Vrijstelling voor de eigen bijdrage

Mevrouw Nobels uit Voorburg belde ons tijdens het spreekuur niet met een klacht, maar met een melding. Wat haar was overkomen, moesten meer mensen weten ondanks dat haar probleem reeds was opgelost.

Mevrouw Nobels vertelde ons dat ze gebruikmaakt van huishoudelijke hulp. Voor die hulp moet zij een eigen bijdrage betalen. Een paar perioden  is ze door omstandigheden tijdelijk in een verpleeghuis terechtgekomen en ook daarvoor was een eigen bijdrage verschuldigd. Omdat ze de bedragen die werden afgehouden niet meer snapte, is ze gaan bellen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) dat de uitvoering regelt van de financiën op het gebied van zorg.

Beetje vreemd

Het CAK gaf aan dat ze recht had op vrijstelling voor de eigen bijdrage van de  huishoudelijke hulp. Ze zouden het met haar verrekenen. 229,75 euro werd teruggestort op haar rekening. Op haar vraag hoe andere mensen dit moesten weten, kwam als antwoord dat ze konden bellen. Maar het zou niet veel voorkomen, aldus het CAK. MAX Ombudsman vond dit toch wel een vreemd gegeven. Er zullen veel meer mensen zijn waarbij dit aan de orde is. Aangezien het systeem niet werkt met automatische verrekeningen, zullen veel mensen niet eens weten dat ze een vrijstelling kunnen krijgen. We namen dan ook contact op met het CAK. Hoe zit dat nou precies?

Oplossing in zicht

Het CAK laat in een reactie het volgende weten: Als binnen een huishouden gebruik wordt gemaakt van verschillende  regelingen waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is, hoeft er in veel gevallen maar één eigen bijdrage te worden betaald. Dit geldt voor samenloop tussen de eigen bijdrageregeling Wmo, AWBZ-Zorg zonder verblijf en AWBZ-Zorg met verblijf. Het CAK is zich ervan bewust dat er een groep mensen bestaat waarbij de bedragen niet automatisch worden gecorrigeerd. Dit heeft te maken met de diverse omstandigheden die kunnen bestaan bij de individuele cliënten en de zorgaanbieders (bijvoorbeeld een verpleeghuis) die de gegevens nog niet hebben doorgegeven. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een systeem dat een koppeling maakt tussen de diverse eigen bijdragen en een automatische verrekening. Medio oktober moet dit systeem in werking treden.

Mevrouw Nobels: bedankt dat u iedereen hiervan op de hoogte wilde brengen!

Meer informatie

Denkt u dat u ook in aanmerking komt voor een vrijstelling, dan kunt u bellen met het CAK. U kunt het teveel betaalde bedrag dan terugkrijgen. Zie voor meer informatie het CAK.

Geef een reactie