fysiotherapie

Nieuwe regels: fysiotherapie bij COPD

Verschillende mensen met COPD belden ons omdat zij van hun fysiotherapeut te horen hadden gekregen dat zij minder behandelingen vergoed krijgen vanuit hun basisverzekering.

Meneer Geerts uit Best was één van de bellers. Hij heeft COPD Gold Klasse 3, een relatief hoog stadium. Meneer kreeg vanuit de basisverzekering altijd vergoeding voor twee keer in de week fysiotherapie. Nu zei de fysiotherapeut tegen hem dat hij hem zou indelen in een nieuwe klasse en dat hij nog maar recht had op een paar keer per jáár therapie vanuit de basisverzekering. De rest zou hij uit de aanvullende verzekering moeten halen. Wij zijn erin gedoken en vrezen dat veel fysiotherapeuten de klok hebben horen luiden, maar nog niet weten waar de klepel hangt. En daardoor heeft u misschien verkeerde informatie gekregen. Tot 2019 was het zo dat fysiotherapie bij matige tot zeer ernstige COPD-patiënten met een chronische indicatie onder de vergoedingsregels van het basispakket viel. Behalve de eerste twintig behandelingen, die moest de patiënt zelf betalen. Of ze konden vergoed worden uit een aanvullend pakket.

Klok en klepel…

Sinds 1 januari hoeft niemand nog de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. De aandoening is in klassen verdeeld. Per klasse (‘groep’) geldt een aantal vergoedingen. De ziektelast is onderverdeeld in vier groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op: Groep A: maximaal 5 sessies Groep B: maximaal 27 sessies Groep C en D: maximaal 70 sessies Ná het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van het aantal benodigde onderhoudsbehandelingen. De maximumaantallen zijn dan lager: Groep B: 3 sessies Groep C en D: 52 sessies.

Navragen bij de longarts

Iedere patiënt weet in welke klasse hij zit of kan dat navragen bij zijn longarts. Meneer Geerts werd geconfronteerd met een (eigenwijze) fysiotherapeut die hem indeelde in categorie A. Wij adviseerden hem om aan zijn longarts een verklaring te vragen. Die kreeg hij en stuurde hij op ons advies naar de fysiotherapiepraktijk. Volgens de arts viel hij in 3C en dus had hij recht op 70 behandelingen. Toen ging de fysiotherapeut overstag; hij had een fout gemaakt.

Onbetaalbaar

Gelukkig hield meneer Geerts voet bij stuk. Maar helaas is hij niet de enige. We vragen ons af hoeveel mensen gestopt zijn met de belangrijke COPD-oefeningen. Niet omdat ze dat wilden, maar simpelweg omdat ze foute informatie kregen. Zonde voor de fysiotherapeut waar de klanten wegblijven, maar nog erger voor de patiënten die het zo hard nodig hebben en menen het niet meer te kunnen betalen. We zijn benieuwd of u ook een dergelijke ervaring heeft.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie