Wmo-verordening van (keuken)tafel geveegd

Mevrouw Plamont woont met plezier in de gemeente Beuningen. Ze heeft ernstige lichamelijke beperkingen. Daardoor is zij niet in staat om zelf haar huis schoon te houden.

Mevrouw Plamont ontvangt al jaren huishoudelijke hulp, 5,5 uur per week. Erg belangrijk, want dankzij deze hulp kan zij zelfstandig blijven wonen. Dit liep allemaal gesmeerd, totdat de gemeente de spelregels veranderde. Voortaan zou iedereen, dus ook mevrouw Plamont, genoegen moeten nemen met 2,5 uur huishoudelijke hulp. Ook moest ze op zoek naar een andere huishoudelijke hulp.

Mevrouw Plamont snapte dit niet, want haar beperkingen waren er niet minder op geworden, helaas. En haar huis werd ook niet plotseling vanzelf schoon. En waarom mocht ze niet doorgaan met haar oude hulp, die deed het werk toch uitstekend?

Maatwerk vereist

Kortom, mevrouw Plamont belde naar MAX Ombudsman. Wij wisten dat het verhaal van mevrouw Plamont niet op zichzelf stond. Inmiddels had de hoogste bestuursrechter namelijk de vloer aangeveegd met dit soort gemeentebeleid. De Centrale Raad van Beroep had geoordeeld dat een gemeente niet kan volstaan met een algemene oplossing. Als iemand als mevrouw Plamont zelf geen hulp kan inzetten, moet de gemeente dit regelen. De gemeente moet dan de hulp regelen die nodig is voor een schoon en leefbaar huis en voor schone en draagbare kleding. De gemeente moet dus zorgen voor maatwerk.

Wethouder onder vuur

We concludeerden dan ook dat het beleid van de gemeente Beuningen in strijd was met het recht. Namens mevrouw Plamont tekenden we bezwaar aan bij de gemeente. Dat had al snel succes. Want niet lang daarna nam de gemeenteraad de verantwoordelijke wethouder onder vuur over het nieuw ingezette Wmo-beleid.

Daarop besloot de wethouder de Wmo-verordening in zijn geheel in te trekken. Voor mevrouw Plamont betekent dit dat zij voorlopig de hulp krijgt die zij gewend was te krijgen. Daar is ze erg blij mee. Natuurlijk houden wij in de gaten of de nieuwe verordening straks wel door de beugel kan. Zodat mevrouw Plamont en al die anderen de hulp kunnen blijven ontvangen waar zij recht op hebben.

Tips

De gemeente stelt uw hulpbehoefte vast in een ‘keukentafelgesprek’. Het is belangrijk om daarbij eerlijk en realistisch te zijn over de dingen die u wel en niet kunt. Zo kan de gemeente goed in kaart brengen welke hulp u nodig heeft. U ontvangt een verslag van het gesprek. Lees dit goed door. Klopt alles wat in het verslag staat? Zijn er duidelijke afspraken gemaakt? Als er dingen in het verslag staan die u niet begrijpt, is het verstandig om de gemeente om uitleg te vragen.

Geef een reactie