hartklachten

Hartklachten door stress?

Vroeger dacht men dat je een maagzweer kreeg door spanning. Of ‘zenuwen’, zoals we dat toen noemden. Het leven lag je zwaar op de maag en dat zou de oorzaak van die maagklachten zijn. Astma zou je krijgen als iets ergs je de adem benam en migraine omdat er iets zwaar op je drukte. Een hartinfarct was een managersziekte, door spanning op het werk. Dat noemden we allemaal ‘psychosomatische aandoeningen’.

Intussen weten we dat een maagzweer door een bacterie wordt veroorzaakt en astma vaak door een allergie. Over de oorzaak van migraine weten we nog steeds niet veel, maar dat komt niet van stress. Een hartinfarct komt door roken, weinig bewegen, een hoge bloeddruk en verkeerde voeding met veel dierlijke vetten.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl voorkomt veel ziektes. Een gezond gewicht geeft minder maagklachten, een lagere bloeddruk, minder gewrichtsslijtage. Je verlaagt de kans op diabetes en ook op kanker. Maar speelt stress dan helemaal geen rol? Bijvoorbeeld bij hartklachten?

Onlangs bleek dat pijn op de borst waarvoor geen oorzaak in het hart wordt gevonden, op den duur toch tot een hartkwaal kan leiden. Uit ander wetenschappelijk onderzoek blijkt dat angst voor een hartkwaal op zichzelf al een risicofactor is om een hartinfarct te krijgen. Dus stress is wél een oorzaak voor hartziekten, even gevaarlijk als roken, hoge bloeddruk en een hoog cholesterol.

Dokters zijn kennelijk doorgeschoten in het benoemen van lichamelijke oorzaken van ziekte. Dat is ook wel te begrijpen: je meet gemakkelijker de bloeddruk of het cholesterol, dat iemands angstniveau. Een pilletje voor de bloeddruk is sneller uitgeschreven, dan het voeren van een goed gesprek over de oorzaken van angst of stress.

Verlaag je stressniveau

Stress hoort dus in het rijtje risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Lichaam en geest blijken wederom niet te scheiden. Er is inmiddels ook een plekje in de hersenen gevonden, de amygdala, waar die stress zetelt en invloed uitoefent op het hart.

Dus als de schrik je om het hart slaat, moet je dat niet negeren maar aanpakken. De Romeinen wisten het al: een gezonde geest zetelt in een gezond lichaam.

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    De laatste 4 jaar, van mijn werkzame leven (leeftijd 51-jaar tot 55-jaar), was ik onder grote stress, omdat de werkgever naar een reden zocht om me te ontslaan en ik dagelijks werd getreiterd en gesard. … Vanaf mijn 50e levensjaar, werd ik jaarlijks gecontroleerd op cholesterol. Ik kreeg een (te) hoog cholesterol niveau en ik kreeg hartklachten. De huisarts wilde cholesterol medicijnen en bloedverdunners voorschrijven, maar dat heb ik niet opgevolgd. Je moet de oorzaak wegnemen en niet de symptomen, is mijn remedie. Ik kreeg inderdaad ontslag, op een leeftijd van 55 jaar. En na mijn ontslag heb ik een WAO uitkering aangevraagd (en gekregen), omdat ik vond dat ik arbeidsongeschikt was en tevens wilde ik voorkomen dat ik na een WW periode, van 3 jaar, in de bijstand zou belanden op een leeftijd van 58 jaar. Nadat ik gestopt was, in die ziekmakende werkomstandigheid, verdwenen mijn hartklachten en mijn cholesterol niveau zakte elk jaar met stapjes. Nu ben ik inmiddels 9 jaar verder (64 jaar) en mijn cholesterol is ruim binnen de veilige norm. Elk jaar ga ik op controle bij de huisarts en elk jaar is mijn cholesterol beter. Het slechte cholesterol wordt minder en het goede cholesterol blijft op hetzelfde niveau. Hiermee heb ik mezelf bewezen, dat stress wel degelijk een slechte invloed heeft op het cholesterol niveau, en hartklachten, dus ook de levensverwachting. Ik hoop nog heel lang gezond te blijven en geniet dagelijks van mijn vrijheid. Mijn vrouw is kort na mij ook gestopt met werken en we genieten samen van een heerlijk leven.