Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Per 2015 zullen er ingrijpende wijzigingen in de zorg worden doorgevoerd. MAX Ombudsman zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

 Nu is het nog zo dat u voor verschillende soorten zorg op verschillende loketten bent aangewezen. Er zijn 2 regelingen van toepassing, namelijk de Wmo die de gemeente uitvoert en de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor alle vormen van zorg terecht bij uw gemeente. Ook uw zorgverzekeraar krijgt een grotere rol. In het geval dat u medische zorg thuis nodig heeft, zal deze door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Naar verwachting zullen de zorgpremies daardoor flink stijgen.

Omdat de gemeenten er meer zorgtaken bij krijgen, krijgen ze ook een ruimer budget. Op de zorg als geheel zal per jaar echter 700 miljoen euro worden bezuinigd. Er zal dus structureel veel minder geld beschikbaar zijn voor de zorg.

Minder verpleeghuizen, meer mantelzorg.

Alleen als u 24 uur per dag zorg nodig heeft, komt u straks nog in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Iedereen die hiervoor niet in aanmerking komt, zal voortaan zijn aangewezen op de gemeente. De gemeente op haar beurt zal van u verlangen dat u eerst probeert om een oplossing te vinden in uw familie- of vriendenkring. Pas als u op deze manier niet de benodigde zorg kunt krijgen, zal de gemeente voor u bijspringen. In dat geval zult u zeer waarschijnlijk wel zelf moeten gaan meebetalen aan de zorg.

Gemeenten kunnen hiervoor straks namelijk een eigen bijdrage vragen die is gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Nu kunt u nog een korting van 33 procent ontvangen op de eigen bijdrage die u betaalt voor een Wmo-voorziening. Deze korting komt te vervallen. De netto eigen bijdrage zal volgend jaar dus fors omhoog gaan. Volgens het kabinet zijn deze maatregelen nodig om langdurige zorg op maat te kunnen leveren en tegelijk betaalbaar te houden.

Feit is echter dat er straks minder geld beschikbaar is. U zult meer zelf moeten betalen. En u zult meer op uzelf en uw omgeving zijn aangewezen. Wij houden dan ook ons hart vast over de uitwerking van de nieuwe zorgwetgeving in de praktijk.

Geef een reactie