Moeten kinderen hun ouders in huis nemen?

In aansluiting op het maatschappelijke MAX-programma Meldpunt schrijft presentatrice Elles de Bruin elke 2 weken een column over consumentenzaken. Deze keer: Elles denkt na over de ouderenzorg.

Lange wachtlijst

Mijn schoonmoeder ging in de jaren 90 nog naar het bejaardentehuis, dat al snel erna alleen als verzorgingshuis betiteld mocht worden. Dat verzorgingshuis is inmiddels afgeschaft en de enige vorm van ‘intramurale zorg’ is nu nog het verpleeghuis. En daar mag je naar toe als het thuis echt niet meer kan. Het probleem is nu dat er veel te weinig plekken zijn in de verpleeghuizen, er staan zo’n 18.500 mensen op een wachtlijst.

Toekomst van de ouderenzorg

Wij hebben daar geregeld uitzendingen over gemaakt, onlangs nog met de verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. In die uitzending werd een oproep gedaan voor een maatschappelijk debat over de toekomst van de ouderenzorg. We moeten kritisch gaan kijken naar de middelen die er nu zijn en die misschien anders gaan inzetten. Moeten we de maatschappelijke discussie gaan voeren over kwantiteit in de zorg in plaats van alleen over kwaliteit van zorg, zodat meer mensen geholpen kunnen worden. Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan, een grote zorgaanbieder in Amsterdam, zegt het in die uitzending klip en klaar: “We willen 2 verzorgenden op 8 mensen, maar misschien moet het naar twee op 10 of 2 op 12.”

Wat moet er veranderen?

Hij vindt ook dat we moeten kijken naar nog betere zorg thuis, zodat mensen onder veilige omstandigheden thuis kunnen blijven wonen. Of in een nieuwe woonvorm, tussen thuis en het verpleeghuis in. Wordt het nieuwe debat: met minder middelen meer mensen helpen? Bijvoorbeeld 2 bedden op 1 verpleeghuiskamer? Meer technologie, zoals sensoren om incontinentiemateriaal te monitoren? Is dat de enige manier om ouderenzorg betaalbaar te houden en voor veel mensen bereikbaar? Of moeten we onze eigen ouders weer in huis nemen, zoals dat vaak in het buitenland gebeurt? Wat denkt u? Mail me op meldpunt@omroepmax.nl.

Meldpunt, vanaf 13 september 2019 elke vrijdag om 19.00 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Je ouders in huis nemen is mogelijk, als het huis daarvoor geschikt is, en als de eigen werkkring daarvoor geschikt is. En dat is niet altijd het geval. Veel mensen (in de arbeidersklasse) wonen in een te krappe woning en moeten beiden werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms is het mogelijk, dat één van de partners zijn of haar baan opzegt, en de ouders gaat verzorgen, die dan komen inwonen. Het inkomen van de ouders kan dan een aanvulling zijn op het huishoudbudget. Maar in veel gevallen willen ouders dat zelf niet, die willen tussen hun eigen meubels en herinneringen oud worden. In totaliteit, is het lood om oud ijzer. Maatschappelijk gezien, verschuiven de kosten van de verzorging van A naar B. Wat is er mis met een verzorgingshuis? Mits de directeur en de staf, niet een half miljoen per jaar (en vaak meer) opstrijken aan salaris. Onder normale omstandigheden heeft een verzorgingshuis voordelen. Er komt weer een woning vrij voor woningzoekenden. Er komen banen bij (in deeltijd) voor de jongeren. Ouderen verblijven tussen leeftijdgenoten. En het gezin kan gewoon verder leven en werken aan een toekomst van de kinderen (c.q. kleinkinderen).