servicekosten

Servicekosten: betaal niet te veel!

Op maandag 6 mei 2013 besteedden we in Tijd voor MAX aandacht aan huurders die ten onrechte servicekosten betalen voor hun zonwering. De kosten kunnen oplopen tot honderden euro’s per jaar. Naar aanleiding van die uitzending kregen we veel vergelijkbare klachten tijdens ons spreekuur. Daarom zetten we ook op deze plek op een rij hoe het nu zit met servicekosten.

Wat zijn eigenlijk servicekosten?

Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder in rekening mag brengen bovenop de kale huurprijs. Voorbeelden: kosten voor energie, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud, tuin en de huismeester. Alles wat onlosmakelijk met de woning is verbonden, is inbegrepen in de kale huur. Daarover mogen dus geen servicekosten worden berekend. Ook het onderhoud hiervan valt niet onder servicekosten.

Voorbeeld opbouw huurprijs

HUURPRIJS BEDRAG
Kale huur / basishuur 300 euro
Elektra 60 euro
Schoonmaken 20 euro
Onderhoud gemeenschappelijk groen 10 euro
Totaal 390 euro

Hoe kunt u zien of u te veel servicekosten betaalt?

In uw huurcontract moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de kale huur en de servicekosten. Bovendien hoort u elk jaar vóór 1 juli van de verhuurder een uitgesplitst overzicht te ontvangen van de servicekosten van het jaar daarvóór. Daarop kunt u dus zien of u ten onrechte betaalt voor bijvoorbeeld uw zonwering.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de servicekosten? U dient dit allereerst, al dan niet via de bewonerscommissie, aan te kaarten bij de verhuurder zelf. Heeft dit geen resultaat, dan kunt u de Huurcommissie vragen om de servicekosten waar u het niet mee eens bent, te schrappen. U kunt dit ook gezamenlijk met andere bewoners doen.

Kunt u ook reeds betaalde servicekosten terugvorderen?

Ja, dat kan tot 2 kalenderjaren voor het indienen van de klacht bij de Huurcommissie. Als u de klacht vóór 1 juli indient, kunt u zelfs de 3 voorafgaande kalenderjaren terugkrijgen.

Voorbeeld: u dient op 2 april 2014 een klacht in bij de Huurcommissie. U kunt dan de servicekosten voor de jaren 2011, 2012 en 2013 terugvorderen.

Geef een reactie