Vergissing van de bank, Rabobank

Rogier de Haan: ‘Een ‘vergissing’ van de bank in uw voordeel’

“U ontvangt deze brief omdat u een van de klanten bent voor wie we een compensatieregeling hebben uitgewerkt. U heeft een consumptief krediet met een variabele rente (gehad) bij onze bank en heeft onbedoeld te veel rente betaald. Daarom krijgt u geld van ons terug. Totaal € 994,17.”

Brief van de Rabobank

De heer Aarts ontving deze brief van de Rabobank. Daar is hij al heel lang klant, maar dat hij spontaan geld zou kríjgen van de bank, dat was toch echt iets nieuws. Hij vertrouwde het zaakje niet, en belde de bank. Wat bleek: 20 jaar geleden had de heer Aarts een doorlopend krediet. Die lening heeft hij lang geleden al afgelost. Daarnaast had de heer Aarts af en toe rood gestaan op zijn betaalrekening. Voor zowel de lening als de roodstand incasseerde de bank een variabele rente, van 10 tot meer dan 15 procent. Die rente was te hoog, en daarom krijgt de heer Aarts nu bijna 1000 euro terug.

Echt geen oplichting

Voor de zekerheid checkt de heer Aarts in ons spreekuur of dit niet een oplichtingstruc is. Ons antwoord: de brief van de Rabobank is echt. De heer Aarts is niet de enige die geld terugkrijgt van de bank. En de Rabobank is niet de enige bank die te veel betaalde rente terugbetaalt. Dat zit zo. Vele honderdduizenden Nederlanders hebben in het verleden een lening gehad met variabele rente. Die lening kon van alles zijn; naast een consumptief krediet en roodstand boden banken bijvoorbeeld ook hypotheken en creditcards aan met een variabele rente. De volledige lijst met financiële producten met een variabele rente past niet op 1 pagina.

Variabel? Alleen omhoog!

Die variabele rente zou moeten meebewegen met de marktrente. Maar in de praktijk lieten de banken de rente vaak maar één kant op bewegen: omhoog. Als de marktrente daalde, daalde de variabele rente niet mee. Met als gevolg dat vele klanten zoals de heer Aarts te veel rente betaalden. Enkelen van hen legden deze praktijk voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat oordeelde ruim twee jaar geleden dat er rente moest worden terugbetaald. Sindsdien zijn er nog vele uitspraken geweest, en elke keer wordt duidelijker wat er terugbetaald moet worden. Zo moeten de banken ook ‘rente op rente’ betalen. De compensatie kan variëren van enkele tientjes tot duizenden euro’s. In totaal gaat het om bedragen met vele nullen.

Neem contact op met de bank

Inmiddels hebben alle grote banken toegezegd de te veel ontvangen rente te zullen terugbetalen. De ene is daar wat sneller mee dan de andere; Rabobank is al vergevorderd, ABN-AMRO en ING hebben ook volgend jaar nog nodig. Als u nog steeds klant bent bij de bank waar u de lening had, krijgt u als het goed is vanzelf bericht, net als de heer Aarts. Als u geen klant meer bent, maar wel vermoedt dat ook uw variabele rente maar één kant op bewoog, adviseren wij u met klem zelf contact op te nemen met de bank.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

(Bron: MAX Magazine. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord