erfenis

Ik wil niet erven

Mevrouw Gersen en nog 2 vriendinnen hebben een erfenis ontvangen van hun overleden vriendin: “de inboedel is hen nagelaten”. Ze zijn alle 3 op leeftijd en hebben geen belang bij een inboedel. Daarom willen ze van de erfenis afzien.

ls erfgenaam kunt u 3 dingen doen als iemand overlijdt:

  1. de erfenis aanvaarden
  2. de erfenis beneficiair aanvaarden
  3. de erfenis verwerpen

Als u de erfenis aanvaardt bent u aansprakelijk voor alle schulden. U kunt daarop zelfs in uw privébezit worden aangesproken. Mocht u twijfel hebben of de nalatenschap een positief saldo heeft, dan kunt u de boedel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit heet beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan als erfgenaam de erfenis, maar als de boedel toch negatief blijkt te zijn, dan bent u alleen aansprakelijk voor zover er geld in de boedel zit.  Het geld moet dan wel gebruikt worden om de schulden te betalen. U hoeft bij deze variant dus nooit bij te betalen. En blijft er geld over, dan is dit voor u als erfgenaam. Als u de erfenis verwerpt, moet hiervan een verklaring worden afgelegd. Voor deze zogeheten verklaring van verwerping moet u bij de Rechtbank zijn in het arrondissement van de overledene. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs nodig en de akte van overlijden. Voor de verklaring is griffierecht (een heffing) verschuldigd en dit bedrag is ongeveer 115 euro.

Op de akte kunnen meerdere erfgenamen vermeld worden, mits er gelijktijdig om dezelfde verklaring wordt gevraagd en dit is bij mevrouw Gersen het geval. De kosten bedragen in haar geval 117 euro : 3 = 39 euro per vriendin. Omdat mevrouw Gersen en haar 2 vriendinnen dit door de notaris hebben laten afhandelen komen hier nog de notariskosten bij. Mevrouw Gersen is zeer verbaasd over het feit dat zij kosten moet maken voor het verwerpen van de erfenis waar zij nooit om heeft gevraagd… Heeft u dezelfde ervaring laat het ons weten!

Tips

  • Beneficiair aanvaarden is een ingewikkelde procedure. Ook hiervoor moet een verklaring bij de Rechtbank worden afgelegd. Het regelen van deze wijze van aanvaarden kan het beste door een notaris worden gedaan.
  • Als u twijfelt om een erfenis wel of niet te aanvaarden, let er dan op dat u zich niet als erfgenaam gaat gedragen. Dus geen foto meenemen of vast in de auto gaan rijden. Met deze gedragingen aanvaardt u namelijk stilzwijgend de nalatenschap.
  • Neemt u contact op de rechtbank in het arrondissement via www.rechtspraak.nl van de overledene voor het exacte bedrag aan griffierecht voor de verklaringen van verwerping en beneficiaire aanvaarding.

Geef een reactie