Proefpakket met een bijsmaak

Bij de MAX Ombudsman kwamen meerdere klachten binnen over Eden Health Products, een bedrijf dat proefpakketjes vitaminepillen verkoopt. Het eerste pakketje is vaak heel goedkoop of zelfs gratis. Let u echter niet goed op, dan zit u daarna aan een abonnement vast.

Veel verschillende producten worden in de vorm van proefpakketjes aangeboden. Deze pakketjes moeten u overhalen om na gebruik over te gaan op een abonnement. In veel gevallen maken bedrijven hierbij gebruik van de zogenoemde ‘negatieve optie’. Er zit een brief bij de proefzending die stelt dat u het bedrijf op de hoogte moet stellen als u géén vervolgzending wilt ontvangen. De omgekeerde wereld!

Hoge boete

De negatieve optie is al een aantal keren beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In die zaken werden de boetes opgelegd voor het feit dat tijdens de verkoop geen expliciete toestemming is gevraagd aan de consument voor de vervolgzendingen. Het standpunt van de Autoriteit en de rechter is dat er in dat geval geen overeenkomst tot stand is gekomen voor de vervolgzendingen. Die boetes waren relatief laag, omdat ze zijn opgelegd vóór het in werking treden van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Sinds deze wet bestaat, kan de Autoriteit boetes opleggen tot 450.000 euro per overtreding. Het is dus altijd belangrijk om uw klachten te melden bij Consuwijzer.

Eden Health Products

Uiteraard namen we contact op met het bedrijf, maar dat bleek lastig. Navraag bij de Kamer van Koophandel maakte duidelijk waarom; het bedrijf blijkt failliet te zijn. Uiteindelijk krijgen we een mevrouw aan de lijn die meent dat het bedrijf met de beste bedoelingen werkte, maar dat ze tegenslagen hebben gehad. Ze hebben tussentijds hun beleid aangepast en zullen dat zeker nog meer gaan doen als ze de mogelijkheid krijgen om door te starten.

De curator

Heeft u nog een claim bij het bedrijf, moet u nog geld retour krijgen of moet u nog spullen geleverd krijgen? U kunt uw vordering neerleggen bij de curator via het e-mailadres crediteuren@vanvanriet.nl. Maar eerlijk is eerlijk: ga er maar vanuit dat u niks meer krijgt. Bij een faillissement staat de consument als laatste in de rij van crediteuren. Op het moment van schrijven is de curator wel in gesprek over een doorstart. Maar we verwachten niet dat dat voor consumenten met een schuldeis nog veel op zal leveren.

Tips

  • Bestel geen proefpakketten.
  • Heeft u toch een proefpakket besteld, kijk dan goed in de doos of er een bericht bij zit dat er vervolgzendingen komen.
  • Let goed op wat u voor bestellingen doet. Vitaminepillen (zoals in dit geval) zijn vaak bij de gewone drogist véél goedkoper dan bij dit soort bedrijven.
  • Zeg altijd bewijsbaar op.

Geef een reactie