Check, plan en spaar verkleint de kans op betalingsproblemen

Het lukt 45 procent van de Nederlandse huishoudens maar nauwelijks om rond te komen. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen 2016. Voor het Nibud reden om zich zorgen te maken en daarom komen zijn met de Nibud vuistregels: check, plan, spaar.

Verschillende factoren bepalend voor betalingsproblemen

In tegenstelling wat misschien wordt gedacht is de hoogte van het inkomen niet direct van invloed op het ontstaan van geldproblemen. Daarentegen is hoe mensen in het leven staan en omgaan met hun geld, wel van invloed. Iemand met een hoog inkomen heeft evenveel kans om in de geldproblemen te raken als iemand die impulsief met zijn of haar geld omgaat en geen spaargeld heeft.

Er is een aantal factoren bepalend om betalingsproblemen te krijgen:

  • een impulsieve houding
  • ongeordende administratie
  • op de korte termijn gericht
  • geen of weinig spaargeld
  • geen financiële opvoeding

Spaargeld

Mensen die weinig spaargeld hebben dreigen sneller betalingsproblemen te krijgen. Uit het Nibud-onderzoek blijkt dat 70 procent van de mensen met betalingsproblemen minder dan 1000 euro spaargeld heeft. Er zijn ook mensen met helemaal geen spaarrekening. Zij hebben de grootste kans om ernstig in de problemen te komen. Hoewel de rente laag is, stimuleert het Nibud om een buffer op te bouwen. Zij raden mensen aan om maandelijks 10 procent van het inkomen te sparen.

Veel gewoontes zijn moeilijk te veranderen. “We zien dat geldproblemen vaak te maken hebben met de manier waarop mensen met geld omgaan. Het maakt niet uit hoe hoog je inkomen is”, zegt Gabriëlla Bettonville van het Nibud. “Of je impulsief bent of planmatig te werk gaat, is van veel meer invloed. Bij hogere inkomens zijn de geldproblemen vaak juist schrijnender, zegt Bettonville. “Die mensen komen bij geldproblemen vaak dieper in de schulden terecht.”

Nibud-vuistregel

Om financieel gezond gedrag in kaart te brengen en te stimuleren komt het Nibud met vuistregels. Deze regels helpen om dagelijks goed om te gaan met geld. Door het hanteren van de vuistregel moet het makkelijker worden om aan de slag te gaan om het financiële gedrag aan te passen. Op deze manier krijgt men grip op de eigen financiën.

De Nibud-vuistregels zijn:

  1. Check wekelijks uw saldo en uitgaven
  2. Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
  3. Spaar maandelijks 10% van uw inkomen

Deze 3 regels moeten de consument helpen overzicht te houden op de inkomsten en uitgaven. Wilt u ook financiële problemen voorkomen? Bekijk dan de vuistregels Check, Plan, Spaar. Het Nibud heeft ook een e-mailcoachingsprogramma ontwikkeld. Hierin wordt u begeleid door het Nibud naar financieel gezond gedrag.

(Bron: Nibud/NOS)

Geef een reactie