Anbo

Vermogen ANBO verdampt, leden lopen weg

De ANBO maakt een moeilijke tijd door. Het eigen vermogen van deze ouderenbond is in 2 jaar tijd met 1,6 miljoen euro afgenomen naar 2,4 miljoen euro. Het ledental daalde in twee jaar met 42% procent naar 103.000. Dit gebeurde nadat het centrale bestuur van ANBO in 2015 alle lokale besturen ophief en hun banktegoeden blokkeerde.

Bezorgde oud-leden

De afgelopen weken kwamen op de redactie van Meldpunt! mails binnen van bezorgde oud-ANBO-leden. Zij maken zich zorgen over ANBO en wat er over is van het geld dat leden hebben opgebracht, nadat de ANBO in 2015 een ingrijpende structuurwijziging doorvoerde. Nu, twee jaar nadat ANBO met die nieuwe structuur begon, kijkt Meldpunt! samen met onderzoekswebsite Follow The Money of de nieuwe formule een succes is geworden.

Onrust

2 jaar geleden komt de ANBO in het nieuws nadat onrust is ontstaan bij lokale afdelingen. In de nieuwe opzet van de vereniging worden de lokale besturen opgeheven en komt het gezag sterker in het hoofdkantoor in Woerden te liggen. Niet langer bepalen de lokale afdelingen de agenda voor hun eigen gemeente. Lokale initiatiefnemers moeten voor een financiële bijdrage aankloppen bij het hoofdkantoor. Ze voelen zich buitenspel gezet, of zelfs afgezet. Daarop komen zij in het geweer. Diverse leden nemen zelf het heft in handen en beginnen zelf nieuwe lokale seniorenverenigingen. De brede en lokale basis van ANBO verbrokkelt.

Zoektocht

De ANBO verwijst voor de nieuw gekozen structuur naar een advies van consultancybureau Berenschot, maar wil het rapport niet openbaren. Ook jaarrekeningen blijven buiten beeld of worden slechts summier weergegeven. Meldpunt! en Follow the Money weten de hand te leggen op een aantal, tot nog toe geheim gehouden, documenten. Daaruit rijst een zorgelijk beeld over de ANBO. Zo slinkt het vermogen met 1 miljoen euro per jaar, daalt het aantal leden fors, ontstaan er tal van nieuwe bonden (inmiddels bijna 80, die zich hebben verenigd in een nieuwe koepel), en vragen nog altijd veel oud-leden en vrijwilligers zich af waarom al die veranderingen nu echt nodig waren.

Hoe groot is dan nog achterban van de ANBO? Hebben deze leden wel invloed op het beleid van de bond? En is de financiële huishouding van de ANBO voldoende transparant?

In Meldpunt! licht Eric Smit, hoofdredacteur van Follow the Money de bevindingen toe. Ook reageert hoogleraar Marjan Olfers, die gespecialiseerd is in verenigingsrecht. Lees het hele artikel van Follow the Money over deze kwestie op de website.

ANBO-directeur Liane den Haan gaat niet in om toelichting te geven in de uitzending. Naar aanleiding van de uitzending van Meldpunt! heeft ANBO een reactie achtergelaten op de website.

Meldpunt! is te zien op woensdag 1 november 2017 om 19.20 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (8)

  Betsy64 says:

  Heb een aantal jaren de penningmeester van de afdeling Oud-Vossemeer geholpen met het invoeren van de administratie via het computer programma Twinfield, via internet en alle inkomsten en uitgaven moesten hierin per kwartaal ingevoerd worden en wij hadden een contactpersoon die alles controleerde en de boekingen definitief maakte na controle, alle uitgaven en inkomsten waren hierin te controleren en in te zien, dus hoe een afdeling hiermee kon frauderen is mij een raadsel, bij ons werd alles gecontroleerd door de Anbo.

  Gerry Lommerse says:

  Ik vind het heel belangrijk dat het programma “Meldpunt” blijft, de onderwerpen zijn erg goed.

  Rob van Ooijen says:

  Als bestuurslid van de afdeling Rijswijk is ook “ons” geld ingepikt. Wel heb ik bij de gemeente actie ondernomen en de raad ingeschakeld. Mede door de inzet van de fractievoorzitter van de lokale PvdA is het grootste gedeelte teruggevorderd en geïnd. De subsidies die door de gemeenten worden verstrekt zijn bedoeld voor de lokale activiteiten en niet bedoeld om een landelijke vereniging te ondersteunen. Ik roep dan ook de andere ex-anboafdelingen op om via deze weg het geld terug te vorderen. Wel was ik gedurende de uitzending verbaasd dat de voorzitter van de afdeling Den Haag haar beklag stond te doen. Deze dame heeft twee jaar geleden een smerig spelletje gespeeld en mocht toen van de Haan haar afdeling, als enige, zelfstandig doorzetten. Zogenaamd als pilot! Zij heeft op het verkeerde paard gewed en is nu ere-voorzitter van de Haagse bond voor ouderen! Hopelijk wordt men daar eens wakker!

  Hanneman says:

  Het is in al dit soort verhalen wat van hetzelfde. Een respectabel aantal respectabele leden van een vereniging die zich maar hebben te voegen naar wat een kleine kern “bestuurders” dicteren. Politieke partijen, kerkbesturen, begrafenisgiganten. Misschien hebben bestuursleden gedacht “wat Rutte kan, kan ik ook” en is men met de poen aan de haal voor iedereen zich goed en wel realiseert wat er eigenlijk aan de hand is. Opnieuw ouderen de klos. Keurig contributie betaald, in de veronderstelling verkerend dat ze door lid te zijn bijdragen aan een verbetering van hun situatie. Eendracht maakt sterk. Dat blijkt dus Afdracht verrijkt. Heel goed dat zich journalistiek onderzoek heeft aangediend. Mooi voor MAX. “Uitgeklede Zwanen”. Maar wat als resultaten aangeven dat er financiële viespeukerij is bedreven? Heeft dat dan niet ook tot gevolg dat steeds minder groepen zich verenigen? Men geen vertrouwen meer zal stellen in wat geldgeile hebberds hebben verziekt? Er komt een dag dat het Malieveld is te vullen met foute bestuurders.

  Conny 3 says:

  Ik heb als vrijwilliger gewrkt bij afd. Den Haag. 2 jaar geleden was de voorzitster al bezig om zelf iets op te zetten. Wel met het materiaal en alle spullen van de ANBO. Dus ik begrijp dat ze uit het nieuwe pand gezet is, moet ze nu niet hee lverontwaardig gaan doen.

   Dinant says:

   Beetje vreemd, deze reactie. De “spullen van de anbo” zitten bij die afdeling, dus zijn ze van die afdeling en wat de club daar verder mee doet moeten ze zelf weten. Als de leden daar achter staan is het oké. Maar deze Conny heeft natuurlijk een organisatie die de spaartegoeden inpikt en de leden niets meer te zeggen hebben.

  PageMaker says:

  Het lijkt er sterk op dat ANBO inmiddels een club van zakkenvullers is. Het lijkt ook wel duidelijk dat de zwakke kant van ons democratisch stelsel een dictator heel goed uitkomt. Niet voor het eerst; en waarschijnlijk ook niet voor het laatst. Het is immers op groter schaal gebeurt.
  Nu duidelijk is waar we het hier over hebben kunnen we toch gebruik maken van het ons ter beschikking staande recht op verenigingsvrijheid. Alle oud- en huidige leden kunnen toch een nieuwe “ANBO” starten en waken voor de excessen die we nu hebben gezien; en eventueel zelf op een andere manier in de fout gaan.
  Mij is onbekend of u via dit kanaal privé mail kunt sturen; niettemin verneem ik graag uw reactie(s).

  Dinant says:

  Dit gaat ook gebeuren bij de natuurorganisatie IVN. We moeten een nieuwe statuten krijgen en daar staan vreemde zaken in. Het is wat vaag geschreven, maar de ledencontributie gaan al via ivn AMSTERDAM. Nu nog de afdelingen onderdeel maken van IVN amsterdam en dan kunnen de spaarkassen ook overgehevelt worden.