jaarnota

Onmogelijk hoge jaarnota klopt toch

Begin juni belde mevrouw Griekspoor vol emotie naar ons spreekuur. Ze had de jaarnota van haar energieleverancier ontvangen en moest € 3.130,31 bijbetalen! Ze is al sinds 2009 klant, betaalt altijd op tijd, geeft de meterstanden netjes door en heeft nog nooit problemen gehad.

Volgens haar energieleverancier zijn er verkeerde meterstanden voor elektriciteit doorgegeven, in plaats van 5 cijfers zijn er 4 doorgegeven en dat maakt nogal een verschil. De afrekening kan volgens haar onmogelijk kloppen. Met haar energieleverancier kwam ze er niet uit en het geld kon ze niet betalen. Ze vroeg ons om hulp. Omdat de zaak al eventjes liep en incasso’s dreigden, hebben wij meteen contact gezocht met de energieleverancier om dit te stoppen. Een betalingsregeling voorkwam verdere problemen en gaf ons de tijd om het dossier goed door te nemen. Contact met de netbeheerder, eigenaar van de meter, gaf nieuwe informatie.

5 cijfers, niet 4

In 2012 had de netbeheerder namelijk een meteropname gedaan, waarbij een vijfcijferige meterstand is genoteerd, maar die stand is niet overgenomen door de energieleverancier. De energieleverancier heeft de opname van de klant overgenomen. Toen dit jaar tijdens een controle de netbeheerder weer een vijfcijferige meterstand noteerde, werd duidelijk dat er iets niet klopte. Mevrouw Griekspoor kreeg een jaarafrekening met een verbruik van 19.000 kWh. Ter vergelijking: een eenpersoonshuishouden gebruikt gemiddeld 1.900 kWh per jaar!

Aan de bel trekken

Dit kon onmogelijk kloppen en al snel werd duidelijk dat al vanaf het begin verkeerde meterstanden zijn doorgegeven. Eén keer in de 3 jaar wordt de meter gecontroleerd
door de netbeheerder. Tegelijkertijd wordt dan een meterstandopname gedaan. Die meterstanden zijn in te zien voor de leveranciers. De leverancier heeft op zijn beurt de plicht om meterstanden van de klant te controleren. De leverancier had in 2012 dus al aan de bel moeten trekken. Een dat is duidelijk misgegaan.

Fifty/fifty

Gelukkig volgde snel antwoord. De leverancier was het met ons eens dat zij niet goed hadden gehandeld. Mevrouw Griekspoor daarentegen had ook al jarenlang verkeerde standen doorgegeven, terwijl ze méér energie had verbruikt. De kosten werden daarom gedeeld. De helft van het meerverbruik, een bedrag van € 1.500, werd vergoed. Voor mevrouw Griekspoor was er weer licht aan het einde van de tunnel. In plaats van 30 maanden afbetalen is ze er nu binnen 13 maanden vanaf.

Let op

Als u de jaarnota ontvangt, controleer dan altijd of de meterstanden voor zowel gas als elektriciteit kloppen, ook als u een slimme meter heeft. Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het vaststellen, controleren en verzamelen van de meterstanden. Voor storingen aan de energiemeter, onderhoud en wijzigingen aan de meteraansluiting moet u bij de netbeheerder zijn. Het driejaarlijks check-up moment van de netbeheerder staat ingepland en hoeft niet gelijk te lopen met het opmaken van een jaarafrekening door de leverancier.

Geef een reactie