Abonnement sportschool

Jeanine Janssen: Wanneer is een abonnement een abonnement?

Meneer Elbersen nam contact met ons op met de vraag of zijn sportschoolabonnement opgezegd kan worden. Hij is ziek en kan er geen gebruik meer van maken. Nu is ziekte (meestal) geen reden om zomaar een abonnement op te zeggen. Maar we hebben een speciale wet die je als klant de mogelijkheid biedt om na een jaar per maand op te zeggen. 

De wet Van Dam

Al 10 jaar geleden, op 1 december 2011, trad de wet Van Dam in werking. Die wet moest voorkomen dat consumenten eindeloos aan abonnementen vastzitten. In de wet is geregeld dat voor de meeste abonnementen een opzegtermijn geldt van maximaal 1 maand. Dat wil zeggen, er mag sprake zijn van een contract van 1 jaar (in sommige gevallen 2 jaar), maar als dat jaar voorbij is en er volgt een stilzwijgende verlenging, mag telkens opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand.

Standpunt meneer Elbersen

Meneer Elbersen sport al 14 jaar bij dezelfde sportschool. Hij betaalt in september 445 euro vooruit voor 50 keer sporten. In oktober zegt hij op. Hij meent recht te hebben op teruggave van 335 euro. September, oktober én november zouden dan betaald zijn, omdat die laatste maand de opzegtermijn van een maand behelst.

Standpunt sportschool

Meneer Elbersen heeft geen contract getekend, maar sport met een zogenoemde flexpas. Je koopt dan vooraf een x-aantal lessen. Omdat het niet gaat om een jaarabonnement, heeft meneer geen recht op teruggave van het vooruitbetaalde bedrag.

Ons standpunt

Deze sportschool probeert de regels te ontwijken. Al 14 jaar lang koopt meneer dezelfde pas. Dat is niet een overeenkomst die vanzelf afloopt en er komt ook geen nieuw aanbod. Sterker nog, zonder bericht van de consument wordt automatisch elk jaar eenzelfde bedrag afgeschreven. Wat ons betreft is hier gewoon sprake van een abonnement.

En nu?

Helaas durfde meneer Elbersen het niet aan om ons contact te laten opnemen met de sportschoolhouder of om mee te werken aan publiciteit. Hij was bang voor eventuele nare gevolgen. Daarom hebben we hem voor deze column een andere naam gegeven.

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het in dit soort situaties vaak te duur om te procederen. Daarom willen wij u vragen om u te melden als u eenzelfde situatie aan de hand heeft. Het gaat vaak om veel geld en we hebben niet voor niks een wet die u bescherming geeft. En we hopen natuurlijk dat meneer Elbersen met deze column in de hand alsnog zijn recht krijgt! Mocht de sportschoolhouder dit lezen, dan raden we hem aan eens na te denken over de klantvriendelijkheid. Een trouwe klant die al 14 jaar elke week komt sporten zou je toch anders moeten behandelen als hij ziek wordt. Daar hoef je geen jurist voor te zijn, maar gewoon een mens.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie