incassokosten

Zijn die incassokosten wel terecht?

Als consument kunt u te maken krijgen met incassokosten als u uw rekening niet of niet op tijd betaalt. Hoe hoog die kosten precies mogen zijn en wanneer ze in rekening mogen worden gebracht, zijn vragen die in ons spreekuur regelmatig worden gesteld.

Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze regeling bepaalt hoeveel incassokosten er in rekening gebracht mogen worden voor vorderingen die na deze datum betaald hadden moeten zijn. Het doel is om consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen. Incassokosten hebben betrekking op een percentage van de rekening. De hoogte hangt af van de hoogte van uw rekening:

  • over de eerste 2.500 euro mag maximaal 15 procent aan incassokosten worden berekend (met een minimum van 40 euro)
  • over de volgende 2.500 euro mag maximaal 10 procent aan incassokosten worden berekend
  • over de volgende 5.000 euro mag maximaal 5 procent worden aan incassokosten worden berekend
  • over de volgende 190.000 euro mag maximaal 1 procent worden aan incassokosten worden berekend
  • over het bedrag boven de 200.000 euro mag maximaal 0,5 procent aan incassokosten worden berekend (met een maximum van 6.775 euro).

Voorbeeld: stel uw vordering is 6.000 euro, dan betaalt u 15 procent over de eerste 2.500 euro (dus 375 euro), dan 10 procent over de volgende 2.500 euro (dus 250 euro) en 5 procent over de resterende 1.000 euro (dus 50 euro). De totale incassokosten zijn dan 675 euro.

Let op: er geldt wettelijk een minimumbedrag van 40 euro. Dit betekent dat bij een rekening waarvan het bedrag lager ligt dan 266,67 euro, u dus meer dan 15 procent aan incassokosten betaalt! 15 procent van 267,66 euro is namelijk 40 euro.

Wanneer verschuldigd

U bent als consument pas incassokosten verschuldigd als:
• U al in verzuim bent, dus als u niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.
• U daarna een brief heeft ontvangen waarin u de gelegenheid krijgt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Dit is de zogenoemde ‘veertiendagenbrief’.
• In die brief moet al staan aangekondigd dat ná deze termijn van 14 dagen incassokosten verschuldigd zijn.
• De hoogte van die incassokosten plus de eventueel verschuldigde btw moet ook al in de brief vermeld staan. De enkele aankondiging van incassokosten is dus niet voldoende!
• Het incassobedrag mag niet hoger zijn dan de wettelijke bedragen zoals hierboven genoemd.
Twijfelt u of de incassokosten terecht zijn, dan kunt u ons bellen!

Geef een antwoord