Publieke Omroep en Omroep MAX op de achtergrond

Jan Slagter: ‘Maar van onze programma’s blijven ze af!’

Al wekenlang staat de telefoon bij Omroep MAX roodgloeiend. Veel trouwe kijkers vertellen ons dat ze zich grote zorgen maken over de publieke omroep en vragen of ze hun favoriete tv-programma’s nog wel kunnen kijken.

‘Nutteloos en te links’

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het publieke omroepbestel werd in ieder geval één ding duidelijk: de visies van de 4 formerende politieke partijen lopen mijlenver uiteen. Als het aan de grootste partij ligt gaat er zelfs geen cent belastinggeld meer naar de publieke omroep. Dat vindt hun woordvoerster nota bene ‘een nutteloos ding waar veel te veel geld tegenaan gesmeten wordt’. Het omroepbestel zou ‘niet meer van deze tijd zijn, vooringenomen en te links’.

Politiek gaat niet over inhoud

Ik denk dat vooral dat laatste inhoudelijke argument de doorslag heeft gegeven, want ik geef u op een briefje: 85 procent van de Nederlanders kijkt iedere week naar de publieke omroep. En daar zitten heel veel PVV-stemmers bij! Onze prachtige programma’s worden ook hoger gewaardeerd dan die van de commerciële omroepen.

Trouwens, als we iets niet willen, is dat de politiek zich gaat bemoeien met de inhoud van de programma’s. Tijdens het Kamerdebat werd terecht opgemerkt dat het eerste wat Poetin deed bij zijn aantreden het aan banden leggen van de publieke omroep was. Net als Orbán in Hongarije.

Recht doen aan de diverse samenleving

De publieke omroep is de beste garantie dat de enorme pluriformiteit binnen onze samenleving recht wordt gedaan, dat je op één plek de grote diversiteit aan geluiden – ook van minderheden – kunt horen en zien. In een samenleving waarin we steeds verder uit elkaar worden gedreven kan de publieke omroep ook helpen om meer begrip voor elkaar te krijgen. Je kunt je wel afvragen of al die onderdelen van de samenleving op dit moment voldoende aan bod komen. Ik pleit ervoor dat alle geluiden gehoord worden, ook die van Ongehoord Nederland. ON verdient een eerlijke plek binnen het bestel.

Nóg meer inleveren

De VVD meent dat na de honderden miljoenen bezuinigingen onder eerdere kabinetten-Rutte de publieke omroep best nog eens 400 miljoen euro kan inleveren. Mona Keijzer van de BBB wil ook bezuinigen en ziet het liefst het model van de BBC in het Verenigd Koninkrijk. Van die 4 partijen rond de formatietafel is alleen het NSC tegen bezuinigingen. Mevrouw Van Vroonhoven vindt een sterke publieke omroep belangrijk, daar wil ze zich hard voor maken tijdens de formatiebesprekingen. Alleen de zender NPO 3 mag van haar verdwijnen om dat geld te gebruiken voor innovatie om online meer jongeren te bereiken.

Nou, bak daar eens een cake van, om in Heel Holland Bakt-termen te spreken. Ik ben wel heel benieuwd hoe de formerende partijen hier uit gaan komen. Prettige wedstrijd…

Het is overigens nog maar de vraag of er op korte termijn forse bezuinigingen aan zitten te komen. Voor 2024 en 2025 ligt er in ieder geval nog een begroting van OCW. Dat is een bedrag waar we afspraken over hebben gemaakt.

Mogen we ook lachen bij de publieke omroep?

We moeten niet vergeten dat we één van de goedkoopste publieke omroepen van Europa hebben. De Nederlanders betalen daaraan 3,32 euro per maand. En ja, voor die 3,32 euro mogen de mensen ook een beetje lachen, bijvoorbeeld bij Heel Holland Bakt. Slechts 3 tot 5 procent van het totale aanbod dat de publieke omroep uitzendt is amusement. Amusementsprogramma’s als Heel Holland Bakt kunnen ook helpen om de publieke zenders aantrekkelijk te maken, zodat de publieke omroep ook aan de overige opdrachten als nieuws en cultuur kan voldoen. Overigens, als het om de kosten gaat: wij geven altijd op aan het Commissariaat voor de Media wat er met het geld wordt gedaan. En dat de VVD wil weten wat programma’s kosten daar heb ik geen problemen mee, dat mogen ze weten.

We hebben hier recht op

MAX heeft 430.000 leden, dat is meer dan alle politieke partijen bij elkaar. Die mensen betalen mee aan de publieke omroep, dus daar hebben ze gewoon recht op. De publieke omroep is van grote waarde, met name ook voor ouderen. De televisie is voor hen gewoon een vriend, waar ze worden geamuseerd en geïnformeerd. Ik zal altijd strijden om onze mooie omroep en het publieke bestel te laten voortbestaan. Van onze programma’s moeten ze met hun fikken af blijven!

Jan Slagter is oprichter-directeur van Omroep MAX, de omroep voor ouderen. Hij maakt zich op verschillende manieren hard voor de belangen van ouderen in onze samenleving. Lees hier al zijn columns. 

(Foto: ANP)

Geef een reactie

Reacties (7)

  Guillaume says:

  Als omroep inquisiteur Leeflang alle programma’s die openlijk of sluipenderwijs (extreem)links promoten zware boetes zou opleggen was het zo gedaan met die doelbewuste brainwashing. Daar is een Publieke omroep niet voor in het leven geroepen, en ook niet voor eenzijdige info of hersen dimmend entertainment. Dat daar de bezem bij alle omroepen doorheen gaat is meer dan wenselijk, want het is wel ons belastinggeld waar mee gejongleerd wordt. Al die omroepen met al die gebouwen en vaak torenhoge salarissen van directie en personeel zijn uit de tijd, plus polariserend waar politiek er deel van uitmaakt. Het is tijd voor gelijke kansen, en een totaal andere invulling, waarbij ik denk aan kunst en cultuur, filosofie enz. De politiek dient in welke vorm ook uit de publieke omroep geweerd, met die overbetaalde beïnvloeding hebben we het nu wel gehad. Een gebundelde zendtijd van bv. een kwartier per politieke partij per maand moet kunnen moet kunnen, mar dan wel op inhoud en hun praktijk, en niet op de stompzinnige verkiezingskretologie zoals gebruikelijk.

   Guillaume says:

   Los daarvan heeft Jan ook aan een wijziging van het bestel meegewerkt door zich achter de linkse familie te scharen die Ongehoord Nederland van de treurbuis wilde hebben. Dat noemt zich tolerant…

  Dirck says:

  Maxima riep ’t al; De Nederlander bestaat niet.

  We hebben zoveel totaal verschillende groepen en maar 3 TV netten bij NPO en Reclame zooi kijk ik zelden.
  Naast Politieke voorkeur van links of rechts, maar ook Sport, voor vele leuk alles kijkers maar ik beperkte me tot de F1 kijken.

  Maar ik vind dat alle groepen, Max voor ouderen maar ook de christelijke groepen of VPRO moeten blijven.
  Je kunt wel iets afschaffen maar als je spijt kreeg ik maar de vraag hoe je dat ooit weer terug kreeg.

  Je moet een goede formule niet zomaar weg doen, maar als ik 3x zelfde omroep op dezelfde tijd zie?
  Op 2 kanalen vind ik niet goed maar 3 tegelijk, het komt helaas voor.
  NPO zelf rekende ik dan niet mee.

  Ook Ongehoord Nederland, kromme tenen TV en erger me ook vaak maar wil van die foute partijen ook wel eens weten hoe fout ze denken.
  Dat ik vaker keek betekende niet dat ik ooit op hun partijen ga stemmen.

  Louis1952 says:

  @Guillaume, wat een rechts populistisch g***l.
  Juist de verscheidenheid aan omroepen geeft elke inwoner een geluid om gehoord te worden. Bovendien is de kwaliteit van de programma’s en series van een hoog niveau.
  Ook op het culturele en educatieve vlak steekt de publieke omroep ver bovenuit de bagger van de commerciële zenders, die overigens grotendeels in buitenlandse handen zijn.
  In al die jaren dat de commerciëlen onze media hebben geteisterd, is er bijna geen één fatsoenlijk programma geproduceerd.
  En we zitten hier absoluut niet te wachten op een totalitaire inmenging van van Den Haag.
  Bovendien, Jan Slagter schreef het al, zijn de kosten voor de publieke omroep per hoofd van de bevolking beduidend lager dan elders in Europa.
  En inderdaad, het ledenaantal van de publieke omroepen overtreft ruimschoots het aantal leden van alle politieke partijen samen.

   Guillaume says:

   Laat de etiketten maar zitten, want typisch links arrogant, intolerant g****
   De verscheidenheid in omroepen betreft de verscheidenheid in de mainstream media en in de kartelpartijen plus bijwagens, dus alle neuzen dezelfde linkse kant uit, op straffe van uitsluiting. Over kwaliteit valt te twisten, daar heeft links niet het alleenrecht op. Het meest in het oog springend is de promotie -al dan niet subtiel gebracht- van de op (extreem)links opererende politici incl. hun benadering. Over totalitaire inmenging van Den Haag kunnen we van mening verschillen, maar ik ga uit van wat ik zie en hoor, die praktijk is bepalend.
   Ik ben met u eens dat de reclamezenders -op een enkele uitzondering na- bagger produceren.
   Wilders’ PVV telt inmiddels 50 peilzetels, dus 1/3 van de kiesgerechtigden, waar de onlogische gelegenheidscombinatie GL/PvdA(?) precies de helft scoort. Dat links de oorzaken daarvan nog steeds niet wil of kan begrijpen is veelzeggend.

  profiel-verwijderd says:

  @Guillamme,
  Kunt u me vertellen wat u onder extreem links benoemd. Zeer zeker niet GL, PvdA, en D66. Die bevonden zich in het midden, wat is daar trouwens mis mee.
  Als ik uw redenering zou volgen dan bevind zich uw geliefde PVV onder extreem rechts, wat toch vervelende herinneringen oproept aan 40/45.
  Hoewel verbieden van de publieke omroep vanuit PVV kant doet me wel daaraan herinneren. Trouwens, onder Hitler stond ook de meerderheid van het Duitse volk achter hem. Destijds werden alle linkse partijen verboden. Zou me niks verbazen als u daar ook geen voorstander van zou zijn.

   Guillaume says:

   Om uw vraag te beantwoorden: dat doet u zelf al want typisch een reactie van intolerant extreemlinks, met zijn gebruikelijke etiketten waar argumenten ontbreken.