan de haal voor iedereen zich goed en wel realiseert wat er eigenlijk aan de hand is. Opnieuw ouderen de klos. Keurig contributie betaald, in de veronderstelling verkerend dat ze door lid te zijn bijdragen aan een verbetering van hun situatie. Eendracht maakt sterk. Dat blijkt dus Afdracht verrijkt. Heel goed dat zich journalistiek onderzoek heeft aangediend. Mooi voor MAX. “Uitgeklede Zwanen”. Maar wat als resultaten aangeven dat er financiële viespeukerij is bedreven? Heeft dat dan niet ook tot gevolg dat steeds minder groepen zich verenigen? Men geen vertrouwen meer zal stellen in wat geldgeile hebberds hebben verziekt? Er komt een dag dat het Malieveld is te vullen met foute bestuurders.

    oosterwijck says:

    Toen 2 jaar geleden de ANBO in opspraak kwam omdat lokale bestuurders hun verantwoordelijkheden en de kas moesten overdragen aan het centraal bestuur werd al gewaarschuwd, dat de kas zou worden geplunderd. Je kon er op wachten. Criminele bestuurders kunnen dit ongestraft blijven doen, omdat de wetgeving hier in voorziet. Als een bejaarden een pakje ham steelt in een supermarkt krijgt hij een bon, ter waarde van €260 plus een strafblad. Als je, als bestuursvoorzitter, €3.4 miljoen steelt uit de kas van de ANBO, krijg je een schouderklopje en een bestuursfunctie binnen de VVD aangeboden.