Koning klant

Wim Bosboom was een domineeszoon en een verwoed hengelaar. Ik geef toe dat hiermee zijn portret niet volledig getekend is. Wim was zeer intelligent, sprak zijn talen, wist veel van klassieke muziek en was tot 1960 onder meer cameraman bij Cinecentrum. In 1961 werd hij de regisseur van de toen startende rubriek Achter het Nieuws van de VARA.

Als cameraman was Wim de man die zeer grappige scènes filmde met de komiek Dorus (Tom Manders). Je zag Dorus bijvoorbeeld gretig het bed naderen waarin Gina Lollobrigada hem wel of niet verwachtte. Trucage natuurlijk, maar daar wist Wim ook alles van.

Na flink wat jaren bij de actualiteitenrubriek begon Wim het eerste consumentenprogramma op de vaderlandse televisie: Koning Klant. De makers waren geïnspireerd door de Amerikaan Ralph Nader. Het programma dat partij koos zodra een consument beduveld dreigde te worden werd zeer snel erg populair. Ook de waarderingscijfers waren hoog. Befaamd werd het onderdeel ‘Het wrak van de maand’ waarin je zag hoe een koper van een tweedehandsauto bedrogen werd. Die onderwerpen waren zowel tragisch als komisch maar altijd waarschuwend.

Rond 1980 vond Wim het naar zijn zin te onrustig worden bij de VARA en hij stapte over naar de TROS. Dat gaf heibel in die tijd! Er kwam een persconferentie bij de TROS die massaal bezocht werd. Wim werd verweten dat hij de arbeiders en hùn omroep de VARA in de steek liet. Maar slimme Willem liet cijfers zien uit een recent bevolkingsonderzoek waaruit bleek dat het merendeel van de toestromende TROS-leden uit de arbeidersklasse kwam. De pers zweeg.

Wim Bosboom bouwde bij zijn nieuwe werkgever een consumentenrubriek op die uit zou groeien tot het huidige Radar. Onder leiding van de voortreffelijke Antoinette Hertsenberg is dat nu het beste en invloedrijkste consumentenvoorlichtingsprogramma van de Publieke Omroep. Het heeft ook veel te danken aan Wim die nooit naar complimentjes viste. Wèl naar snoeken.

Geef een reactie