Zwijgende meerderheid

Of het nu komt door de individualisering van de maatschappij of het wegvallen van allerlei sociale structuren als het gezin en de kerk, onmisbaar is de samenleving aan het verharden. Veel mensen stellen het eigenbelang boven het algemeen belang. Dat vertaalt zich al te vaak in asociaal gedrag, dat allerlei vormen kan aannemen: voeten op de treinbank, bedreigen van ambulancepersoneel, uitschelden van buschauffeurs, voordringen in de winkel, geen geduld met ouderen in de supermarkt, hondenpoep laten liggen, blikjes op straat gooien en scheldpartijen als je er wat van zegt. Onder het mom van vrije meningsuiting denken we alles te mogen zeggen tegen iedereen. We worden geconfronteerd met meer agressie, korte lontjes en minder omgangsvormen.

Onderbuikgevoelens

De verruwing van de maatschappij zien we in extreme mate terug op de sociale media. Het lijkt wel alsof ‘de zwijgende meerderheid’ niet meer bestaat en tot een fenomeen uit de goeie ouwe tijd behoort; jan (!) en alleman geeft maar meteen uiting aan zijn onderbuikgevoelens. Meningen over de meest uiteenlopende onderwerpen worden zonder enige terughoudendheid toevertrouwd aan de mobiele telefoon en de computer en via vooral Facebook en Twitter gedeeld met de hele wereld.

De kleding van Annechien

Zo zitten nogal wat tv-kijkers voor het toestel met de mobiel in de aanslag om programma’s continu van commentaar te voorzien, kennelijk omdat men denkt dat anderen het op prijsstellen om van die mening kennis te nemen. Of misschien vraagt men zich dat niet eens af en wil men gewoon zijn ei kwijt, de druk eraf, ventileren… Of het nu gaat om de kleding van Journaalpresentatrice Annechien Steenhuizen, of de haarkleur van een deelneemster aan ‘Droomhuis Gezocht’: alles is onderwerp van commentaar. Vroeger vertelde men het tegen elkaar op de bank in de huiskamer, tegenwoordig moet de complete digitale mensheid het lezen. Onschuldig vermaak, waar op zich niets mee mis is. Sterker nog, ook MAX nodigt de kijkers vaak uit om via internet te reageren en meningen en ervaringen uit te wisselen. Het kan een vorm van verdieping of verrijking van het televisiekijken zijn. Maar dan wel onder de voorwaarde dat bepaalde fatsoensnormen in acht worden genomen.

De bal, niet de man

Ik ben zelf zeer actief op Twitter en ben op dat kanaal vaak kritisch als het gaat om omroeppolitiek of overheidsbeleid ten aanzien van ouderen. Maar nooit ga ik er met gestrekt been in. Om in voetbaltermen te blijven: ik probeer de bal te spelen en niet de man. Zo is staatssecretaris Martin van Rijn vaak doelwit van mijn kritische opmerkingen, maar dan becommentarieer ik zijn maatregelen (of beter: het feit dat hij verzuimt maatregelen te nemen) en val ik niet de persoon Van Rijn af. Nu moet ik bekennen dat ik in het vuur van de emotie me er wel eens toe heb laten verleiden om bij staatssecretaris Sander Dekker die over de media gaat, het wel eens over zijn krullenbol te hebben om zijn gebrek aan ervaring (en inzicht) duidelijk te maken. Een beetje prikkelen, daar is toch niets op tegen? Toch had ik het achteraf gezien misschien beter niet kunnen doen en me tot de inhoud moeten beperken. Uiterlijk en privéomstandigheden zijn immers niet van belang.

Schuilnamen

Terug naar de sociale media. Opvallend veel twitteraars gebruiken niet hun eigen naam – ik tweet overigens als @Jan_Slagter – maar verstoppen hun identiteit achter een schuilnaam. Daarmee denken zij een vrijbrief in handen te hebben om in hun commentaren over de grens van het betamelijke te gaan en soms zelfs andersdenkenden de vreselijkste ziektes toe te wensen. Dat geeft natuurlijk geen pas. Ik ben er dan ook een voorstander van dat Facebook, Twitter en andere sociale netwerken beledigende berichten zo snel mogelijk verwijderen. Bij herhaaldelijk over de schreef gaan, is het blokkeren van deze gebruikers aan de hand van hun IP-adres wellicht een optie.

Haatzaaien

“Censuur!”, roept u misschien. “Tast onze vrijheid van meningsuiting niet aan!” Zeker, ook ik hecht sterk aan die vrijheid, die niet voor niets in onze Grondwet verankerd is. En natuurlijk kan men terugvallen op het Wetboek van Strafrecht als men bedreigd of beledigd wordt. Het is echter uiterst lastig om aangifte bij de politie te doen tegen iemand die zich bijvoorbeeld @Repelsteeltje noemt.  Hulde aan de politie in Leeuwarden die onlangs op de stoep stond bij zo’n vijftien mensen in de stad die ‘haat hadden gezaaid’ via Facebook en Twitter. Haatzaaien zit in het grijze gebied tussen vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige uitlatingen. Volgens de politie realiseren deze mensen zich niet wat ze teweegbrengen met zulke uitlatingen, bijvoorbeeld over vluchtelingen. De beheerders van sociale netwerken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en al niet voorkomen kan worden dat mensen gekwetst worden, moeten ze die kwetsende posts en tweets weghalen.

Monddood maken

Ik houd van discussiëren, maar dan wel op inhoudelijke argumenten. Wat je vaak ziet op de sociale media, is dat er niet wordt gediscussieerd, maar dat iemand met aan andere mening meteen wordt weggezet als bijvoorbeeld ‘klaagneger’ of ‘racist’ (in de Zwarte-Piet-discussie). Door de ander een dergelijk stempel op te drukken maak je diegene monddood, sluit je je af voor diens argumentatie en sla je dus de discussie dood.

Open vizier

Ik roep de gebruikers van de sociale netwerken op om met open vizier te strijden en dus de eigen naam te gebruiken. Tel eerst tot tien voordat u een reactie plaatst. Ja, ook ik heb wel eens iets te snel op ‘verzenden’ gedrukt, waardoor mijn bericht iets té spontaan was en net wat zorgvuldiger geformuleerd had kunnen worden. En, beste mensen, heb wat meer respect voor elkaars mening. Ieder van ons zeventien miljoen Nederlanders heeft recht op z’n eigen mening, hoe verfoeilijk u die soms ook mocht vinden. En laten we, en daarmee spreek ik ook de politiek en de media aan,  ons niet verbeelden dat Twitter de afspiegeling van dé samenleving is, de mening van dé Nederlander vertegenwoordigt. De hardste schreeuwers lopen voorop; dat is zeker het geval op de sociale media. Het is nog steeds maar een kleine minderheid van de bevolking die zich op deze netwerken manifesteert. Er wordt over tal van maatschappelijke onderwerpen door de meeste mensen veel genuanceerder gedacht dan wat je op Twitter en Facebook leest. Want de zwijgende meerderheid, die bestaat wel degelijk nog steeds!

Geef een reactie

Reacties (16)

 1. Ronald de Nooij says:

  Helemaal mee eens Jan!

  1. Truuske says:

   IK weet hoever je kennis van de bijbel hebt, maar zo.n 2000 jaar geleden is dit allemaal al voorspeld in Mattheüs 24 dat dit in de eindtijd zou gaan gebeuren.En het zal alleen maar erger worden.

 2. Papua says:

  Naar mijn vaste overtuiging komt dit door een te ver doorgevoerde individualisering / veramerikanisering ! huidige maatschappij denkt/handelt primair aan het eigen financieel/economisch gewin , zwakkeren , o.a. ouderen zijn/worden te dupe , al jaren actueel is de schandalige koopkracht verlies van de Gepensioneerden , veroorzaakt door het neo-liberalen beleid , spelregels veranderen tijdens het spel is eigenlijk vals ,door o.a. vaste rekenrente veranderen in een sinds 2006 in een dagelijkse jojo rente , alsmede de maatregelen die met name de EBC neemt , miljarden euro’s via de banken [ welke de financiële zaken hebben belazerd ] in de economie te pompen , zwakkeren / gepensioneerden worden ook hierdoor weer te dupe !!
  Over asociaal gesproken !

 3. Hanneman says:

  Beste Jan,
  Onmiskenbare verharding. Inderdaad. Met stuitende voorbeelden als op straat gegooide blikjes of voeten op publieke banken. Allemaal waar. In de journaals zijn meldingen over de “voetbalfans” die elkaar als losgeslagen idioten te lijf gaan, maling hebben aan de actuele (on)veiligheidssituatie in het land waar ze te gast zijn, laat staan oog voor het “publieke domein” dagelijkse kost. Blij dat ik niet meer naar Frankrijk durf. Of een en ander is te wijten aan het wegvallen van sociale structuren als kerk of gezin is op zichzelf een aardige vraag maar ik moet vooral denken aan hoe door het huidige politieke beleid alle sociale “cementen” als sportverenigingen, buurthuizen of voor mijn part gewoon schoolzwemmen is wegbezuinigd, overbodig verklaard, weggevaagd. Je hebt in je programma’s op het kijkglas zeer waarschijnlijk veel veroorzakers van al dit verlies en leed gesproken en bent daar vast in alle redelijkheid mee omgegaan dus bij voorbeeld niet zoals de voornoemde “voetbalfans” dat nu met hun “sport” doen in Frankrijk. En die redelijkheid is te prijzen. Waarschijnlijk ook wel noodzakelijk omdat als je de mensen waar ik hier over spreek op emotie en eerlijkheid zou aanspreken zullen ze zich bij een volgende uitnodiging van jou wel twee keer bedenken. Ik? Ik heb er heel wat bezig gezien in veel programma’s. Vanmiddag nog was te zien hoe “meneer” Rutte in de tweede kamer antwoord gaf op vragen over zijn uitlatingen inzake het referendum over dat beroemde associatieverdrag. En ik zal best wat té links zijn maar ik kon niet anders vinden dat hij de vragen irritant vond en dat hij zich opnieuw, op de manier die wij van hem kennen, op meesterlijke, gladde wijze van iedere belasting ontdeed en aantijgingen als valselijk omschreef. Als dan Jan met de Pet of Miep met de Hoed een onderbuikgevoel krijgen van de zoveelste misselijke manier van politiek bedrijven kan ik mij voorstellen dat zich dat uit in asociaal gedrag. Alle bevolkingsgroepen in dit land, de jongeren, de ouderen, de alleenstaanden, de asielzoekers streepje vluchtelingen, alle etnische, religieuze minderheden of anderszins als groepen aan te wijzen mensen hebben te maken met een “zoek het zélf maar uit beleid” wat weliswaar niet met een persoon is te verbinden, waar je misschien een kabinet of kamer voor verantwoordelijk zou moeten achten; feit blijft dat ze te maken hebben met weggevallen “cementen” in de samenleving. Mensen worden op die manier weliswaar anoniem maar tóch op een buitengewoon asociale manier behandeld, per post of aan het loket, in het ziekenhuis of door hun werkgever. Of wat dacht je van via het kijkglas? Die Géér en Góor gedachte is toch van een stuitende ontkenning van het ten aanzien van ouderen gevoerd beleid? Dat jongeren er in alle opzichten de brui aan geven is naar mijn idee ook een gevolg van het feit dat ze nergens meer zién dat we een samenleving hébben met kansen, voorzieningen, veerkracht. Mensen gaan zich dan ook “asociaal gedragen”.
  En voorbeelden doen volgen, de groep mensen die hun onmacht tegen deze ontwikkelingen niet in fijnbesnaarde uitingen kunnen doen die gáán schelden. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar voor wie enkel voortdurend deuren worden dichtgeslagen, uitwegen worden afgezet, réchtsgang onmogelijk wordt gemaakt is opstandig gedrag misschien iets wat voor hén werkt. Want die “personen” zijn naar mijn idee wel degelijk op persoon aan te spreken. Niemand maakt me wijs dat van Rijn zich, als hij eens onder de douche staat, of achter in de grote auto zit, niet bedenkt wat de consequenties zijn van het beleid wat hij uitdraagt, uitvoert. Schippers van het zelfde laken een pak. Deze mevrouw is, naar ik heb begrepen getipt als de eerste vrouwelijke premier van Nederland, naar mijn idee slim genoeg om te bedenken dat wat ze doet, tegen een zeer forse beloning, enorme aantallen kwetsbaren het leven zeer moeilijk, zoniet onmogelijk maakt. Natuurlijk wil Rutte geen referenda. Dat gaat nog wat worden als we het TTIP tijdperk intreden. Zitten we trouwens al midden in en ik denk zelfs dat er al tal van scenario’s klaar liggen voor als er inderdaad een referendum over komt en de bevolking opnieuw néé zegt tegen deze europese neo-liberale overheersing. Rutte verdient wel degelijk een pak voor de broek. Zo ook Klijnsma, Blok en ga zo nog maar even door. Het borrelt in ons land. Een gevolg daarvan is geschreeuw en auw-geroep. Opstand tegen de gevestigde orde. Als het publiek als “money generating unit” wordt gezien en behandeld, krijgt het “publiek” maling aan de publieke ruimte. Dat ze dat op de sociale media uiten? Ach, wat is nou écht interessant aan de sociale media? Roep eenieder hierbij op op hun “accounts” op te heffen. Deze bedrijven zijn niet voor niets miljarden waard. Het is tijd dat de mensen dat weer zijn.

  1. André Van Dongen says:

   Mooie reactie, geheel mee eens.

  2. powerteigertje says:

   Kort maar krachtig, beter had ik het niet kunnen verwoorden.
   Precies zoals u het beschrijft en niet anders, oorzaak en gevolg.
   Laura van Noort

 4. oosterwijck says:

  De zwijgende meerderheid, is het merendeel van de bevolking, die geen verantwoording durven te nemen en wachten op anderen, die zich wél strijdbaar durven/willen opstellen. Toen ik nog werkte, ervoer ik deze mentaliteit bij mijn collegae. Daar deed de meerderheid ook niet zijn mond open. Ik maakte zelfs mee dat ze mij buiten werktijd benaderde met onvrede en het vanzelfsprekend vonden dat ik het wel even ter discussie stelde. Als er dan in een vergadering of andere bijeenkomst over gesproken werd, deden ze hun mond, alsnog, niet open. Als ik het woord nam en onvrede ter sprake bracht, speelde ik daar wel eens mee, door te vermelden dat sommige collegae, dit uitgesproken hadden en keek dan een bepaalde persoon in de ogen. Die dan zijn blik onmiddellijk afwende, alsof het hem of haar niet aanging. Deze laffe mentaliteit, zie ik nu ook in de sociale media. De meerderheid van de bevolking, wacht rustig af, totdat ‘anderen’ hun problemen oplossen. Ik maakte deze mentaliteit zelfs mee, bij de vakbond, onder de kaderleden, die vaak probeerde om een bepaalde onvrede, door anderen bespreekbaar te laten maken. Of nog erger: ik werd opgenaaid, door een collegae, om een probleem bespreekbaar te maken, en achter mijn rug ging die dan naar het management om mij zwart te maken. Jammer is dat en ik vraag me af, waar die laffe houding vandaan komt. In Belgie zie je een heel andere mentaliteit, daar gaan de mensen de straat op om te demonstreren, gaan ze staken om hun verworvenheden te verdedigen, en als je een individu iets vraagt, krijg je gewoon een mening te horen. … Zijn Belgen meer strijdbaar? … Zijn Belgen minder laf?

  1. powerteigertje says:

   Ben helemaal eens met Hanneman.
   Wij weten dat we een nummer zijn in deze wereld.
   Nation of sheep, ruled by wolves and owned by pigs

   Laura van Noort

 5. André Van Dongen says:

  Beste Jan,
  Mooi en eerlijk stuk.
  Men roeptoetert inderdaad snel, of nog erger handelt voor er gedacht wordt.
  Gelukkig kom ik in het dagelijkse leven ook veel mooie mensen tegen en het helpt echt als je de ander die voor je staat of via media preekt probeert te zien als jezelf.
  Persoonlijk voorbeeld, je loopt bij een grote (onpersoonlijke) organisatie voor de zoveelste keer tegen een probleem aan.
  Als ik dan eindelijk iemand persoonlijk spreek begin ik vaak mijn betoog met ” mijn boosheid is niet persoonlijk aan u gericht” en doe dan mijn verhaal…..
  De visionair van de cartoons had daar een mooie uitspraak over.
  Walter disney “it’s a small world after all”
  Ik wens u een fijne dag.
  Mvg
  André

  1. Hanneman says:

   Geachte meneer Oosterwijck,
   Er is opnieuw voor uw ontlading véél te zeggen. Ga ik niet allemaal doen want zoals ik maar zelden uitgepraat raak, raak ik dadelijk misschien niet uitgeschréven. Ik ben te weinig op de hoogte van de “Belgische situatie”. Misschien is het daar economisch nóg een paar graden minder dan in Nederland en wie weet is er sprake van een wat zuidelijker temperament waardoor men daar wél de straat opgaat en in opstand komt. Maar de situatie in eigen land ken ik wat beter en daardoor zou ik willen stellen dat het niet zozeer met lafheid te maken heeft dat “wij” dat niet doen maar met een bijna chronische vermoeidheid. Men is sufgetoeterd en uitgeschakeld geraakt door de vele moeilijkheden waarmee men in het leven van alledag te maken heeft. Het is ook om practische redenen voor veel mensen heel moeilijk om zich bij een protest aan te sluiten. Ik zie de meeste tachtigplussers niet zo
   snel in staat zich te verplaatsen en aan te sluiten bij een protest op het Binnenhof. En al zouden ze dat doen, twee seconden na het overhandigen van een petitie of schrijven inzake dat protest zullen ze in de gang terug naar de kantoren of tweede kamer al worden uitgelachen door de respectievelijke “ontvangers” die wel andere zaken hebben te bespreken als bij voorbeeld hun leven ná een parlementaire loopbaan want hoé dan verder? Dan is er ook nog een enorm aantal mensen die een dergelijke onderneming niet zullen, kunnen aangaan omdat de reis van woonplaats naar plaats van protest al onbetaalbaar is. Dat bij voorbeeld de inwoners van Terschelling het voor elkaar hebben gekregen dat daar niet naar gas mag worden geboord is in wezen, in deze tijd, een wónder te noemen. Ze werden politiek gesteund en ook dat is opzienbarend in deze tijd. Veel minder verwonderlijk is het dat Kamp aangepaste wetgeving in het voordeel van deze inwoners nog niet heeft ingevoerd en het moge duidelijk zijn dat “ondertussen” vergunningen worden verstrekt aan enge bedrijven die dan wel niet op Terschelling maar een paar kilometer verderop wél een boortoren mogen plaatsen. Dat er over de zorgwet 2016 gesteggel is in het torentje tussen de coalitiepartners en hun meelopers is evident maar dat er een wet komt die wérkelijk zorg gaat regelen en bieden zoals je menselijkerwijs van de overheid zou mogen verwachten? Ik denk het niet. Wat in de wet 2016 niet kan worden “geregeld” zal in 2017 en volgende jaren alsnog, in het voordeel van de zorgverzekeraars in wetgeving worden vastgelegd en geregeld”. Geen ontkomen aan. Er was in het journaal vandaag sprake dat deze “branche” een half miljard aan onterechte declaraties zou hebben uitgekeerd. Waarom is er in het journaal nauwelijks sprake van de miljarden diefstalpremies en zorgbeperkingen die de gewone man en vrouw raken? De gewone man en vrouw hebben in ieder geval geen buffers, laat staan miljardenbuffers. Nee, meneer Oostwijck. We zijn niet laf maar doodmoe. En zo zouden we wat dapperder zijn en met een paar honderdduizend mensen de straat opgaan dan zal dat een keer gemeld worden op het journaal en de volgende dag leren we van datzelfde journaal wat zo’n protest aan kosten voor ordediensten, verkeersregelaars heeft opgeleverd. Geen miljoen protesten op het internet, het kijkglas of een enkele stem des volks zal ook maar iets wijzigen aan het gevoerde beleid, eigenlijk niet eens uitgevoerd door dit kabinet maar door de zéér grote bedrijven en multinationals. Hopeloos. De enige rotwolven zijn geldwolven.
   Voorts, meneer van Oostwijck, in de hoop dat we toch nog eens met z’n allen besmet raken met het Oostwijckvirus heb ik voor U een tekst opgezocht van Jules de Corte.

   De enkeling stond op tegen wel honderdduizend dingen
   Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel
   Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen
   Maar voordat ie het wist had ie een schorgeschreeuwde keel.

   Toen hij niet meer kon zingen stond ie op om te gaan spreken
   Tot allen die hij altijd als zijn vrienden had beschouwd
   Die zeiden wat ie zegt is nog niet eens zo gek bekeken
   Maar toch voor onze oren wel een tikkeltje te baud.

   Toen hij niet meer kon spreken stond ie op om te gaan schrijven
   Hij kraste ’t op de muren van ons meerderheidspaleis
   Opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven
   Toen sprak er een uit aller naam veeg uit dit is te grijs.

   De enkeling staat op, omdat ie zelf zijn weg wil kiezen
   Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid
   Hij zal zolang ie leeft bij voorbaat elk gevecht verliezen
   En als ie eindelijk opgeeft zegt men zo die zijn we kwijt

 6. Maxine says:

  Beste Max, ik vind het wel een helder verhaal. Persoonlijk heb ik het gevoel dat de maatschappij te onpersoonlijk wordt in zekere zin waardoor mensen tot wangedrag geraken.
  Vroeger werd er aan oudere personen meer wijsheid toegeschreven terwijl er nu gelijkheid is of juist een soort wegzetten alsof het kleine kinderen zijn als men de 80 overschrijdt. Goor en Geer gaan daar lekker tegenin.
  Bij een grote groep mensen zijn er geen geheimen meer, geen intimiteiten meer en daardoor ligt alles op tafel, is alles bespreekbaar zonder enige lading of gene.
  Ga een keer naar de sauna en je ontdekt de volgende dag…. hé ….. ik heb even geen behoefte om aan de mensen die ik spreek te vertellen dat ik naar de sauna ben geweest en daarover te vertellen. Er is sprake van een soort seksuele onderdrukking die vrijwillig tot stand lijkt te zijn gebracht en die bereikt is door juist alles uit de kast te halen.
  En…schrijven gaat ook heel snel; voordat je het weet heb je tot een heel groot publiek gesproken, zonder erg.
  Ik vind je een geweldig vakman beste Max! Veel succes!

 7. hansepans says:

  Waar is het toch misgegaan, Jan? Overigens ben ik het geheel met je eens.
  Na de oorlog mocht men zelfstandig gaan denken. we hoefden niet meer dat te doen wat de kerk leerde, we kregen onze eigen verantwoordelijkheid. In de crisis jaren kreeg men nog van de bedeling van de kerk, maar men moest wel lid zijn van die kerk en doen wat de kerk zei.
  Ineens werd het verbod op vloeken uit de wet weggeschrapt en Youp en consorten vloeken er rustig oplos, moet kunnen, dus wat Youp kan mogen wij ook, toch?
  En laat we wel wezen, hoe eerlijk is zijn onze staatshoofden en regering. Zijn die zonden vrij en ze gooien nog steeds niet met stenen, want wie zonder zonde is; werpe de eerste steen.
  Bestaat er nog een mogelijkheid om nog terug te keren naar normen en waarden? wie leert ons dat nog en wie wijst ons op onze eigen verantwoordelijkheid, die we na de oorlog kregen?

  Jan, ik hoop het nog mee te maken (ik ben 78) dat jij met jouw verhaal ons zodanig hebt wakker geschud, dat we weer kunnen zeggen, we gedragen ons weer netjes (dat is geen vies woord.

 8. hans.elbers says:

  Heel mooi artikel Jan maar het zal ze in Den Haag een worst wezen hoe jij er over denk,zij daar in het Haagse zien de uitgaven van de ouderen ook en denken zolang ze nog 2x op vakantie gaan en bijna allemaal op een e-bike rijden van 2500 Euries hebben ze het nog niet zo slecht.

 9. hhp says:

  Beste Jan,
  Ik ben het helemaal met je eens.
  MAAAAAAAR!!!!!!!!!!
  Het is zo als altijd. Wij Nederlanders hebben een hele grote mond (ook de 50+) maar als het erop aankomt doen we helemaal niets en houden wij de kaken strak op elkaar. Steeds korten op alle sociale voorzieningen, prijzen die steeds stijgen en noem maar op. En toch zie ik niemand opstaan inclusief mijzelf die in Den Haag eens een stevig potje gaat protesteren. Voor wat de asociale media betreft denk ik dat we dit zelf in de hand hebben. Geen facebook of twitter gebruiken dan heb je er ook geen last van. Wij moeten ook niet reageren op alles wat er van de overkant van de oceaan komt. Van die kant gaat het alleen maar om het geld en mensen tellen niet (ook in Nederland hoor ). Spreek mensen er op aan als ze in het openbaar luidkeels aan het telefoneren zijn of zich van troep ontdoen of op een andere manier zich niet juist gedragen.Ik mag het niet van mijn vriendin omdat ze bang is voor gewelddadigheid. Eerlijk gezegd ben ik het spuugzat dat ik bang moet zijn in Nederland om mensen aan te spreken op hun gedrag.

  1. verontrust says:

   hallo, een groep “verontrusteouderen” is al meer dan 1 jaar bezig dit proberen uit te dragen.deze week in hollandse zaken. reizen op eigen kosten het land door. de co-founder en de naamgever proberen een podium te krijgen. hebben honderden emails. telefoontjes en brieven gestuurd naar alle instellingen die maar iets te maken hebben met de problemen die er spelen. veel ouderen hebben het goed .die gepensioneerde rechter of what ever. maar honderd duizenden niet. holke flapper heeft het ook niet slecht en toch gaat hij met pieter van brakel de barricaden op. ik hoorde dat pieter van brakel de cijferman is en naam bedenker van verontruste ouderen.

   hij heeft giga megabytes documenten op zijn computer staan. morgen bel ik hem op, na veel soubatten zijn telefoon nummer gekregen. juist dergelijke mensen als holke flapper en pvbrakel zijn de kurken waarop de ouderen drijven. en ja inderdaad wat ik zelf ook naar voren bracht “stem op 1 partij” wij hebben dan de macht op 13 maart 2017.

 10. Petra Hermkes says:

  Haha , ja , het valt mij ook altijd op dat de meeste wat over ,hoe iemand eruit ziet te vertellen hebben , alsof dat ter zake doet. Ik zou zeggen , veeg allemaal eens voor je eigen deur !