3. Het mentale welzijn

Ouderen ervaren vaker een gevoel van leegte om hen heen. Helpt het bezoek en de aandacht van de kleuters hiertegen?

Ouderen ervaren vaker een gevoel van leegte om hen heen. Deels door het verlies van partner of vrienden, maar ook omdat ze niet in staat zijn bestaande of nieuwe sociale contacten te onderhouden of aan te gaan. Gebrek aan sociale veerkracht versterkt het gevoel van eenzaamheid en dit kan leiden tot depressiviteit en andere kwalen.

Wie heeft moeite met afscheid nemen? Wie is er eenzaam? En helpt het bezoek en de aandacht van de kleuters hiertegen?