Passend toewijzen van huurwoningen

Vanaf 1 januari 2016 kunnen huurders met een laag inkomen alleen nog terecht in goedkopere huurwoningen. Van een laag inkomen is sprake als u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Heeft u een hoger inkomen, dan kunt u doorgaans alleen nog een woning in de duurdere prijsklassen huren.

Door passend toewijzen krijgt u als huurder dus een woning met een huur die past bij uw inkomen. De overheid wil hiermee voorkomen dat u in een te dure woning terechtkomt.

Op welke woning mag u reageren?

De belastingdienst stelt ieder jaar het belastbaar jaarinkomen vast van u en uw eventuele partner. Dit jaarinkomen staat vermeld op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst. Voor 2015 is die doorgaans vanaf mei/juni op te vragen. Tot die tijd geldt die van 2014. Aan de hand van deze inkomensverklaring wordt door de woningcorporatie vastgesteld of ze de woning aan u mag verhuren.

Let op: het verzamelinkomen van inwonende kinderen telt niet mee!

Inkomensdaling

Als u bijvoorbeeld dit jaar gaat huren en uw inkomen is fors gedaald ten opzichte van vorig jaar, dan kunt u tegen een probleem aanlopen, omdat er nog geen inkomstenverklaring beschikbaar is over 2016. Voor het vaststellen van uw inkomen hanteren woningcorporaties als peiljaar uw inkomenssituatie van 2 jaar geleden. Mocht dit het geval zijn en uw inkomen is fors gedaald, bijvoorbeeld doordat u uw baan bent kwijtgeraakt, laat dit uw woningcorporatie dan altijd weten. Als u namelijk voldoende kunt aantonen dat uw inkomen drastisch is gewijzigd, dan moet hier rekening mee worden gehouden. Ditzelfde geldt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Geef een reactie