zorgplan

Het nieuwe zorgplan

Vorige week (6 februari 2015) presenteerde minister Schippers haar nieuwe zorgplan. Dit plan moet in de plaats komen van het wetsvoorstel dat vlak voor kerst in de Eerste Kamer sneuvelde. De belangrijkste verandering in dit nieuwe plan is dat u als verzekerde wordt gestimuleerd om een beperktere artsenkeuze te nemen. MAX Ombudsman zet voor u de 5 belangrijkste feiten op een rijtje:

Extra kwaliteitseisen in de zorg

De minister wil 2 vliegen in een klap slaan: én de kosten in de zorg terugdringen én de kwaliteit van de zorg verbeteren. Zorgverzekeraars mogen straks alleen nog contracten sluiten met zorgaanbieders die een goede prijs en kwaliteit leveren. Om dat te bereiken, komen er officiële kwaliteitseisen voor de contracten die straks worden gesloten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarbij moet u denken aan zaken als veiligheid, goede zorg en duidelijke tarieven.

De vrije artsenkeuze blijft

Op dit moment is het zo geregeld dat uw zorgverzekeraar minimaal driekwart van de zorgkosten moet vergoeden. Ook als u naar een zorgverlener gaat met wie uw verzekeraar geen contract heeft. Deze vrije artsenkeuze blijft in het nieuwe plan gehandhaafd.

Extra keuze: lager eigen risico

Om te stimuleren dat u toch gebruikmaakt van gecontracteerde zorg, gaan zorgverzekeraars een extra polis aanbieden. Namelijk een polis met een lager eigen risico. Hoeveel lager, dat mogen de verzekeraars straks zelf bepalen. In ruil daarvoor kunt u alleen gebruikmaken van de gecontracteerde zorg. Dit kan met name interessant zijn voor mensen met structureel hoge zorgkosten die elk jaar hun eigen risico opmaken.

Duidelijkheid vooraf

Met al deze keuzemogelijkheden zien we straks door de bomen het bos niet meer. Om u als verzekerde tegemoet te komen, is uw zorgverzekeraar straks verplicht om uiterlijk 6 weken voor het nieuwe jaar aan u te melden met welke zorgaanbieders hij het komende jaar contracten heeft gesloten. Dit moet u in staat stellen om een geïnformeerde keuze te maken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Geef een reactie