Moedige helden

Soms lijkt het koningschap een sprookje. Zeker als de Glazen Koets op Prinsjesdag uitrijdt, of als onze koningin en prinsessen zich bij gala-ontvangsten tooien met hun oude familiejuwelen. We mogen dan een Koning hebben die op zijn iPad wetten ondertekent als hij in het buitenland verblijft, de kracht van een monarchie zit hem toch vooral in de tradities. Tradities, oude regels en gebruiken geven kleur en klasse aan een vorstelijke familie. Tradities zijn een teken van de ouderdom en de eerbiedwaardigheid van het Huis en door ze in stand te houden, geef je als vorst aan dat je hoopt dat je ze nog lang kunt handhaven. En het bijzondere van een regerend vorstenhuis is, dat familietradities samenvallen met openbare tradities.

Dappere Oranjes

Zo stelde de voorganger van Willem-Alexander, koning Willem I, de Militaire Willems-Orde in. De orde was bedoeld om moedige helden te eren na de beslissende slag tegen Napoleon in 1815. De ‘MWO’ was na Waterloo, toen de legers van Napoleon de onafhankelijkheid van het jonge koninkrijk van Willem I bedreigden, een middel om het gevoel van eer en triomf te versterken. Ook dappere en strijdvaardige familieleden, zoals de latere koning Willem II en zijn broer prins Frederik, werden in de orde opgenomen. Gelukkig brak al snel een lange periode van vrede en veiligheid aan. De Militaire Willems-Orde is de oudste en nog steeds de hoogste Nederlandse onderscheiding van ons land en nu bestemd voor militairen die zich onderscheiden door hun moed en loyaliteit tijdens militaire operaties die wij tegenwoordig ‘vredesmissies’ noemen. Lange tijd werden geen nieuwe helden meer opgenomen in de prestigieuze orde. Op dit moment zijn er zelfs nog maar 3 in leven!

Een nieuwe ridder

Maar daar verandering in, want op 31 augustus 2018 wordt majoor-vlieger Roy de Ruiter van de Koninklijke Luchtmacht door de koning ‘geridderd’! Misschien is het toeval, maar die dag is ook de geboortedag van koningin Wilhelmina, die in 1948 zelf ook drager werd van de Militaire Willems-Orde vanwege haar strijdbaarheid tijdens de Duitse bezetting. Onder meer door haar vlammende speeches voor Radio Oranje had zij vanuit Londen het thuisfront kunnen bezielen om de strijd voort te zetten. In augustus is het Haagse Binnenhof plaats van handeling. Ook koningin Máxima zal bij de plechtigheid aanwezig zijn, want een plechtigheid, dat wordt het zeker. Het wordt een feest van uniformen, redevoeringen en veel decorum. Wat zullen de marsmuziek en de commando’s zich weerkaatsen tegen de gevels van het oude regeringscentrum. Een week van te voren worden de tribunes gebouwd, zodat de vele genodigden niets hoeven te missen. De belangrijkste handeling is natuurlijk de ‘ridderslag’ die de koning aan de majoor-vlieger uitdeelt. De Koning is dan ook, in navolging van alle Nederlandse koningen en regerende koninginnen vóór hem, Grootmeester van de orde.

Netwerk

Het zijn sterke benen die de weelde dragen en de nieuwe ridder zal het weten! Bij elke belangrijke militaire plechtigheid zal hij voortaan front row aanwezig zijn en hij zal er voor moeten waken dat hij het blazoen van de Militaire Willems-Orde niet besmeurt door wangedrag op het werk of als privé persoon. Roy de Ruiter wordt ‘ridder’ van de hoogste orde en hij weet zich opgenomen in een netwerk dat in de riddertijd werd ingesteld. Door een lagere edele op te nemen in je eigen orde, wist de vorst dat de ridder voortaan geen bedreiging voor zijn troon kon zijn. Op die wijze bouwde een koning aan een veilig netwerk, waarop je in tijden van strijd kon terugvallen. Jouw ridders stonden aan jóuw kant. En de middeleeuwse ridder zelf? Die voelde zich erkend en gezien. Hij hoorde ergens bij, er was een doel om voor te strijden. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de Militaire Willems-Orde is nog steeds een belangrijk instrument om een dappere held te belonen. 31 augustus wordt alles weer even uit de kast gehaald om de schijnwerpers te werpen op moed en loyaliteit.

Geef een reactie

Reactie

  1. fpgh says:

    Ik begrijp dit allemaal niet waarom valt dit onderwerp onder de noemer Hobby
    denk dat U de onderwerpen maar is beter kan rangschikken