lift

Lift kapot; daar zit je dan

Mevrouw Witjes is 80 jaar oud en woont op de zevende verdieping van een portiekflat. Op 1 september kreeg de lift een storing die niet zomaar bleek op te lossen.

Na een week deed de lift het nog niet en de verhuurder gaf niet thuis. Mevrouw Witjes was aan huis gekluisterd. Radeloos belde ze MAX Ombudsman. Het zal voor u geen verrassing zijn dat een verhuurder verplicht is om een kapotte lift te (laten) repareren. Een kapotte lift wordt namelijk gezien als een gebrek. Als er sprake is van een gebrek, dan is het belangrijk dat u dit de verhuurder zo snel mogelijk laat weten, zodat het gebrek kan worden verholpen. Let op: de verhuurder mag daarbij zelf beslissen of hij voor reparatie of vervanging van het gebrek kiest. Dat herstel het nodige ongemak met zich mee kan brengen, is vaak niet te voorkomen, maar alles binnen redelijkheid. In het geval van mevrouw Witjes is het klip en klaar dat dit niet lang mag duren. Ze heeft recht op goed woongenot en moet gewoon haar woning in en uit kunnen.

Wat te doen?

Wanneer een verhuurder niet tot actie overgaat om een gebrek te herstellen, kunt u als huurder naar de Huurcommissie stappen. Daar kunt u een zogeheten gebrekenprocedure starten. Het probleem is alleen dat u bij een spoedzaak als een liftstoring hiermee niet bent geholpen. Een kort geding zou hiervoor wel toereikend zijn, maar is een stap die mevrouw Witjes nooit zou maken. Boven alles mag het natuurlijk in zo’n zaak nooit zover komen. Als de verhuurder niet op korte termijn het probleem kan oplossen, moet hij zorgdragen voor een passende oplossing, desnoods door een huurder tijdelijk elders te huisvesten (bijvoorbeeld een hotel).

Veel te lang geduurd

Wij hebben uiteraard gebeld met de verhuurder en die wond er geen doekjes om dat zij hebben gefaald in de communicatie en dat deze vervelende situatie veel te lang heeft geduurd. Buiten het feit dat het kapotte onderdeel besteld moest worden, zou de lift op 13 september in ieder geval weer functioneel zijn. Daarnaast is toegezegd dat de bewoners uitgebreid per brief geïnformeerd zullen worden over het voorval en als pleister op de wond een bloemetje aangeboden zullen krijgen. Achteraf kon mevrouw Witjes ons gelukkig melden dat de lift het weer deed op 13 september. Weliswaar pas aan het begin van de avond, maar de volgende ochtend kon ze weer naar beneden om zelf haar krant te halen en eropuit om boodschappen te doen.

Meer informatie

Heeft u te maken met een vergelijkbare situatie, belt u dan met MAX Ombudsman!

Geef een reactie