kosten begrafenis

Ik wil de begrafenis van mijn zoon niet betalen

Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, of hebben op een andere manier hun eigen uitvaart geregeld. Als niemand iets heeft geregeld, bepaalt de wet dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de uitvaart.

De kosten van zo’n gemeentelijke uitvaart verschillen per gemeente en variëren van ruim 1.000 tot ruim 5.000 euro. In totaal kosten gemeentelijke uitvaarten naar schatting 3,8 miljoen euro per jaar. De gemeente mag deze kosten verhalen op de nalatenschap van de overledene. Maar wat nu als de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen? Met die vraag meldde mevrouw Meijer uit Rotterdam zich in ons spreekuur. Haar zoon heeft een ruig en onverantwoordelijk leven geleid, en zit diep in de schulden. Met zijn gezondheid gaat het niet goed. Mevrouw Meijer heeft nog wel contact met haar zoon. Zij weet dat hij niets heeft geregeld voor het geval hij komt te overlijden. Mevrouw Meijer houdt, ondanks alles, van haar zoon, maar ze wil niet voor zijn uitvaartkosten opdraaien. Ze heeft het zo al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Is het voldoende dat ze zijn erfenis verwerpt, als haar zoon eerder dan zijzelf komt te overlijden?

Het antwoord is gek genoeg nee! Ook als de nabestaanden de erfenis hebben verworpen, kan de gemeente de uitvaartkosten op hen verhalen. Nabestaanden tot in de tweede graad zijn aansprakelijk voor de kosten. Dat zijn (klein) kinderen en (groot)ouders, broers en zussen. Ook de schoon- en stieffamilies vallen hieronder. Uit een recente rondgang langs de Nederlandse gemeenten blijkt dat 90 procent van de gemeenten gebruikmaakt van deze bevoegdheid. Als er niets is geregeld, draaien de erfgenamen-tegen-wil-en-dank 9 van de 10 keer dus op voor de uitvaartkosten. Als haar zoon dus eerder komt te overlijden dan zijzelf, zal de gemeente de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk op mevrouw Meijer verhalen. Dat kan haar duizenden euro’s kosten, die ze niet heeft.

Tip!

Toch hebben we een bruikbare tip voor mevrouw Meijer: vanwege haar lage inkomen kan ze een beroep doen op bijzondere bijstand, waarmee ze de uitvaartkosten aan de gemeente kan terugbetalen. Oftewel: de gemeente geeft dan geld aan mevrouw Meijer, zodat zij de rekening van de gemeente kan betalen… Wij vinden deze hele regeling tamelijk bizar. We zijn erg benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt. Als u hier zelf mee te maken heeft gehad, horen we dat ook graag.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie