auto

Nieuwe tussenpersoon? Wees op uw hoede!

De heer Bruntink regelt zijn verzekeringszaken via een tussenpersoon. Deze heeft de verzekeringen al jaren ondergebracht bij Nh1816, tot tevredenheid van de heer Bruntink. Begin dit jaar krijgt hij echter een brief van een andere tussenpersoon: Amstelgeld. Deze heeft de klantenportefeuille van de oude tussenpersoon overgenomen.

Voortaan is Amstelgeld dus de nieuwe tussenpersoon van de heer Bruntink. Een paar maanden later heeft hij een kleine schade aan zijn auto. Hij meldt zich bij zijn garage, en daar komt men met een verrassende mededeling: de auto is niet meer verzekerd bij Nh1816, maar bij Nationale Nederlanden. Niet veel later krijgt de heer Bruntink ook nog eens een brief van de RDW. Volgens de RDW is de auto helemaal nergens meer verzekerd. Boete: 400 euro.

Achter zijn rug om

Woest neemt de heer Bruntink contact op met Amstelgeld. Wat blijkt: Amstelgeld heeft álle verzekeringen bij Nationale Nederlanden ondergebracht. Achter de rug van de heer Bruntink om. De nieuwe autoverzekering is wel degelijk afgesloten, maar niet helemaal goed geregistreerd. De boete van de RDW kan daardoor gelukkig nog van tafel. Terwijl de stoom nog uit zijn oren komt, belt de heer Bruntink naar ons spreekuur. Kan zo’n nieuwe tussenpersoon zomaar alle verzekeringen ergens anders onderbrengen? En valt daar nog wat aan te doen?

Dat gaat zomaar niet

Naar ons oordeel heeft Amstelgeld fout gehandeld. Voor veranderingen in het verzekeringspakket is altijd toestemming van de klant nodig. Desgevraagd stelt Amstelgeld dat alle voorwaarden onveranderd blijven, ook nu de heer Bruntink bij Nationale Nederlanden zit. Als dit al waar is, dan hoeft de heer Bruntink hier nog steeds geen genoegen mee te nemen. Hij mag zelf en als enige bepalen bij wie hij zijn verzekeringen onderbrengt. We krijgen voor elkaar dat de heer Bruntink onmiddellijk en onder de oude voorwaarden terug kan keren naar Nh1816. Alleen de autoschade komt voor rekening van Nationale Nederlanden. Zelf heeft de heer Bruntink inmiddels een andere tussenpersoon in de arm genomen.

Let op

Het komt vaker voor dat een nieuwe tussenpersoon zich bij u meldt. Wees dan op uw hoede. De nieuwe tussenpersoon heeft namelijk geld betaald voor de klantenportefeuille waar ook u in zit. Vroeg of laat wil de tussenpersoon dit geld terugverdienen. Hoe? Via de klant! De reden dat Amstelgeld alle verzekeringen heeft ondergebracht bij Nationale Nederlanden, is hoogstwaarschijnlijk dat Nationale Nederlanden daar provisie voor heeft betaald. Zowel Amstelgeld als Nationale Nederlanden heeft onze herhaalde vragen hierover niet beantwoord. Als verzekerde bent u vrij om zelf een tussenpersoon te kiezen. Stem dit wel goed af met uw verzekeraar.

Geef een reactie