Na jaren nog afrekening van de servicekosten

Mevrouw Noordzij kreeg onlangs de servicekostenafrekeningen over de jaren 2011 en 2012 gepresenteerd van haar verhuurder Woonstad Rotterdam. Volgens Woonstad mag dat volgens de wet, maar is dat ook zo?

De laatste jaren loopt mevrouw Noordzij structureel tegen late afrekeningen van servicekosten aan. De regels bepalen dat een afrekening van servicekosten binnen 6 maanden na afloop van een kalenderjaar moet zijn ontvangen door de huurder. De verhuurder moet u dus binnen die tijd laten weten wat u moet bijbetalen of terugkrijgt.  Als u de afrekening niet of later dan die 6 maanden ontvangt, kan uw verhuurder alsnog van u verlangen dat u bijbetaalt, maar uw verhuurder moet dit dan wel binnen 2 jaar schriftelijk van u verlangen. Feitelijk heeft uw verhuurder dus 6 maanden plus 2 jaar de tijd om bijbetaling van u te vragen. Dit alles geldt voor niet-geliberaliseerde huur. Voor geliberaliseerde huur geldt namelijk een termijn van 5 jaar waarbinnen de servicekosten moeten worden afgerekend.

Liberalisatiegrens

Of er sprake is van geliberaliseerde huur hangt af van de ingangsdatum van het huurcontract en de hoogte van de aanvangshuur.De liberalisatiewet trad op 1 juli 1989 in werking voor nieuwbouwwoningen en op 1 juli 1994 voor bestaande huurwoningen. Alle huurcontracten van voor die data zijn standaard niet geliberaliseerd. Mevrouw Noordzij woont al in haar flat sinds de bouw ervan in 1983. Haar huur is dus niet-geliberaliseerd en de servicekosten van 2011 en 2012 hadden dus uiterlijk op 30 juni 2014 en 30 juni 2015 moeten worden afgerekend.
Woonstad verklaart aan mevrouw Noordzij bezig te zijn met een inhaalslag. Zij betreuren de gang van zaken, maar schatten in dat het nog wel een tijdje zal duren voordat de afrekeningen binnen de 6 maanden termijn gepresenteerd kunnen worden. MAX Ombudsman heeft contact opgenomen met Woonstad Rotterdam; zij laten weten dat zij inderdaad niet meer tot verrekening van de servicekosten hadden moeten overgaan. De afrekeningen over 2011 en 2012 zullen worden teruggedraaid. Daarnaast zullen alle betrokken huurders worden geïnformeerd.

Tip: als u de afrekening servicekosten niet binnen 6 maanden van uw verhuurder heeft ontvangen en u verwacht dat u geld terugkrijgt, wacht u dan niet te lang om naar de huurcommissie te stappen. U heeft hier 2 jaar de tijd voor!

Geef een reactie