rekening

Geen contract, maar wel een rekening

Mevrouw Van der Velden vindt 2 facturen van haar telecomprovider op haar deurmat. Haar contracten voor 2 mobiele nummers zijn wegens wanbetaling beëindigd. Zij is volledig verrast omdat zij die telefoonnummers helemaal niet kent. Zij heeft wel een abonnement voor haar mobiele telefoon, maar dat nummer is anders…

Mevrouw Van der Velden schrijft een nette brief naar haar provider waarin ze vraagt om uitleg en aangeeft dat het hier om een misverstand moet gaan. In oktober 2013 stuurt ze haar eerste brief. Ze ontvangt echter geen antwoord. Herinneringen en aanmaningen ontvangt ze wel! In totaal stuurt ze 7 brieven, maar zonder enig resultaat. Ten einde raad schakelt ze MAX Ombudsman in.

Aangifte doen

MAX Ombudsman probeert contact op te nemen met het bedrijf en ervaart dat dit nog niet zo simpel is. Toch lukt het om na meerdere pogingen contact te krijgen. Gelukkig, de zaak zal worden opgepakt en uitgezocht. Maar na lang wachten weer geen reactie. Een pittige brief heeft wel gevolg. De 2 abonnementen blijken van haar ex-schoonzoon te zijn en te zijn afgesloten op naam van mevrouw Van der Velden, maar met een ander e-mailadres, rekeningnummer en afleveradres. Omdat er al een tijdje geen betalingen zijn ontvangen, is mevrouw Van der Velden benaderd. Haar telecomprovider blijft volhouden dat zij moet betalen, tenzij zij aangifte doet van valsheid in geschrifte. Dan kunnen ze de vordering ongedaan maken.

Maar hoe zit dat nu?

Kan iemand anders zomaar een contract op uw naam afsluiten? Nee, natuurlijk kan dat niet. Gelukkig beschermt de wet ons tegen deze praktijken. Om een contract af te sluiten moet er sprake zijn van wilsovereenstemming. Dit houdt in dat iemand een aanbod krijgt en dat vervolgens ook daadwerkelijk aanvaardt. In de zaak van mevrouw Van der Velden is het volstrekt duidelijk dat ze van niets wist en kan de rekening niet op haar worden afgeschoven. Na enige volharding heeft haar telecomprovider toch besloten om uit coulance de rekening van tafel te vegen.

Tip

Mocht u tegen een soortgelijke zaak aanlopen, zorgt u er dan voor dat u alles goed documenteert en reageer direct!

Geef een reactie