algemene voorwaarden

Wat zijn nu precies algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn regels die ondernemers opstellen voor de verkoop van hun producten of diensten. Deze ‘kleine lettertjes’ zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen over alle zaken die met de verkoop aan consumenten te maken hebben. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar als een ondernemer die wel hanteert, moet hij zich aan de regels houden die de wet stelt.

In de algemene voorwaarden zijn zaken geregeld als:

  • Levering
  • Garantie
  • Klachten en geschillen
  • Beëindiging van de overeenkomst
  • Aansprakelijkheid en overmacht
  • Verlengen en opzeggen
  • Betaling

De algemene voorwaarden moeten u vooraf worden overhandigd of worden opgestuurd. De ondernemer heeft een informatieplicht. Hij moet u duidelijk informeren over de algemene voorwaarden. Koopt u iets via de computer, dan moeten de voorwaarden u elektronisch worden aangeboden en u moet ze dan ook kunnen opslaan.

Ongeldigheid

Soms zijn de algemene voorwaarden achteraf niet geldig. Dit is bijvoorbeeld zo als u de algemene voorwaarden nooit heeft ontvangen. U heeft dan niet de gelegenheid gekregen om de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst in te zien. U kunt de voorwaarden dan niet van toepassing verklaren. Dit heet met een mooi juridisch woord ‘vernietigen’. U moet dit dan wel melden aan de ondernemer. De door u afgesloten overeenkomst blijft dan gewoon bestaan en ook de wettelijke regels blijven gewoon gelden.

Onredelijke bepalingen

In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan. Veel regels in het consumentenrecht zijn van ‘dwingend recht’. Dit betekent dat hier niet van mag worden afgeweken. In de wet staan de zogenoemde ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst vermeld.

Op de zwarte lijst staan bepalingen die in ieder geval onredelijk zijn en vernietigbaar, zoals de voorwaarde dat de ondernemer zijn prijzen mag verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, zonder dat u zelf van de overeenkomst af kunt.

Op de grijze lijst staan bepalingen die onredelijk kunnen zijn, zoals een ongebruikelijk lange of onduidelijke levertijd. In dit laatste geval heeft de ondernemer de bewijslast. Hij moet u dan bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is.

Verwarrend

Wij kunnen ons goed voorstellen dat al die voorwaarden nogal verwarrend zijn en u niet altijd weet of iets nu wel of niet mag. Mocht u hierover twijfelen, neemt u dan gerust contact op met ons tijdens het spreekuur.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie