Laat u niet in de kou zetten

Je moet er in de winter toch niet aan denken om in de kou te zitten. Toch gebeurt dit meer mensen dan u denkt. Zeker bij de Soresdienst van MAX Maakt Mogelijk komen we hiermee in aanraking. Meestal speelt schuldenproblematiek een rol.

In Nederland kunt u gelukkig niet zomaar afgesloten worden van gas en licht. De wettelijke regeling is bovendien gericht op het voorkomen van afsluitingen in de winterperiode. Daarnaast hebben de brancheorganisaties van energieleveranciers en schuldhulpverlening afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen met betalingsproblemen worden afgesloten. Zo wordt er bij een betalingsachterstand niet afgesloten als het vriest. Hiervoor moet de temperatuur dan wel langer dan 2 dagen onder de 0 graden zijn.

Inspanning verplicht

Om een afsluiting te voorkomen worden van u als consument inspanningen verwacht, maar ook van uw energieleverancier. Zo moet uw energieleverancier u goed informeren over de gevolgen van wanbetaling en de mogelijkheden om afsluiting te voorkomen. Ze moeten persoonlijk contact met u opnemen en u wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstand te voorkomen en te beëindigen.

Dreigt afsluiting?

Als u in de problemen bent gekomen met de maandelijkse betaling van uw energienota en u dreigt afgesloten te worden, dan is het heel belangrijk om de volgende stappen te ondernemen om afsluiting te voorkomen.
• Vraag uw energiebedrijf om een betalingsregeling. Let op: uw energieleverancier is niet verplicht om een regeling met u te treffen.
• Neem contact op met de schuldhulpverlening. Dit kan via de branchevereniging voor de schuldhulpverlening (NVVK). Doe dit voordat de termijn van de betalingsherinnering is verlopen. Belangrijker nog: u moet ook binnen deze termijn een bewijs van aanmelding versturen naar uw energiemaatschappij. Zij mogen u dan niet afsluiten totdat de schuldhulpverleningsinstantie over uw zaak heeft beslist. Als er positief wordt beslist, mag er gedurende uw schuldsaneringsregeling niet worden afgesloten, tenzij u zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.
• Als er al een lopend traject is van de schuldhulpverlening, laat uw energienota’s hierin dan opnemen. Wacht bij een opgelopen betalingsachterstand niet af, maar neem direct contact op met uw energieleverancier om het probleem te bespreken en op te lossen.

Zie voor meer informatie over afsluiting van energie www.consuwijzer.nl.

Geef een reactie