Hoe lang hebt u recht op garantie?

We adviseren altijd om zaken te doen met een bedrijf dat is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen. Dan krijgt u als het goed is waar u recht op heeft als er problemen zijn. Mocht u er toch niet uit komen, dan kunt u naar de geschillencommissie.

Dat lijken zekerheden om te waarderen. Voor mevrouw Henken pakte dat anders uit. Zij kocht in 2013 een bankstel voor 1.400 euro. In 2014 zakte de kussens door. Er zou kosteloze reparatie volgen, maar Woonsquare adviseerde haar om beter schuim in de zittingen te laten maken. Ze volgde dit advies op en moest daarvoor 250 euro betalen. De totaalprijs komt dan op  1.650 euro uit. Met deze prijs-kwaliteitverhouding in het achterhoofd mogen we wel stellen dat de bank een levensduur heeft van 6 tot 8 jaar.

In 2016 waren de kussen weer doorgezakt. Binnen 3 jaar na aankoop én dus met extra stevige kussens. Mevrouw reclameert en krijgt een voorstel van de winkel. De kosten voor het vervangen van de zittingen zijn 595 euro. Mevrouw Henken moet 397 euro zelf betalen. Dat is 2/3de deel van het bedrag. Woonsquare beroept zich op de CBW-voorwaarden.

Daar gaat het mis. Daarin staat de staffel van 3 jaar genoemd. Maar daarin staat óók genoemd dat de geleverde zaak de eigenschappen moet bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mocht verwachten. Woonsquare stelt zich op het standpunt dat mevrouw Henken een bepaalde houding aanneemt op de bank als ze zit en/of ligt en dat deze houding consequenties heeft voor de levensduur van de bank.

Zo gek hebben we ze zelden gehoord. Uiteraard wijzen we Woonsquare op het conformiteitsvereiste uit zowel de voorwaarden als de wet (die boven de voorwaarden staat). Gaan we uit van een levensduur van ten minste 6 jaar, dan zou mevrouw Henken 198 euro moeten betalen. Gaan we uit van 8 jaar, dan is het zelfs 148 euro.

Woonsquare bleef onverbiddelijk. We namen contact op met de CBW. Zij gaven aan dat ze hun ondernemers altijd goed voorlichten, maar dat er soms discussie blijft bestaan over dit punt. Er wordt gesproken over nieuwe voorwaarden waarbij ook deze passage ter discussie staat.

Wij gaan met mevrouw Henken naar de geschillencommissie. Het is erg jammer dat het op deze manier moet, maar we vinden dat mevrouw moet krijgen waar ze recht op heeft.

Wij roepen u op om soortgelijke klachten te melden, zodat we extra druk kunnen zetten achter het verdwijnen van deze regels uit de CBW-voorwaarden.

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. gzinken says:

    Het is moeilijk Kwaliteit naar garantie te beoordelen daar ik merk dat de kwaliteit de laatste jaren achteruit gaat ,vroeger ging een televisie wel 8 tot 10 jaar mee, dit is allang niet meer de prijzen stijgen en de kwaliteit word minder zelfs met Huishoudelijke producten en eetbare producten wordt de houdbaarheidsdatum minder.

  2. Alfatrion says:

    In dit artikel is te lezen dat, wanneer de verkoper een ondeugdelijk product heeft geleverd, dat de consument dan moet meebetalen aan het herstel van dat product. In de wet (art. 7:21 BW) is juist vastgelegd dat herstel en vervanging kosteloos moeten worden uitgevoerd. De grondslag om een vergoeding te vragen zou dan ongerechtvaardigde verrijking moeten zijn, maar daar bij herstel natuurlijk geen sprake van verrijking. Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie in het Quelle arrest aangegeven dat er bij vervanging (en dus ook herstel) geen sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking, omdat de consument slechts met vertraging het product krijgt waar hij recht op heeft.